Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5625

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

n ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ... ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ,
14 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

n ∆ΕΚΑ∆ΕΣ RAPID TEST ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕΛ. 5

«Περιµένουµε
τρίτο κύµα»

Επιστροφή
στα θρανία

ΣΕΛ. 4

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΛΙ ΣΤΟΧΟΣ ΛΗΣΤΩΝ ΤΑ ΕΛ.ΤΑ.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

∆εύτερο
χτύπηµα σε
επτά µήνες!

ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΟΙ ∆ΥΟ ∆ΡΑΣΤΕΣ,
ΧΑΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ∆ΙΚΥΚΛΟ
ΣΕΛ. 7

Πρώτη κόντρα

µε απόνερα του ‘20
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΣΠΑ:
Στο 62% η
απορρόφηση
ΣΕΛ. 9

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ,
ΦΟΒΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ

13 ηµέρες...
ανασφάλειας
n ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ, ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΤΡΑΜΠ

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Χωρίς
µαζικές
εκδηλώσεις
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ» ΣΕΛ. 17-20

ΣΕΛ. 16

«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ

Μέχρι τον Μάρτιο
η δηµοπράτηση

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 15