Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σταίκούρας: Το Μάρτο θα διαεθεί η έχτη επιστρεπτέα προχαταβολή
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5889 Παρασκευή 08.01.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Το Μάρτιο η
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή
νούμερο 6
Συντάξεις:
Σε δύο δόσεις οι αυξήσεις και
τα αναδρομικά
Χρηματιστηριακές
Στην πρτη θέση για δεύτερη χρονιά η
Πειραις ΑΕΠΕΥ το 2020
>>> ελ.
>>> ελ
19 νι ακαπτάληλα
Σε 400.000 χιλιάδες υπολόγισε
τους δικαιούχους της Επιστρε
ππέα Προκαταβολή 5 ο Χρή
στος Σταϊκούρας μιλντας
στην ΕΡΤ. Αρνήθηκε να
τοτοθετηθεί για το εάν θα
υπόοχουν αλλαγές στις τρεις
πρτες δόσεις του μέτρου
προκειμένου να εξισωθεί με
τις επόμενες σε ότι αφορά το
ποσό που δεν θα επιστραφεί
( το 50%) περιμένοντας τις
εξελίξεις στο υγειονομικό
μέτωπο.
Όπως είπε με τα σημερινά
δεδομένα προγραμματίζ εται
Cκόμα μια Επιστρεπτέα Προ
κατοβολή , η νο6 η ατοία θα
διαπεθεί το Μέρτιο με βάση
τα εισοδήματα Ιανουαρίου
κα λιγμένα
ο υπουργός Οκονομικν
σημείωσε ότιυπήρξε βείτίωση
σε ότι αφορά τα έσοδα συγκεκουμένων κλάδων με την αξιοποίηση του cick away (αξεσο
νde , χαλλυντικά κ.ά ) άτως
φαίνεται από τη σύμριση
στοιχείων Νοεμβρίου-Δεκεμ.
βρίου .
ΠΕλύνη για σχολεία
Η Εngoή θα αξιολογήσει τα επόδιμολογκά
δεδομένα
Σε ότι αφορά τις αποζ
ημισεις των ιδιοκτηπν που
δεν θα πάρουν πλήρες ενοίκιο
δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν τα ποσά για
το μήνα Νοέμβριο . Θα ετιχει
ρηθεί να γίνει πληρωμή
Δεκεμβρίου εντός Ιανουαρίου
και να αχολουθήσει η ατο ημίωση του Ιενουαρίου .
"Δεν υπάρχουν βεβαιότ
ητες . Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα επιδημιολογικά
δεδομένα ( αύριο ) και θα
κάνει τις εισηγήσεις της
στην χυβέρνηση, στε να
λάβει τις αποφάσεις της,
τόνισε η αναπληρτρια
χυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία
μιλντας στο ραδιόφωνο Καπιτλιο των ΗΠΑ, τόνιτου ΣΚΑΙ 100,3.
ητα της χυβέρνησης είναι
το άνοιγμα των σχολείων
και η επαναλειτουργία με
κάποιον τρόπο του λιανεμ-Σημαντικές παραβάσεις οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων , παρά πορίου.
όμως, από τα επιδημιολογικά στοιχεία και τις εισηγήσεις της Επιτροπής.
Θα εξαρτηθεί,
νομη λειτουργία επιχειρήσεων, ληγμένα και αλλοιωμένα προϊόν
τα, έλλευψη σήμανσης και ακατάλληλες εγκαταστάσεις τροφοδοσίας , διαπίστωσαν σε ελέγχους κατά την εορταστική περίοδο
τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οκονομίας ,
Κτηνιατοικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής
Πελνη Για
ευόνες
σε ότι προκαλούν προβληματισμό και δείχνουν Ειδικότερα, μετά και από περίτου 1182 έλεγχοι . Από
πόσο επικίνδυνες μπορεί
να είναι οι συνέπειες του
λαϊκισμού και του διχα- κοποίηση των ελέγχων την αβάσεις , εν οι κατασχέσεις
σμού . Εξέφρασε , ωστόσο , περίοδο των εοοτν πραγ- τοφίμων ζωικής και φυτιτη βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ
την εντολή του Περιφερει - τους
άρχη Γ. Πατούλη για εντατι ελέγχους αυτούς
προέκυψαν σημαντικές παρ
Σε ότι ατpορά το αφορολόγητο
όριο που χτίζεται με το πλα
στικό χρήμα ο υπουργός
οτέφυγε να τοποθετηθεί αναμένοντας τα τελικά στοιχεία
από την καπανάλωση.
"Η πανδημία είναι ένα
φαινόμενο που εξελίσσεται
δυναμικά . Όπως δεν είναι
γραμμική η εξέλιξή της, δεν
είναι γραμμικές και οι αποφάσεις . Όλα εξαρτνται έχουν τα θεσμικά αντίβαρα
ματοποιήθηκαν από τις 14κής προέλευσης έφτασαν
12-2020 έως χαι 31-12-2020
στα 18.914 k
τα επιδη μιολογιά
δεδομένα" , συμπλήρωσε .
Σημείωσε ότι προτεραιότχαι αναχλαστικά να ξεπεράσουν οαυτή την κρίση και.
ότι οι θεσμοί αντέχουν.
Οπουργός άφησε παράθυρο
για ένα πρόγραμμα <Γέφυρω
σε ότι αφορά τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Created by Universal Document Converter