Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκά, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)
Αρ. φύλλου 6880-12.268
0.50 ε
Ασφαλτόστρωση
|του δρόμου από κόμβο
Ξηροποτάμου έως
ΒI.ΠΕ. και έως
| κόμβο Μυλοποτάμου
Συνεχίζονται
οι δειγματοληψίες Covid
από τις κινητές μονάδες
του ΕΟΔΥ στη Δράμα
Προσφορά
αντιδραστηρίων
από το Δήμο
κ. Νευροκοπίου
στο Νοσο κομείο
Δράμας
Απ' όσα θυμάμαι
ΚΗ διαινιση του μίσους δεν ταιριάζει
σε σφρονες ούτε όμως και
το ξεθριασμα της μνή μης επιτρέπεταω
Του κ . Γ.Κ. Χατζοπούλου,
Καθημερινά στην πλατεία Ελευθε
ρίας και drive through αύριο Τετάρτη
τ. Λυκειάρχη
Από Τις ελάχιστες σε όλη τη χρα.. .
Οι πρτες τρισδιάστατες
διαβάσεις στο Δ. Παρανεστίου
Ευχής έργον να το δει σοβαρά και ο Δήμος Δράμας ...
Ανάδοχος του έργου η ΚΕ Μεσόγειος και η ΕΤΕΔ από τη Δράμα
Υπεγράφη το έργο επέκτασηςεκσυγχρονισμού του Βιολογικού
Καθαρισμού στο Δήμο Δοξάτου
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΤΙΣ νέες διαγραμ μίσεις με τις διαβά .
|σεις πεζν στο
Δήμο Παρανεστίου , ο
-Πρωινός Τύπος - είχε
ασχοληθεί με σχετικό δημοσίευμα και στα μέσα του
περασμένου Οκτωβρίου.
Ο Δήμος Παρανεστίου
έχει προχωρήσει από τις
αρχές του φθνατρου , σε
μια προσπάθεια να
εξωραίσει πολλά
σημεία του οδικού
δικτύου του , με
νέες πολύχρωμες
και άμορφες διαβάσεις πεζν .
Οπως είχς δηλ σει ο δήμαρχος Πα ρανεστίου
Καγιάογλου στον
Ζεκερίδης: Σημαντικότατο έργο για το Δήμο Δοξάτου
Του Θανάση Πολυμένη
-ΝΑ σημαντικό
έργo για την πεL-ροχή του Δήμου
Δοξάτου , παίρει σάρκα
και οστά , εν υλοαd ησή του ετομάζεται να
ξεκανήσει σε σύνταμο
χρονικό διάστημα .
Πρόκεπαι για το έργο
της επέκτασης και του
εκσυγχρονισμού
Βιολογικού Καθαρισμού
του Δήμου Δοξάτου ,
του οποίυ οι παλές εγκαταστάσεις βρίσκανται
στην περιοχή του Δοξά
διά στατες , Πάνο , δίχρωμες και πολύχρωμες συνθέτουν ένα υπέροχο παλ.
Πρόκειται για μα παρέμβαση , που όχι
μόνο θα εντυπωσά σει τους μαθητές
κάνοντας πo χαρούμενη την επι στροφή τους στα σχολεία , αλλά θα
συμβάλλει και στην ασφάλειά τους.
Όπως επισημαίνει με δήλωση του ο
όλο το Δήμο, α οποίες είναι ιδιαίτερες , δήμαρχος κ . Καγιάολγοu , εμείς συνεχ πολύχρωμες δίχρωμες , σε μορφή πιά ζουμε έχοντας ως γνμονα την ευχαρίστηση και την καλύτερη ποιότητα ζωής
Όπως εξήγησε ο διος , ήδη στην των δημοτν μας Δεσμευόμαστε στην
Αδριανή ολοκληρθηκαν και συνεχ - πραγματαποίηση και άλλων τέτοων παρεμβάσεων και σε άλλα σημεία του
όλα τα χωριά μας . Θέλουμε να δσουμε Δήμου μας , προειμένου να κάνουμε πο
μια νότα δια φορετιή, πο ευχάριστη και όμορφη τη ζωής των μικρν αλλά και με
Το έργο που θα ενσει όλες τις Κονότητπες
του Δήμου με τον κεντρεκό τομέα του Βιολο γΥκού , έχει δέσμευση
κατασκευής 36 μήνες
και το κόστος του είχε προκ.
διαβάσεις πεζν σε
νου αλλά ακόμα και τριοδιάστατες-.
α παλιές εγκαταστάσεις Του Βιολογικού
Καθαρισμού Δοξάτου
με τον ΦΠΑ
Το έργο έχουν αναλά βε
από κοινού η Κονοπραξία
- Μεσόγειος και η Δραμιή
εταιρία ΕΤΕΔ, με προίστα μένη αρχή το Δήμο Δοξάτου
και επιβλέπουσα τη ΔΕΥΑ
του Δήμου Δράμας μιας και
ο Δήμος Δοξάτου δε διαθέτει
ανάλογη δημοτική επιχεί ζουμε με το Νικηφόρο και θα γνουν σε
μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
κυρίως έξω από τ
παιδικούς σταθμούς , να κάνουμε κάτι Στο Δήμο Δράμας
που να ταριάζει και με την παιδική κουλΤο έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Υποδομές Με ταφορν-Περβάλλον και Αεκpόρος Ανάπυξη 20142020 , με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής
από πιστσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδυσεων με ΣΑΕΠ 2018ΣΕ27510029 και από ιδίους πόρους
σχολεία
στους γάλων συνδημοτν μας..
Ευχής έργον είνα , να εξετάσει σοβαρά
τούρα και νοστροπί , να δνει χρμα και το ζήτημα και ο Δήμος Δράμας και να εντάξει στο πρόγραμμά του τη δημιουργία
Σύμφωνα με τον ίδιο , τα χρματα nou τρισδιάστατων διαβάσεων για πεζούς
χρησιμοποούνται είναι εδικά γ' αυτές Ένα πρτο ξεκίνημα θα μπορούσε να
τις δουλειές και μάλιστα είναι και φωσφο - Υίνα έξω από τα σχολεία , όπου σίγουρα
ρούχα. Το συναλικό κόστος του έργου θα ενθουσιαστούν οι μαθητές , αλλά και
ανέρχεται repinou στις 2.500 ευρ . Αυτό σε κάποα κοντρικά σημεία της πόλης , ή
που κάνουμε, θα μας κάνει να πρωτοτυ- όπου αλλού κρθούν απαραίτητες.
πούμε και να ξεχωρίσουμε από τους άλ - Οφείλουμε να πούμε πάντως, ότι , α
λους Δήμους. Ήδη κάναμε μια διάβαση πρτες τρισδιάστατες διαβάσεις στην
Ελλάδα , δημιουργήθηκαν στη Νάουσα
και στο Χαλάνδρ , μπροστά από τα Λυτου Δήμου Δοξάτου
Ζεκερίδης Σημαντικό έργο για το Δήμο
να αμορφαίνει τη ζωή μας .
Σε δηλσεις του στον Πρωνό Τύπο", ο δήμαρχος
Δοξάτου κ. Ζεκερίδης , το ζeι ότι πφόκειται για ένα πολύ
Ησύμβαση του έργου, αφορά αφενός στην επέκταση σημαντικό έργο για το Δήμο και επσημαίνει ότι θα κο
συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης τάξρυμε να τελεκσει εντός της θητείας μας και α λε
ρηση.
Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Δοξάτου και αφετέρου τουργήσει τουλάχιστον δοκμαστικ-.
την κατασευή των έργων μεταφοράς λυμάτων οοσμν Παρ' όλα αυτά , επισημαίει και ξεκαθαρίζει ότι , με τη
του Δήμου Δοξάτου, εν το τελικό κόστος του έργου λειτουργία του Βκολογικού , αναγκα στικά θα αυξηθούν
έστω και στο ελάχιστο τα δημοτικά τέλη. Αναλυτικότερα
Ησυνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οp ο κ. Ζεκερίδης επισημαίνει: Το έργο εναι σημαντικότατο για το Δήμο Δοξάτου και θα το πραπαγανδίσουμε
γραφής της παρούσας . Οι πρτοι δεκαοκτ μήνες ιδιαίτερα για τα οφέλη που έχουμε από τη λειτουργία
αφορούν στην πλήρη κατασκευή των έργων , α επόμενοι του Βιολογικού Για το Δήμο μας , το ξαναλέω και πρέπει
έξι μήνες αφορούν στην δοκμαστική λειτουρία της να είναι γνωστό , ότι η λειτουργία του Βολογικού Καθα ΕΕΛ και οι τελευταίοι δδεκα μήνες αφορούν στην κα - ρισμού, υποχρεωτικά θα ανεβάσει το κόστος των δημοτικν τελν. Το πόσο δεν μπορούμε να το ξέρουμε από
Ηδημοπράτηση του έργου είχε rpαγματοπαιηθεί στις τρα , αλλά θα το δούμε αυτό όταν ξεκνήσει η λεπουρ
11 Φεβρουαρίου 2019 και η αποοφράγιση των προσφο - γία του. Αν δεν είμαστε δημοική αρχή , το λέω για να
ρν έγνε στις 15Φεβρουαρίου . Εφόσον τα έργα δεν κα - μην χρεωθεί ο επόμενος δήμαρχος, το ότι θα ανεβούν
θυστερήσουν τότε μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί στις τα δημοτικά τέλη τότε . Η λειτουργία αυτού καθ ' εαυπού
ανεβάσει το κόστος , αν όχι σημαντικά , σίγουρα θα
ανέρχεται στα 5800.338 ευρ.
σε μορφή πιάνο στην Αδρανή και είναu
πάρα παλύ όμορφηΗ συνέχεια
Πλέον , το έργο των νέων διαβάσεων
ζεται σε τριάντα έξι (36 μήνες από την ημερομηνία υποκεια της Νάουσας .
Η κάθε διάβαση μοιάζι να αιωρείται
έχει προχωρήσει και έχει επεκταθεί στα πάνκω από τον δρόμο , δημιουργντας μα
περισσότερα σημεία του Δήμου Παρανε - οφθαλμαπάτη που αναι ορατή από τους
στίου , αλλά κυρίως ακόμα και μπροστά οδηγούς αυτανήτων, με στόχο να μειαπό τα σχολεία . Όπου από χθες πλέον νουν ταχύτητα πλησιάζοντας στα σχολεία . Την ιδέα αυτή έχουν υλοπουήσει
αρκετοί φορείς οδικής ασφάλειας σε δάφορες χρες ανά τον κόσμο σημεινονθετικά αποτελέσματα όπου
νονή λεπουργία της ΕΕΛ.
αντίκρισαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό α
μαθητές που επέστρεψαν στα θρανία.
Όλες α διαβά σεις έξω από τα σχολεία , σχεδιάστηκαν εκ νέου με υπέροχα τας
σχέδια Διαβάσεις που αιωρούντα τρισ- εφαρμόστηκαν .
αρχές του 2023. Όπως αναφέρεται η ιμή δεν είναι το
μόνο κραήρο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται έχουμε κάποα αύξηση .
Ελπίδα Σημαιοφορίδου -Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα