Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.923 . Τιμή 0,60 .Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6T, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.ge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Το χαίδεμένο παιδί του Ερντογάν εμπαίζει τους Έλληνες μέσα στην Αθήνα
Την πρέπουσα απάντηση στον Αλβανό Πρωθυπουργό έδωσε Σίγουρος ότι θα κερδηθεί εμφανίστηκε ο Υ. Yhoιaκής Διακυβέρνησης
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικ. Σακελλαροπούλου
Πολλά ακόμη τα βήματα που πρέτει να γίνουν γιανα περάσει η
Αλβανία στο ετήμενο στάδιο για την ευρωπαϊμή της προοπτική..>
(Εθνικό στοίχημαν ο εμβολιασμός
του πληθυσμού για τον κορωνοϊό!
. Μετά Τη συνάντηση που εί
χε την Παρασκευή ο Κυριάκος Μη
Τσοτάκης με τον Αλβανό ομόλογό
Του Εντι Ράμα στην Αθήνα , (την
Τρίτη από τον περασμένο Σεπτέμ
βριο) επιβεβανθηκαν για μια ακό .
μη φορά τα επαιχνίδια rου Αλβ νού Πρωθυπουργού σε όλα τα Ανοξεχθες η πλτρόρμα τον ραντεβού Πρότοι δικαιούοι του εμβολίου αι υπερίλιες
Προχωράει η αθωράκισην των υγειονομικν και στην Ήτειρο
. Μπροστά σε μία πρωτό
ρα μας και η Κυβέρνησή της και
συτή δεν είναι άλλη από την ομα.
λή διεξαγωγή της επιχείρησης εμ .
βολιασμού Του πληθυσμού για
: Τον κορωνοίό.
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
τήματα που αφορούν ης σχέσεις
ΡΕΠΟΡΤΑ Ζ
Το γεγονός μάλιστα όn και τις
δύο φορές ο
τον Τούρεο Πρόδρο Ταγίπ Ερντογάν
στη συνέχεια συνάντησε και τον Ελ
ληνα Πρωθυπουργό, προκαλεί έντο νοπροβλημαισμό για nς σκοπιμότηΤες που εξυπηρεπί και ποιες οδηγίες
του τούρκου νεοσουλ--11η σελ.
ο Ρaμα που συνάντησε
Το τελευταίο πολιτικό qμενούν της συνάντησης Μητσοτάκη
- Δένδια-Ράμα δεν εήε Τίποτε να ζηλέψει
από τα προηγούμενα .
Με αφορμή ο γεγονός όι άνοξε
χθες το απόγευμα η πλατφόρμα Των
ραντεβού για εμβάλο με τους πολίτες
άνω των 85 επν να nθενταα σε πρ : η προτεραιότητα, ο Υπουργός Ψη Το ραντεβού τους για εμβολιασμό μπορούν να κλείνουν
οι υπερηλικες συμπολίες μέσω ειδικής πλατφόρμας
που άνοιξε χθες
Σχεδόν 500 εκπαιδευτικοί έκαναν τεστμέχρι τρα
Ομαλή επιστροφή στα θρανία
για 22.000 Ηπειρωτόπουλα!
>Πανέφερε χθες στον <ΠΛ.> o Περιφ. Δίντής Επαίδευσης
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πpρακάκης κονε λογο για νκό Μολις ένα κρούσμα
στοίχημα . παρουσιάζοντας ταυτόΧΡονα σημαντικές παραμέτρους της
όλης διαδικοσίας.
χθες στα Γιάννενα
Σελ 12
Ενικές εκλογές και
απογραφή στην εατζάτα
Εκπρόσωπο , στόχος εί
ναι ως Το καλοκαίρι να έχει εμβαλια στεί το 70% του πληθυpο .
Στο μεταξύ , συνεχίζεται η κθωράοσηp Των υγεονομον, η σποία το σο Πανελλαδικά αλλά
. Πολύ καλή εικόνα σε επί
πεδο κρουσμάτων εξακολουθεί
να έχει η Ηπειρος, η οποία φαί
. Στις σχολικές
αίθουσες Επ .
ξανά χθες οι.
22000 μαθητές Πρω
Tοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης ης Ηπείρου και οι 2.500
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της Πε.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ριφέρειας , εν άνοιξαν επίσης οι
Παιδικοί και Βρ .
φονηπιακοί Σταθ.
μοί Των κατά τοΑρκετοί Αήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Σελ. 12
Οι βροχές προκάλεσαν ζημιές
σε όλη σχεδόν την Ήπειρο!
ν τά τη ζέτη έρχεται τοουχτερό χρυο λέι 0Α. Μπαρτζκας
Στον απολογισμό του Υια Παιδεία και Κοινωνική Πολιτική
Εμφαση στην ενίσχυση του σχολικν
υποδομν δίνει ο Δήμος Ιωαννιτν
ν ον Σεπτίμβριο τα Μπιαγογεία στο παλιό αλατζηκσταν
.Τα ετερτίπιαν
του έκανε και στην
Ήπειρο ο καιρος
Της προηγούμενες
ημέρες καθς ασυ νήθιστα υψηλές για
την εποχή θερμο
κρασίες αν και όχι
αντίστοχες με εκείνες άλλων περιο χν της χρας , κα ταγράφηκαν και εδ. Από την άλ
λη, όμως , οι συνεχόμενες βροχοπτσεις το τελευταίο διάστημα
προκάλεσαν προβλήματα σε όλη
την Ήπειρο, με κυριότερα Τις καΤολισθήσεις και rα πλημμυρικά
φαινόμενα κοντά σε ποrάμrα
Ωστόσο, μετά την
Έρχονται μέτρα για μικρά καταστήματα
Χειμερινές εκπτσεις με
το εμπόριο παγωμένο
ν Εφτασε Βουλή το αίτημα για άνοιγμα του στην Ήτειρο
. Σε αναλυτικό απολογισμό
της αντιδημαρχίας Παιδείας και
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
ΒΟΛΕΣ
. Υπό κανονικές συνθήκες
από χθες θα είχαν ξεκινήσει οι
παραδοσιακές χειμερινές ε ππσεις στα εμπορικά κατα στήματα όλης της χρας , ο
μως η πνδημία επέβαλε το
κατέβασμα των ρολν τους
που συνεχίζεται μέχρι νεοτέ
ρας οι επτσεις θα διαρκού
Ιωαννιτν κατά την περασμένη
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ, χρονιά , προχρησε χθες ο δήμαρ
χος Μ.Ελισάφ μα με τον αρμόδιο
ανιδήμαρχο 1 Aβατίδη , παρου
ο Όποια πέτρα κι αν σηκσεις,
σίγουρα από κάτω θα βρίσκεται σιάοντας εκτενς Τις παρεμβά .
και ένας Έλληνας! Δεν υπάρχει σεις που υαλοποήθηκαν, αλλά και : συν , όπως πάντα 11η σελ
Τις δράσεις που προγραμματίοσημείο της Γης , που να μην πά τησε το πόδι του και εκεί πρόκοψε, νται για τη νέα χρονιά.
δημιουργήβηκε, αλλά -ησε
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
Εμεινε στο -0 με τον Άρn χτες στο Ε.ΣΖωσιμάδες,
Πάλεψε στη βροΧ>ή,
αλλά δεν νίκησε ο ΠΑΣ
Αναφερόμενος
-12η σελ .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Το πρόβλημα των σχέσεων
θρησκείας και επιστήμης . .
Έτσι θα έρθει η ανάκαμψη της
οικοδομικής δραστηριότητας!
> Του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΚΡΟΥ
. Φασούλι Το φασούλι γεμίζει το σα .
κούλιο λέει ο σοφός
λαός και φαίνεται πως
πλέον αυτή τη ρήση .
χει ενστερρνιστεί και ο
ΠΑΣ Γιάννινα Η ομά
δα της Ηπείρου έμεrνε
στο 0-0 χτες το από
γευμα με roν Αρη στο
Ζωσιμά.
. Σης ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που διανύουμε , όπου η πανδημία του Covid-19 μαστίζει ις
ωές μας , τόσο όσον αφορά την ποιότητα διαβίω
σης, όσο και την οικονομική κατάσταση της χρας
α αναταράσσει κ
σμια οικονομία, με πολλές δραστηριότητες να ανα στέλλονται , ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται για την
επανέναρξη της οικονομίας, καθς και τους κλάδους οι οποίοι πρ
πείνα ενισχυθούν και να τους δοθείη απαραίτητη θηση, μετά και
τις διαδικασίες εμβολιασμού και την επερχόμενη ανοσία της κοινω
vίας , στε να οδηγηθούμε στον δρόμο της ανάπτυξης - sη σελ
> Του ΜΙΧΑΗΛ. ΤΡΙΤΟΥ, Ομότ. Καθηγητή ΑΠ..
.Η πανδημία του Coνid 19, πραγματική μάστιγα
για την ανθρωπότητα , έφερε στην επικαιρότητα το
γνωστό πρόβλημα των σχέσεων θρησκείας και επστήμης. Επειδή και από τις δύο πλευρές ακούστη
καν πράγματα ανεδαφικά που μας μεταφέρουν
στον ιθ αι- κρίνουμε σκόπιμο να πούμε τα εξής
Ηθρησκεία και η επιστήμη είναι δύο αξίες του πολιτισμού με διοφορετικό περιεχόμενο . Δύο διοφορετικές λειτουργίες της -η σελ.
μας , αλλά ταυτόχρονα c
αι την παγκό-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα