Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

11

Καλή χρονιά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2576

Τα

ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

3Η µεταφορά
του µπετόν
στα ορεινά…
3 Σάλος από
«ευαίσθητη» υπόθεση
που θα αποκαλυφθεί
ΣΕΛ. 8-9

ΑΧΑΪΑ: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Μια «κρύο»,
µια ζέστη...

Γρίφος το άνοιγµα
της αγοράς και
γυµνασίων-λυκείων
ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

47 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 ΧΘΕΣ, ΑΝΗΣΥΧΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΕΛ. 3, 6

ΣΕΛ. 3

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 85 / 1.645 ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΓΙΑ 1.100 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΣΕΛ. 5

«Ζεστό» χρήµα
Ο ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,
Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

«Επίθεση»
και στην
ψυχική υγεία
ΣΕΛ. 10

στα τέλη Μαρτίου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ 7.500 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣTIΚΗΣ
ΣΕΛ. 17

ΣΕΜΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ

Εκοιµήθη
ο π. Νικόλαος
Κούζιος
ΣΗΜΕΡΑ (2 µ.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΣΕΛ. 2

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗ «Γ» ΠΑΤΡΙΝΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ο ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Θεσµός πλέον η
συνεπιµέλεια ανηλίκων

Γιατί µπορούν να γίνουν
µεγάλες επενδύσεις

Αιµατηρή συµπλοκή
µεταξύ κρατουµένων

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 17

ΣΕΛ. 25-32

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΕΤΑ 85-61 ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ Θ.

Επιστροφή µε «ροπαλιά»
ΠΑΝ ΑΧ ΑΪ ΚΗ : Ε ΤΟΙ ΜΑ Ζ ΕΤΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΠΡ ΕΜ ΙΕ ΡΑ Μ Ε ΤΡΙΚ ΑΛ Α

ΣΕΛ. 4