Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Νίκ, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια -Εκδότ μια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αp. φύλλου 6880-12.265
0.50 ε
Νέο δίκτυο ύδρευσης
Ανοίγουν τη Δευτέρα
11 Ιανουαρίου
Νηπιαγωγεία
και Δημοτικά
Σχολεία
Φοιτητικά χρόνια
και όνειρα
σε αναστολή
στα Διπόταμα
λαμβάνει η Περιφέρεια
του Δήμου
Αν. Μακεδονίας
Γράφει η Μαρία - Ραφαέλα
Παπαγεωργίου
Παρανεστίου
Θράκης
Ανακοινθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα πληθυσμιακά στοιχεία
Ο χαμηλότερος σε πληθυσμό
στην ΠΑΜΘ ο Νομός Δράμας
με 96.925 κατοίκους
Έθιμα που μένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα των χρόνν
Χωρίς τα δρμενα
του δωδεκαημέρου, της ευετηρίας
φέτος στα χωριά της Δράμας
Αράπηδες , Μπαμπούγεροι, Παππούδες , Γκιλίγκες, Τσολιάδες, Εύζωνες , Μπάμπιντεν, Μωμόγεροι και Αρκουδιάρηδες
Μεγαλύτερος ο Νομός Έβρου με 147.091 κατοίκους
Μειωμένος εκ νέου ο συνολικός πληθυσμός της χρας: 10.71 8.565
> 5.215.488 άνδρες και 5.503.077 γυναίκες
Η καθαρή μετανάστευση εκ μάται σε 34.439 άτομα που αντιστοχεί στη διαφορά μεταξύ
129459 εισερχομένων
και 95.020 εξερχομέ
νων μεταναστν . Το
2018 η καθαρή με τανάστε υση είχε
εκτιμηθεί σε 16.440 άτομα
(119.489 εσερχόμενοι και
103.049 εξερχόμενα μετανάΤου Θανάση Πολυμένη
ΓΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ υπολογιζόμενα στοχεία έδωσε στη
δημοσιότηπα η
Ελληνική Στατιστική Αρχή , τα
οποία απηχούν την
κατάσταση του πληθυσμού σε όλη τη χρα.
την 1η Ιανουαρίου 2020.
Σύμφωνα με τα στο.
χεία αυτά , ομόνμος πληθυσμός της Χρας κατά την
1η Ιανουαρiου 2020 εκτιμάται σε
10718.565 άτομα (5.215.488 άνδρες
και 55503.0π γιναίκες), μεχωμένος κατά
0,06% σε σχέση με τον αντίστοχο πληθ σμό της 1ης Ιανουαρίου 2019 που ήταν 10.724.599
άτομα
Ηεξέλιξη αυτή είναι ατοτέλεσμα της φυσικής μεωσης Αρχής , όσον αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Αν . Μ του πληθυσμού που ανήλθε σε 40.473 άτομα ( 83.628 κεδονας-Θράκης, ο συνολικός πληθυσμός της ΠΑΜ ,
γενήσεις έναντι 124.101 θανάτων ατόμων με τάπο συ- ανήλθε στα 598.613 άτομα , εκ των ατοίων οι 237.920
νήθους διαμονής εντός της ελληνκής επικράτειας) και είναι άνδρες και οι 300.693 είναι γιναίκες
της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 34.439
άτομα (θετυκό σοζύγιο).
Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετν ανήλθε σε 14,2% του γυναίκες Ο Ν . Δράμας βρίσκεται στην τελευταία πέμπτη
συνολικού πληθυσμού , έναντι 63,5% του πληθυσμού 15-θέση.
64 ετν και 223% του πληθυσμού 65 ετν καιάνω .
Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετν και 147.091, εκτων οποίων 74.963 άνδρες και 72124 γναί.
άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 014 ετν) ανήλθε σε κες Ο Ν. Έβρου βρίσκεται την πρτη θέση.
1552%
στες .
Σημεκνεται ότι στα στοιχεία εισερ
χόμενης μετανάστευσης περιλαμβά
νονται και άτομα που βρίσκονταν στη χρα
μας την 1.1.2020 λόγω της προσφυγικής κρίΤΟ 2020, ήταν μια ιστοροκή και δια- τις μεταμφέσεις των Φτων.
φορετική χρονά . Και αι διαφορές Η Δράμα φέτος, δεν θα γιορτάσει την
αυτές από τις συνήθεις άλλες , φά- καλοχρονιά και την ευετηρία! Όχ ότι την
νηκαν σε παλλές δραστηριότητες της κα- ξεχνάει , όχι ότι σταματά ει Οι περιστά
θημερνότητας όλων μας α πρτες σεις όμως που επικρατούν , δεν της επι
εκδηλσεις που απαγορεύτηκαν στην τρέπουw να διοργανσει τις Υνωστές
Ελλάδα εξαπίας του κορωνοίού , ήταν τα ομα δικές εδηλσεις που γνονται κάθε
Καρναβάλια του 2020. Και έμελλε να ακο - χρονά στα χωριά της Δράμας
λουθήσουν πολλές άλλες. Απαγορεύτηκε Μπαμπούγερο , τσολιάδες , γκλίγκες, aακόμα και η Ανάσταση , δεν ζήσαμε τα ράπηδες, αρκουδιάρη δες, εύζωνο, μπά
Χριστούγεννα όπως θα θέλαμε, εν με.
την αυγή του 2021, δεν θα μπορέσουμε πόταμος Πετρούσα, Πύργο , Καλή Βρύνα χαρούμε αuτά τα υπέροχα, αρχέγονα , ση , Βλακας, Παγονέρι και Καλλίφυτος
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
- Στη Δράμα ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε
96.325 άταμα , εκ των οποίων 46.710 άνδρες και 50215
μηντεν , μωμόγεροι Μοναστηράκ Εηρο - Στον Έβρο ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε
σελ.5η
ΚΗΛΕΙΑ
Τη θλίγη των ημερν,
ας την καταβάλει η γλυκιά προσμονή.
του ερχομού του Θεανθρπου
γεμίζοντας με αγάπη και ελπίδι
ια το μέλον πις καρδές μας
Τον αγαπημένο μας πατέρα και σύζυγο
Γιργος Παπαδόπουλος
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
Καλά Χριστούγενιd.
70 ετν
Κάλά Χριστουγεννα και έναΤη
μ 20214
ορόσημο ελευθερίας,
( Οικονομολόγο)
στον δοκιμαζμενο από την πανδημία
που απεβίωσε χθες , κηεύσυμε σήμερα Τε .
τάρτη 6 Ιανουαρίου και ρα 1130 στον
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλλίφυτο Δρά μας,
Χρόνια τρλ
Η σίζυγος Ελη
Τα παιδιά Παναγιτης- Πασχαλία
Η εγγονή-Ο αδελφός
Δημήτρης Κυριαζίδης e
Ελπίδα Σημαιοφορίδου -Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα