Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5626

MHΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΠΓΝΠ

Βρέφος 9 µηνών
µε κορωνοϊό!

8.000 εµβολιασµοί
ανά ηµέρα
n 1.586 ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ, Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 5

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ-ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Αγεφύρωτο
το χάσµα…

ΓΙΑ ΤΟN ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΛ. 15

«Ψαλίδι»

στις Πανελλαδικές
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΥ «ΚΟΒΟΝΤΑΙ» ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΛ

83 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

∆εν πειθαρχούν
καθ’ οδόν…
ΣΕΛ. 8

ΟΡΙΣΤΙΚΟ:
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗ
∆ΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ∆ΥΟ ΜΗΝΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΣΕΛ. 3, 16-17
Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN ΦΕΡΝΕΙ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟ, Θ. ΛΟΥΡΙ∆Α

Αγγελιοφόρος
στα ουράνια
ΣΕΛ. 8

Έµποροι: Θηλιά
στο λαιµό µας
n «ΚΛΕΙΣΤΟΝ» ΜΕΧΡΙ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Εκδήλωση
µνήµης για
Τεµπονέρα
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 21-25

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2

Επιτέλους σέντρα!

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Α.