Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640- Αρ. φύλλου 17.921 . Τιμή 0,60 ε . Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 3.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στον χορό των Μεταρρυθμίσεων!
.Ο πληθωρισμός σε καμιά από τις εκφάνσεις μιας κοινωνίας δεν είναι επιθυμητός Μάλιστα, όταν εμφανίζεται σε κά ποιον τομέα της γίνονται προσπάθειες να χαλιναγωγηθεί Στην
πατριδα μας το φανόμενο αυτό είναι συχνό και μάλιστα σε
πολλούς τομείς , Οι αιτίςς πολλές, αλλά κυρίως ο Τρόπος οργά νωσης της κοινωνίας . Ενα κραυγαλέο παράδειγμα συνιστά ο
ριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια ( " 81% των αποφοί - στό αυτν που τις ολοκληρνουν . Για
των της δευτεροβάθμας εκπαίδευσης , εν στις έμπειρες κοι νωνίες της Ευρπης το αντίστοιχο ποσοστό είνε " 309%) . Ο - ψηλού επιπέδου ( επαφκές και αφοσιωπως είναι φυσικό , ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητν μας δεν μενο) εκπαιδευτικό προσωπικό, υποδο έχει τις δυνατότητες για πrνεπιστημιακές σπουδές , τογεγονός
Στην πατρίδα μας , που ταλανίζετι από συχνές μεταρρυθμίσεις , το μαθησιακό περιβάλλον βρίσκεται συνεχς σε αναστάτωση , οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς ίγια τον όγκο
των εκπαιδευομένων ) και το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεχς
ελαττνεται . Αν στους παραπάνω παράγοντες προσθέooυμε
και το χαμηλό επίπεδο σημαντικού ποσοστού εκπαιδευομένων,
η εικόνα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι θολή.
Αναζητείται λύση .
Μια λύση συνιστούν: η αξόπιστη επαγγελματική εκπαίδευ
ση (Ε.Ε. ) και ο εξρστρακιομός του λαϊκισμού στο - 11η σελ.
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσαννίνων
αυτό αποτυπνεται στο μικρό ποσο τη σωστή εκπαίδευση απατούνται: υμές και ήρεμο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Χωρίς παρατράγουδα γιορτάστηκαντα Θεοφάνεια στα Γιάννενα
Και ο Δήμος Ιωαννιτν στηρίζει τη διαδικασία .
Εκκλησιασμός σε βάρδιες και
αγιασμοί μέσα στις εκκλησίες! διέξοδος από την υγειονομική κρίση
Ο καθολικός εμβολιασμός μοναδική
Καθοριστικός ορόλος της Αστυνομίας για την αποφυγή συνωστισμού των πιστν
. Καμία κατάδυση σταυρού στην Ήπειρο . Μεμέτρα οι ακολουθίες και στην Αλβανία
Χθες 510 νέα κρούσματα πανελλα δικά, 3 στα Γιάννενα
 η Ήπειρος στον ευρωπαϊκό χάρτη
. Διαφορετικό από κάθε
προηγούμενο ήταν το φετινό
γιορτινο σίγουρο όι θ
. Ο καθολικός εμβολιασμός
είναι η μοναδική διεξοδος σι
και στην
Δωρεάν
Ήπειρο και
Το θυμούνται για πολλά χρόνια
οι πολίτες οι οποίοι στη μεγαλη
πλειοψηφία τους στερήθηκαν ms
από την
υγειονομική κρίση και nς κατα .
στροφικές της συνέπειες, Τονισε
Ιωαννίνων Μ.Ε.
λισάφ, κατά την διάρκεια συνέ
ντευξης Τύπου που παραχρησε,
μέσα από
το αυτοκχθες ο δήμαρχος !
νητον θα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ποιηθεί
και σηΡΕΠΟΡΤΑΖ
περισσότερες συνήθειες και παραδόσεις των ημερν.
Οι ορτές οοκληpθηκαν με
τα Θεοcάνεια , Τα οποία γορτάστηκαν στα Γιννενα περίπου όπως και
τα Χριστούγεννα , οφενός με ανο
χτούς ναούς , με τους Τιστούς να εναλλάσσονιαι στο εσωτερικό τους , αφετέρου χωρίς υπαίβρους αγια με αφορμή την έναρξη των εμβο λιασμν , Την πιο σημαντική ίσως
διαδικασία για την ριζική αντιμε
Τπιση της πανδημίας , η πορεία
της οποίας εξακολουθεί να προ επιστήμονες.
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 510
νέα κρούσματα αριθμός όμως που
από την
Με βάρδιες εισέρχο νταν οι πιστοί στς εκκλησίες
των Ιωαννiων πpοχθές (στη
φωτό ο Άy, Γεργιος στην
Πλατεία Πάργης) , εν αστο νομικοί φρόντιζαν να μη δη, μιουργείται συνωστισμός
ρου (9 πμ
έως 2 μμ.)
σμούς υδάτων , εν ο ρόλος Της Αστυνομίας υπήρξε καθοριστικός γα
Την αποφυγή του συνωστισμού εx
μέρους του κόσμου .
Τελετές κατάδυσης του πμίου μ
270 τέμπλετ για τις ανάγκες
μιθητν όλης τις Μπείρου
σταυρού δεν tγναν οε σε άλες Εν σήμερα ξεκινούν Γυμνάσια και Λύκεια μέσω τηλεκπαίδευσης
περιοχές του Νομού μας όπως η
Bρo μαραΣτα θρανία επιστρέφουν από Δευτέρα
οι μαθητές Νηπιαγωγείων-Δημοτικν
Σελ. 6
Σελ. 12
Ανάμεσα σε ΦΟΑΣΑ και τοπικούς ΟΤΑ
Παραμένει το χάσμα για τους
Σταθμούς Μεταφόρτωσης!
ν Στην Ατοκεντρωμένη προσέψυγε ο Δήμος Ιωαννιτν
ΥΣελειτουργία η πλατφόρμα για τεστ Covid σε εxπαιδευτικούς
Παρά την πανδημία, δεν έκλεισε ούτε λεπτό το 2020..
Με τον εμβολιασμό και η Βουλή
θθναπτύξει όλες τις δράσεις της!
για επαναλειτουργία
κων και ειδικν σχολεί.
ων από την ερχόμενη
Δευτέρα 11
ΥΚΩΝ. ΤΑΣΟΥΑΣ: Λετουργούμε προσεχτικά χαι γόνιμα .
. Μεγάλο παρα .
μένει Το χάσμα ανάμεσα στον Αναγκα στικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμ.
μάτων Ηπείρου και
σε Δήμους της Περε φερειακής Ενότητας
ση, επιχειρντας να ε παναφέρει σταδιακά
σε μια κανονικότητα
Την εκπαιδευπκή κουνότητα.
ΣΕ πρωτη φοση λοπον στα
θρανία επιστρέφουν μόνο οι μ. Η Βουλή Των Ελλήνων,
χάρη στην υπεύθυνη στάση
Των βουλευτν και Του προσωπικού της, δεν έκλεισε ούrε
για ένα λεπτό μεσα στο υ
Λειτούργησε προσεκτικά και
γόνιμα, στέλνοντας Το σωστό
μηνυμα και περιμενει την από
δοση του εμβολιασμού για να
αναπτύξει πλήρως όλες τις
πυχές της δράσης της πιο t .
μπειρη, πιο ριμη , και Τελικά mmo
έτομη να συμβάλλει στη δημο - φέρον άρθρο του στην Καθημερ κρατική προκοπή της χρας μας
που ποτέ δεν έπαψε να είναι οε.
φικτός στόχος όλων μας.
γυμνάσια και λύκεια όλης ης
χωρας ξεκινούν σή -11η σελ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
| Στις φουρτούνες φαίτετα
ο καλός ο καπετάνιος!
Ιωαννίνων όσον σΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
φορά στη λειτουργία
των Σταθμν Μεταφόρτωσης και Το κόστος που συτή θα έ.
χει για τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ
Αυτό αποδεικνύεται από την γαλύτερος Δήμος της Ηπείρου αuπροσφυγή που κατέθεσε στην Απο-τός ων Ιωανντν , ο
Τα παραπάνω τονίζει σε ενδιακεντρωμένη Διοίκηση Ηπείροu ο μ νήο ο Γανντης Πρόεδρος της
Βουλής κ . Κστας Τασούλας , κάνοντας ουσιαστικά
12η σελ
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ EL 7
-11η σελ.
Θα επεκταθεί το καταφύγιο, όμως. . .
Τα αδέσποτα αυξάνουν
διαρκς στα Γιάννενα!
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Σ
Ανάγιτη για σύγχρονη
και Πιο δίκαιη κοινωνα!
Έμεινε στο 0-0 με τη Λάρισα μετά από κακό παικνίδι . .
Δεν πήρε <φτισην
Νέος υπεύθυνος ανέλαβε χθες ο Νίκος Τσόλης
στο Αλκαζάρ ο ΠΑΣ
- Χομένες ευκοιρίες με τους Κaρτάλη, Παμίδη και Κρίζuον γιοα τους Γιonuτες
Ανημέτωπη
> pάφεi ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ.
για μία ακόμη χρονά με Το πρόβλημα
Των αδέσποτων ζων που αυξάνοντα
διαρκς στα Γιάννε .
να είναι η.
Αρχή , η oποία σχεδιάζει επέκταση Του
καταφυγίου , καθς
Το υπάρχον δεν ε .
παρκεί για να καλύΨει ης ανάγκες .
Οστόσο , ό0ο και να αυξηθούν οι
χροι του καταφυγίου τοπρόβλημα
δεν πρόκεπαι να εκλείφει αν δεν αλ
Ομότ. Καθηγητής Φιλολογίας wvμου lωaνίνων
. Με ένα βαθμό
στις αποσκευές Του
επέστρεψε ο ΠΑΣ
Γιάννινα από τη Λ ρισα καθς αναδεί.
χτηκε ισόπαλος 0-0
με την ΑΕΛ Το απόγευμα της Τετάρτης
στο Αλκαζάρ για την
εμβόλιμη 15η αγω
νιστική Της Super
: League. -11ησελ
. Αρχή του χρόνου . Και δεν μπορεί παρά στο
μυαλό μας να γίνεται ένας απολογισμός, γενικότερος και ειδικότερος , ατομικός. Οπως έλεγε ο Πe .
ρικλής , σε μια πόλη (κράτος ) που ευημερεί , οι
ατομικές δυσκολίες πιο εύκολα αντιμετωπίζονται ,
εν σε μια πόλη που δυσπραγεί , τα ατομικά προβλήματα και δυ σκολίες γίνονται ακόμα πιο έντονες .
Μια δεκαετία , λοιπόν , δεινής οικονομικής κρίσης, κρίσης ου
οφείλεται αποκλειστικά στην κακή διαχείριση σπό τα κόμματα που
κυβέρνησαν , τη Νέα Δημοκρατία , το ΠΑΣΟΚ και , Τελευταία , Τον
ΣΥΡΙΖΑ
λάξουν νοτροπία οι διοκτήτες σκύλων, ο οποίοι εξακολουθούν να τα
εγκαταλείπουν , όταν τα
Κρίση , κατά την οποίαν μειθηκε το ΑΕΠ περίπου
-2η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα