Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 08.01.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6699
Ξεκινά η υλοποίηση πάνω από 290 ερευνητικν έργων από τις πρτες δυο προκηρύξεις
Προκήρυξη για
την ενίσχυση Μεταδιδακτορικν Ερευνητν
Ορο κχαι πρόστιμα
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εταιρικν Πράξεων
Συγκεκριμένοι κανόνες για τη δοκιμαστική κυκλοφορία οχημάτων προς πληση με σκοπό να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους τίθενται με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο
υφυπουργός Υποδομν και Μεταφορν Γιάννης Κεφαλογιάν
νης , εν για πρτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης
στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας σε οχήματα , στο πλαίσιο
διεξαγωγής ερευνητικν έργων στον τομέα των μεταφορν.
του ΧΑ
Το Χρηματιστήριο Αθηνν,
κατότιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εται ρικν Πράξεων, γνωστοποιεί
θα υλοποιηθούν
κάτωθι:
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
άδεια και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοχινή- Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021
τον οχημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας χορη
γούνται στο όνομα:
- Αλλαγή επωνυμίας της εται
ΤΡΑΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
- Κατασκευαστν αυτοχινήτων ή μοτοσικλετν , εμπόρων
και εν γένει αντιπροσπων πωλήσεως οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων .
ΕΤΑΙΡΕΙΑ >
(ISIN: GRS014003024)
<ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FINANCIAL
HOLDΙNGS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του διακριτιτίτλου
<ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΙΩΣ σε
<ΠΕΡΑΙΩΣ
FINANCIAL
HOLDINGS> .
Νέο διοικητικό συμβούλιο
στην Praktiker Hellas
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
- Έναρξη διαπραγμάτευσης
των υφισταμένων μετοχν της
εταιρίας ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ
0,00%
(ISIN GRS32 9503007) με νέα
ονομαστική αξία εκάστης
Ε0,24 κατόπιν της μείωσης
ονομαστικής
μετοχής της εταιρίας.
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021
Α.Ε. >
Πρόεδρος Δ.Σ.
Σελαλμαζίδης Ιωάννης,
Έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο
μειθηκε ο χρόνος αναμονής των επιβατν στις
στάσεις, μετά την προσθήκη των επιπλέον αστικν
λεωφορείων στον στόλο του ΟΑΣΘ, ξεκινά η
διοίκηση του Οργανισμού.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθ εί έρευνα για το
δίκτυο των στάσεων και τις περιοχές από τις
οποίες προέρχεται το επιβατικό κοινό , στε με
βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν , να
υπάρξουν-εάν χρειαστεί- οι απαραίτητες αλλαγές
Η Praktiker Hellas , το No.
1 Δίκτυο DIY & Home
Improvement στην Ελλά - Αντπρόεδρος Δ.Σ.
δα, ανακοιννει ότι, μετά Γαλάνης Δημήτρης , Διετην Έκτακτη Γενική Συνέ
λευση των Μετόχων - που
διεξήχθη στις 5 Ιανουαρίου 2021 , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε
05.01.2021 και με την εξής
σύνθεση:
αξίας
υθύνων Σύμβουλος
Lowy Jamie, Μέλος Δ.Σ
Παρμαξής
Μέλος Δ.Σ.
Η θητεία του ανωτέρω
Διοικητικού Συμβουλίου
είναι πενταετής και παρα
τείνεται αυτοδικαίως μέχοι
την πρτη Ταχτική Γενική
Συνέλευση, που ακολουθεί
Ανδρέας,
Έναρξη διατραγμάτευσης
των υφισταμένων μετοχν της
εταιρίας
ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.E.> (ISIN
GRS3260030 19) με νέα ονομαστική αξία εκάστης ε1120
κατότιν της αύξησης ονομα στικής αξίας της μετοχής της
εταιρίας
<ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Μτέρτσος
Νικόλαος , τη λήξη της θητείας του .
Created by Universal Document Converter