Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wWW-3gon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
καθημερνη Εφημερίδα ns Hneipou- Ιδρυns Eue. Tzάλλαs- Εios 940- Αp. Φυλλου 24967-Σοββατο 0-Κυρακη 10 Ιανουσμου 2021-0.60 θ
ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
θα κοιτάξει
στα μάτια τον Αρη
Κολυμπντας
σε μια έρημη Πισίνα
21 ομιλίες
για το 21
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ανεβαίνει
ο ρυθμός
των εμβολιασμν
ια μία ακόμη εβδομάδα παρατείνεται το σκληρό lodkdown, χωρίς και Πάλι να είναι σίγουρο όυ από τις
18 Ιανουαρίου θα υπάρχει έστω και μια στοιχειδης επανεκκίνηση των οικονομικν δραστηριοτήτων
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ
Τn Δευτέρα nρόκετ να ανοίξει n
λισομό τωνηλικωμένων άνω των
85 ειν, οι onoio κα θα εμβολ
στούν αμέσως μετό τους υγειονομικούς και το Πρounκό των το σο
κομεικκν bομν , που βρίσκεται σε
ΣΕΛΙΔΑ 5
Προληπτικά τεστ πριν
Την επαναλειτουργία
Να γίνει η Ηπειρος
απιλότος, για το ασφαλές
άναγμα των οικονομικν
δραστηριοτήτων ζητa
το Περιφερειακό
Επμελητηριακό
Συμβούλιο πείρου
από τον Πρωθυπουργ .
επκαλούμενο τις
ημερήσες εκθέσεις του
ΕΟΔΥ και τα στοιχεία του
του Προσωnικού Των naδικν κα
βρεφονηnακν σταθμν του δή .
μου lωwννπν , ενόφε της cnmvaλεπουργίας τους aπό τη Δευτέρα
τοκείας διάγνωσης και σε όσους εκΠαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαί
δευσης το επιθυμούν.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Πρωτοβουλίες
για το τελωνείο
Κακαβιάς
Ευρωπακού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων το αndo
εμφανίζει την Ηπειρο
ως μια aπό τις λίγες
aπράσινες Περιοχές της
Ευρηης
Τς πpωτοβουλίες της με στόχο τον
Μapiα Κεφάλα Μετά τnν εprnon
στους υnoυργούς Οικονομκν και
Εσuτερικνν, συνmντήθηκε με τον
ουντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ
οίnonς Hnεipou - Δυτ Μακεδονίας
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑA. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Καταγγέλλει
επικίνδυνες αλλαγές
στο Χατζηκστα
Από τον νόμο
η δοκιμαστική λειτουργίαν
Μια διαφορετική
Ακαδημία
ΣΕΛΙΔΑ 7
αΚαμπάνα>
σε Πισαρία
με πελάτες
Εμέσως ηλην σαpς με το όσα υnoστnpίζουν οι δάμοι ίωoντν και Zioας τάνσεταιο rερφεpε .
άρxης Ηπείρου στο Βέμα της λειπουργίας των Σταθμν Μεταφόμιων ης Αποpμμμάτων nου αποτε
λεί oημείο τριβής στη σιέοn τους με το διοίΚnan του Αναγκοστικού Συνδέσμου Διακίρoης Στερείν
Αm βλήτων Ηπεipου Μλντος στο Χενιρικό δελύο ειδήσεων του Hπαρος TV το βρύδυ της Παp .
σκευής συντάχθηκε οunοτυκά με την πλειφά των δύο δήμων, υποστηρίοντης ότι η εξάμηνη δο .
κμαουκή λετουργία των ΣΜΑ υπό την επβλεμη ης πειpέρειας προβλέπειη αnό τον νόμο Δεν
μπορεί, ότον εελει δοκιμησπική λεπουργα έει μήνες , να γνεαι npoκήpυξη για δέκα κοι δδεκα
χρόνα. Νε δούμε για ένα χρόνο πς δουλεύει και τικόστος έχα. ονέφερε χαpακηpιστικ .
Open Society Fountstions
στν nou διαμένουν στπν
nepoxή ξεκίνnoε να λεπουpγεί ο δήμος Ιωονντν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
Τρίτη άποψη
ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΗΤΑ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ 1ΩΑΝΝΙΝΑ 2023s ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. ΚΑΝΔΗΛΑ
Δ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Όρκω μη χρω
Μια πρόταση κόντρα στη βούληση της διαθέτιδας
ΣΕAΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα