Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΙΑΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΗΤΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ
PΕΠΟΡΤΑΖ
εμβολιασμοί ρης Τσελίκος
στο Νοοκοστηκε nρτος ο ι
μείο Πρέβεζας με Νoσοκομείο Πρέβeζος ντής της Παθολογικής
πρτο να εμβολιάζε- όnου τα nοpέλαβe ο Κnνκής του Νοoοκομεί
αι τον Διυθυντή της Διοικητής του ΝοoοκοΠαθολογικής Κλινι- μείου και εpγαζόμενο ουνέχεια νοonλευτές o .
κής Γιάννη Μnan
Τα 320 βόλια της φέρθηκαν οτο φορμα pier έφτασαν λίγο με κείο του Νοσοκομείου.
Τα 64 φιαλίδια μετα- M κα ο Δοκητής του
Eoγ Δημήτρης
Λίγo npiv τις 12 το με .
Νέα Πρόκληση των Τούρκων
Τι είπε ο Δήμαρκος Καλύμνου για το επεισόδιο
Τις συνθήκες κάτω αno u
τουρκής ακτοφυnακής και
ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μέτρο Καινοτόμο
ΕΜΠΟΔΙΟ στην εφαρμογή του
Ανοικτό το ενδεχόμενο
για νέα μέτρα
Ξεκάθαρος ήταν ο υπουργός Επι
κρατείας , Γιργος Γερanετpίτης μιλντας ηρiv
rρόκετaι για μια κορυφαία τρnότuno συνταγολόγιο . ο
εξέλξη στο χpο tης εξωνοσο - 0εράnwν στρός σε κάθε εn κομεακής ατροφαρμακευτικής σκεψn συμnλήρωνε χειρόγρα χθες στον
ΣΚΑΙ . Αφησε
ανοικτό τo
no nonnά στάδια μέχρι να φτά - ho γιs tmν εnioκεψή του και ένα
για το φορμακα n τις ργαστη
ενδεχόμενο
να ληφθούν
νέα μέτρα,
και μάλιστα
ντομία σουτά για να εκτιμή τα φάρμακα ή εις εξετόσεις θε σουμε καλύτερα τη σnouδαι
τητα του νέου χpησιμότατου anό ον ελεγκτή ιστρό ή τον εμέτρου
ντεταλμένο undno και στη
συνέχει0 κοστολογούνταν. .
αν ano τo φορμακοτο εργοστήρο
αιφνιδιαστι .
nα κάnosς δεκαετίες ο κάθε
Εί το στομικό
κά, λέγοντας ότι το φαινόμενο της
Πανδημίας είναι δυναμικό.
δευόταν ono το διηλό τυπο η