Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
Ιανουαρίου
Αριθ.φύλλου 7665
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Γρεβενν
"έσμια"
-Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
Συνέχεια στην 7
σε καθεστς αβεβαιότητας η τοπική αγορά
Εντονη δυσφορία
του εμπορικού κόσμου για
τη συνέχιση του Ιockdown και
ανάληψη πρωτοβουλίας για
τη δημιουργία κοινού
διεκδικητικού μετπου
Τα αποτελέσματα
από τα rapid test πυ
πραγματοποιήθηκαν
Συνεχεια στην 10
Επιταχύνονται
οι εμβολιασμοί
την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021
στην πλατεία Δημαρχείου
στη Δεσκάτη
Συνέχεια στην 18
Συνέχεια στην 11
ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε:
Τον Ιανουάριο μήνα
δεν θα καταβάλλουν
ενοίκιο οι επιχειρήσεις Μείuμ
Eniσημos Συνεργάτηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
που έκλεισαν
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 5
ΓΕθνική:
COACH
Επιστολή επανέναρξηs
από τουs Προπονητές
στιs αρμόδιεs αρχέs
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20