Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
Paggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10509- ΕΤΟΣ 37ο - TIMΗ 16-ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΘΑ ΚΡΙ ΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕ ΕΒΔΟ ΜΑΔΑ
Στις 800,56 μονάδες
Πτση 2,28%
"Κριτής"
ΠΟΜΙΔΑ
Ποιοι δικαιούνται
τη μείωση ενοικίου ,
οι αποζημισεις
και οι προθεσμίες
η παρασκευή
Σελ. 5
Σελ 3
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
"Πάρ' το αλλις"
Χαλαζοπτσεις, παγετός
και "βουτπά" της θερμοκρασίας
"Φυγή Προς τα εμπρός" με έμφαση
στις μεταρρυθμιστικές Πρωτοβουλίες
Που θα Προλειάνουν το έδαφος για
την ανάκαμψη Που θα σημάνει η μετά
COVID περίοδος σχεδιάζει το επιτε
λείο του Μεγάρου Μαξίμου.
Στόχος είναι να μην αναλνεται το
σύνολο των κυβερνητικν δυνάμεων
στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά
την ίδια ρα να υπάρξει εντονότερος
Προσανατολισμός Προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των μεταρρυθμί
σεων Που Περιέχονται στο Κυβερνητι
κό Πρόγραμμα Που ενέκριναν οι Πολί.
Οκτ μέτρα για την
ομαλή μετά βαση των
ενήμερων δανείων
στην επόμενη μέρα
Σελ. 4
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
Σελ. 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
τες τον Ιούλιο του 2019.
Παρά το γεγονός ότι συχνά οι ανασχηματισμοί οδηγούν σε καθυστερήσεις υλοποίησης των προγραμματι σμένων δράσεων, Πηγές Που έχουν
γνση των συζητήσεων στα ενδότερα
του Πρωθυπουργικού γραφείου διαβεβαινουν ότι οι αλλαγές των υπουρΣτα 4441να κρουσματα,
39 θάνατοΝκαι 350 διασωληνωμένοι
νν και των υφυπουργν Που έγιναν
την Προηγούμενη εβδομάδα κατατείνουν στην αντίθεση κατεύθυνση.
Εξ αποστάσεως
οι εξετάσεις
το χειμερινό εξάμηνο
Και βέβαια και Ποιος δεν θέλει να
γίνει κάτι τετοιο, όΠως λέμε από το
"στόμα σου και στου θεού το αφτί".
Σελ. 2
Σελ. 2
Ο λογικός