Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4860 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Σύσσωμο το νοσοκομείο Καρδίτσας
• ζητάει την παραμονή του διοικητή Δ.
Κεχαγιά
•Τις επιστολές υπογράφουν η συντριπτική πλειοψηφία των
διευθυντών, προϊσταμένων, ιατρών, νοσηλευτών, εργαζομένων
άλλων ειδικοτήτων,
αλλά και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
του νοσοκομείου Καρδίτσας
Óåë. 3-4- 5

Δήμοι

Περιφέρεια

Μία υπέροχη τοιχογραφία
με θέμα τη μέλισσα κοσμεί εδώ και λίγο καιρό
τον εξωτερικό τοίχο του
8ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας

Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα έργα
για την αποκατάσταση της
βατότητας στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Αργιθέας

s

Óåë. 7

Καρδούλας: Δύο μήνες η διάρκεια
• του εμβολίου της
Pfizer σύμφωνα με την
FDA των
ΗΠΑ που το
ενέκρινε

s

Óåë. 14

s

s
Συμπληρώστε αίτηση
Óåë. 9

• για τέστ

covid 19 σε
εκπαιδευτικούς και
μαθητές 16
ετών και
άνω

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr