Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Πολιτική
Προστασία:
Παράταση
πρόσθετων
περιοριστικών
μέτρων στους
στους Δήμους
Κοζάνης,
Εορδαίας και
Βοΐου της
ΠΕ Κοζάνης

σελ ~ 12

Σωτηρία
Λαπαρίδου:
«Ο εμβολιασμός
είναι η ελπίδα μας
για την πανδημία»
- Ευθαλία Ράνδου:
«Όλοι οφείλουμε
να κάνουμε
το εμβόλιο»

σελ ~ 24

Ο π. Αθανάσιος
Καμπούρης,
εργαζόμενος στο
Μποδοσάκειο μετά
τον εμβολιασμό:
«Επιτέλους ανοσία
στην ανοησία»

σελ ~ 5

Ο Διαμαντής Βαχτσιαβάνος
από το Βόιο διευθυντής του
νέου Yπουργού Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7381

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Καθ’ οδόν για τη
Σχολή του Τσοτυλίου
103 δόκιμοι πυροσβέστες
σελ ~ 5

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Μανώλης Χριστοδουλάκης από
Μαμάτσειο: Μοναδικό εργαλείο
της κυβέρνησης τα lockdown που
συχνά είναι αναποτελεσματικά
- Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για την Κοζάνη

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Δημήτρης Ντέντης:
Θα εμβολιαστεί σε πρώτη
φάση γύρω το 65%-67%
των εργαζομένων του
Μαμάτσειου - Νοσηλεύονται
22 ασθενείς με COVID-19