Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ενεργοποιούνται 5 μέτρα στήριξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ0ΡΙΚΗ αο
771234
567119
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.418
ΕνεργοΠοιούνται 5 μέτρα στήριξης
Αναστολή Πληρωμής επιταγν και χρεν σε εφορίες-Ταμεία, ακούρεμαω ενοικίων, Παράταση 5ης Επιστρεπτέας, επιδότηση τόκων
Τη νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή Πλη
ρωμής των μεταχρονολογημένων επιταγν Που κα
νονικά θα έπρεπε να καλυφθούν
τον Ιανουάριο καταθέτει η κυβέρVηση μέσα στην εβδομάδα. Επίσης,
δημοσιεύεται το Πλαίσιο για το κού
ρεμαν τωνενοικίων ή και την Πλήρη
πυξης και Επενδύσεων, τα οΠοία καλούνται άμεσα
να ενεργοποιήσουν μέτρα τα οποία έχει ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση. Η εβδομάδα Που ξεκινάει
θα είναι εβδομάδα ανακοινόσεων και νέων νομο
θετικν ρυθμίσεων , Προκειμένου να αντιμετωπ
στούν οι Πρτες μεγάλες δυσκολίες του νέου έτους ,
ρολογικν και ασφαλιστικν υπο απόρροια της Παράταoης της Πανδημίας. Στο μεταξύ,
τα ρολά των καταστημάτων Παραμένουν κατεβα
σμένα και χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχουν εισπράξει
ούτε ένα ευρ μέσα στο 2021, με επιταγές εκατον
λάχιστον 23 μήνες. Οι εκκρεμότητες τάδων εκατομμυρίων ευρ να πρέπει να καλυφθούν
μέσα στα επόμενα 24ωρα, όΠως και να καταβληθούν
Με ένα νέο εγγυοδοτικό μηχανισμό αλλά και ένα
Πρόγραμμα επιδότησης τόκων θα γίνει Προσπάθεια
να αντιμετωΠιστεί ο κίνδυνος δη μιουργίας νέας γενιάς κόκκινων
επιχειρηματικν δανείων, εν Πα
ρουσιάζεται ο κατάλογος των φο
SSCORPIOS
Security Services
210-8 07ο 42
229 50- S67 00
WWW.SCORPIO5-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Εντός της εβδομάδας
αναμένονται
οι ανακοινσεις
της κυβέρνησης
χρεσεων που κανονικά θα έπρεπε
να πληρωθούν μέχρι το τέλος του
μήνα αλλά θα ανασταλούν για του
λειδνενη ολιγοήμερη Παράταση
στην Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην 5η φάση της επιστρε
Ππέας Προκαταβολής προκειμένου να επιτευχθεί
ο στόχος για Περισσότερες από 400.000 αιτήσεις.
Covid-19
είναι Πολλές και Πιεστικές κι η κυτάλη Περνάει
στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικν και Ανά
. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
- ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΕΧΑΣΑΝ
ΧΘΕΣ ΤΟLOCKDOWN
- ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 85 ΕΤΩΝ
τα ενοίκια του μηνός Ιανουαρίου . σελ .4-5
Πόσα έχασαν τα Ταμεία
Δεύτερες
σκέψεις από την Πανδημία το 2020
για την 25η
Τροπολογία
κάνει
Ο Μάικ Πενς
. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ,
ΣΗΜΕΡΑ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
- ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
1,2 δισ. το έλλειμμα από τον ιδιωτικό τομέα
κάλυψη των ασφαλιστικν τους
ασφαλιστικά ταμεία η Πανδημία εισφορν εντός του 2020. Σύμ
του κορονοϊού, καθς τα πρτα φωνα με πληροφορίες, τα έσοδα
Που εισπράχθηκαν από 1ης Ιανουαρίου έως 31
Δεκεμβρίου του
2020 από τη μι
Βαρύ αποτύπωμα αφήνει στα
Αυξήσεις ναύλων
Με το δεξί στο 2021
οι περισσότερες ναυλαγορές
στοιχεία από τα
έσοδα του 2020
370 εκατ. λιγότερα
από τις ρυθμίσεις και
100 εκατ. από
από τον ιδιωτιαΠάρτι γίνεται τις πρτες ημέρες του νέου
έτους στις ναυλαγορές χύδην ξηρού φορτίου, μεταφοράς αερίων και containers, εν
μέσω έξαρσης της Πανδημίας , εν ξεκινούν
από τα χαμηλά οι ναύλοι στα πολύ μεγάλα
δεξαμενόπλοια, τα οποία όμως είχαν την
τιμητική τους σχεδόν σε όλο το πρτο οκτάμηνο του 2020. σελ . 12
κό τομέα δεί
XVOUV Πως η
υστέρηση συγ
κριτικά με το
2019 ξεπέρασε
το 1 δισ. ευρ.
Την Παρτίδα σζει ο κρατικός μοδότη του ασφαλιστικού συΠροϋπολογισμός, Που έβαλε στήματος , έπεσαν στα 9,9 δισ.
