Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 197
AP ΦΥΝΛΟΥ 1.381
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
MWWameteorgr
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗKE ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΑΝΑ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Rapid Tesis το
Σάββατο πριναπό
το άνοιγμα
| και Δημοτικν.
100% για φυσικό αέριο
0 Βουλευτής Τρικάλων της Νέας
Δημοκρατίας ανοβαθμίστηκε στον
nρτο ανοσχηματισμό της Κυβέρνησης, Πouανακοινθηκετην ηερασμένη
Δευτέρα 4 Ιανουορίου . Στις ηρτες
δηλσεις του επισήμανε ότι η ισχυρή ,
σειφόρος και βισιμη ανόπυξη της
χρας μας περνά μέσα αnό τον ενεργειοκό κλάδο. Και στο δλημμα Περ βάλλον ή ονόπτυξη . θα nω Ανάπτυξη
κοι Περιβάλλον. Μόνον έτοι μηορούμε
να διασφολίοουμε ότι θα έχουμε μια
ισχυρή , μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Προστατεύοντος το Περιβάλλον, για
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
εκείνες τις Προύποθέσεις στε κλάδο, όπως η βιομηχανία , ο τουρισμός .
ο πρωτογενής τομέας να μπορέσουν
να αναπτυχθούν , σημείωσε μεταξύ
άλλων ο κ Σκρέκος .
ΠΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:
<ουλαοίοφείλουν να.
Ι διατηρούνακέρα )
την ιστορική μνημn>
ΤΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ!
000ΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝAΛΑ ΗΜΕΕΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΟΡΑΣΗ κIειo 1
3.00 αμ-900 μμ
ΣΠΙΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΛ
ΤΗΝ 26320 77999
ΝΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΩΤΙΣΣΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛY) ΠΛΗΣΙΟΤΗ του
pόκαι της εύχετοι καλή στοδιοδpαμία.
Γoρoντrβeύ 6942240676 , 2432306762
happς rpoος [ kτνης maτης | Ooμ Πanpeς Gnomlar
-ΝΕΟΙΑΠΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΩΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΕΝΩΣΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
MD, MS PhD
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
fanloδoos uneeMs tων δnov ΟΙΑΕ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 116-116
1ος ΟΡΟΦΟΣ 1 ΚΑΛAΜΠΑΚΑ
Πaνnσtνου nνν
Η ΑΤΡΟΣ Α ΒΡΣΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗΜΑΣ
14, 15 κοι 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΟΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΟΥ
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Τηλ. 6979221940, 2432077212
NΕO ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Κατερίνα Απόδιακου
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΜΠΕΛΛΟΣ
Μ.D, PhD , M.5c
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ.
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
eΑθονάσιος Χ. Μουσιλης
Νικόλα0s Δ. Κολτσas
| Χειρουργός Ουρολόγος -Ανδρολόγος
Ενδοκρινολόγος-Διοθητολόγος
νν 1ou HeοopvΤurpa
0ΙΑΤΟΣ ΟΑ ΒΡΙΚΕΤΑ ΣΤΝ ΠΟΛΗ ΜAΣ
8,9,22 & 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
PANΤEDΟΥ