Πλάτη για τους εργαζόμενους ευρ έναντι 11,1 δισ. ευρ το
σε αναστολή σύμβασης εργασίας, καταβάλλοντας περίπου δισ, ευρ και σε Ποσοστιαία βά
900 εκατομμύρια ευρ για την
σθωτή απασχόλη
τους ελεύθερους
επαγγελματίες
ση του ιδιωτικού
τομέα, δηλαδή
από τον βασικό αιΜε την κατηγορία
της παρακίνησης ανταρσίας
η Παραπομπή του Προέδρου
από τους Δημοκρατικούς
Το αντι- Covid σχέδιο
του υπουργείου Τουρισμού
Το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού, n στήριξη
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του
κλάδου αλλά και οι στρατηγικές συμφωνίες με
tour operators και αεροπορικές εταιρείες είναι
οι άμεσες Προτεραιότητες της Πολιτικής ηγε
σίας του υπουργείου Τουρισμού στην αρχή
μιας χρονιάς που η αβεβαιότητα εξακολουθεί
να είναι κυρίαρχη, λόγω της έξαρσης της Πανδημίας. σελ 10
2019. Η πτση αγγίζει το 1,2
σελ. 16-17
ση το 11%. σελ. 3
Τομοντέλο
στήριξης
του ΔΑΑ
λόγω Covid19
Πός θα εξασφαλίσει
η ΔΕΗ ρευστότητα
Νέα Πολιτική
ανάκησης
κόκκινων
δανείων
ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟ 2021
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ HR
Αποζημίωση
Οι κινήσεις του 2021
Funds, τράπεζες
σελ. 16-17
Μέτρα στήριξης, Που περιλαμ
βάνουν m μείωση του ετήσιου
ανταλλάγματος για τm χρήση υποδομν του ΔΑΑ Ελευθέριος Βε
νιζέλος, Προβλέπει το μοντέλο
αποζημίωσης της κυβέρνησης
για το Πρτο αεροδρόμιο της χορας, το οΠοίο λόγω της πανδημίας
κατέγραψε μείωση 68,4% της ε
βατικής κίνησης το 2020. σελ 11
Με μια σειρά κινήσεων η ΔΕΗ σχεδιάζει να χτίσει
τη ρευστότητά της, στε να αντιμετωπίσει τις νέες
Προκλήσεις Που έχει θέσει ως Προτεραιότητες η δι
οίκηση, στη μετά λιγνίτη εποχή. Δυνητικά, με βάση Πακέτο
τον σχεδιασμό αλλά και πληροφορίες της N Ο κουμ
παράς εντός του 2021 μπορείνα φτάσει και τα 2 διο. ενίσχυσης άνω
ευρ. Κι αυτό μόνο από τις τιτλοποιήσεις χρεν, τις
κέναντw κατα βολές του Δημοσίου για πληρωμές λο
γαριασμν , την Πιθανή έξοδο στις αγορές, αλλά και
την ιδιωτικοΠοίηση του 49% του ΔΕΔΔΗE. σελ . 13
Σε αναθεωρήσεις σημαντικές
σε ό,τι αφορά τις ανακτήσεις
σχεδιάζουν να προχωρήσουν
τα fiunds που έγιναν αποδέκτες
τιτλοποιήσεων το τελευταίο χρο
Vικό διάστημα, αφού δεν έχουν
Πλέον στα χέρια τους το κρίσιμο
όπλο του πλειστηριασμού. Το
ίδιο συμβαίνει και με τις τράΠεζες και τους servicers. σελ.7
Αποφάσεις Τζο Μπάιντεν
Τζέφρι Ντ. Σακς
Καθηγητής Βισιμης Ανάπτυξης,
καθς και Πολιτικής και
Διαχείρισης Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Columbia
Η αλήθεια για τη
<ουμμορία του Τραμπ >2
του 1 τρισ. δολ.
για τις ΗΠΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ελληνοτουρκικά: Συνάντηση στην Αθήνα για τα ΜΟΕ την ερχόμενη Δευτέρα
  Την Δευτέρα 22 Απριλίου, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αντιπροσωπειών από την Ελλάδα και την Τουρκία με αντικείμενο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής…Ελληνοτουρκικά: Συνάντηση στην Αθήνα για τα ΜΟΕ την ερχόμενη Δευτέρα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Λευκός Οίκος: Το Ιράν μας ενημέρωσε αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα
  Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι το Ιράν δεν ανακοίνωσε στον Λευκό Οίκο κάποιο  χρονοδιάγραμμα επίθεσης στο Ισραήλ. Ενημερώνοντας δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, ο Κίρμπι…Λευκός Οίκος: Το Ιράν μας ενημέρωσε αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Σοφό
  Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 17.50, έκαιγε ξερά χόρτα και έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο…Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Σοφό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μήνυμα Μπελέρη για την υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία
  Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με την Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες Ευρωεκλογές, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, που κρατείται στις αλβανικές φυλακές, Φρέντι Μπελέρης, τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης…Μήνυμα Μπελέρη για την υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνει: Γνωστός για τις «σκληροπυρηνικές απόψεις» του ο επίσκοπος που μαχαιρώθηκε
  Έναν 15χρονο, συνέλαβε η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι -η δεύτερη σε μόλις 3 ημέρες-  όπου συνολικά 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας επίσκοπος με πολλούς ακολούθους…Επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνει: Γνωστός για τις «σκληροπυρηνικές απόψεις» του ο επίσκοπος που μαχαιρώθηκε - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