Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κρούσματα & στο Προσωπικό Θετικό το πρόσημο
της δομής φιλοξενίας
Σπάρτης σελ.7
του απολογισμού
του Ινστιτούτου Σπάρτης σελ 1
Στη Βουλή n δικογραφία
για την υπόθεση Folli Follie
> σελ. 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 | Ετος 25ο| Αριθμός 6031 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Αρνούμαστε να μείνουμε απλοί θεατές στην τραγωδία που έρχεται
Οι υπηρεσίες
που Παρέχει
το cmyKEΡlives
της Σπάρτης
Μέσω βιντεοκλήσης
Για αναπροσαρμογή του τρό nou λειτουργίας των Κέντρων
Εξυπηρέτησης
ΚΕΠ) ενημερνει τους πολίτες ο Δ Σηάρτης Συγκεκρι μένα , στο ΚΕΠ επί της οδού
Ευαγγελιστρίας 85-87 στη
Πολιτν
ΥΠομονή τέλος
από τους εμπόρους
Σπάρτη , λειτουργεί η εφαρμογή "myΚΕPive - μέσω της
onοίας οι δημότες και οι επ .
χειρήσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς φυσική
nαpουσία , αnό υnαλλήλους
του ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεΨης , για διεκπεραίωση της
υπόθεσης τους ή απλή διοι κητική ηληροφόρηση . Τα ψηφιακά ραντεΒού κλείνονται
μέσω της ψηφιακής ηλατφόρμας myΚΕPive.goν.gr.
θα διεκπεραινονται , μέσω
Βιντεοκλήσης , διαδικασίες
υψηλής ζήτησης για τέσσερις
κατηγορίες υnnρεσιν. 1. Διοικητική ηληροφόρηση και
αιτήσεων
[όπως έκδοση αντιγράφου
noινικού μητρου, χορήγηση
αντιγράφου nιστonοιπικού
Υέννησης , έκδοση Πιστοποιητικού στρατολογικής κατά
στασης τύηοu A (ηλήρες )τύπου A- τύπou Β κά ) , 2
Υηηρεσίες για επιχειρήσεις
[όηως χορήγηση nιστοποητ
κού ηερί μη ητωχεύσεως
πληροφορίες για αναγγελία
έναρξης άσκησης εμηορίας
Προϊόντων ,
ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου κ.ά ) , 3. Εξυη ρέτηση Πoλιτν με αναnnρία
[όπως Βεβαίωση χορήγησης
οικονομικής ενίσχυσης σε
ότομα με Βαριά αναnnρία , ΒεΒαίωση χορήγησης οικονομι
κής ενίσχυσης κωφαλαλίας
κκό , 4 Εξυηηρέτηση από τον
Δήμο (όηως Βεβαίωση μόνι μης κατοικίας nαραχρηση
κοινόχρηστου χρου κ.ά )
συνέχεια οελ 7
Γα πειράματα στις επιχειρήσεις κάνει λόγο η Ομοσπονδία Πελοπονήσου
Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση nopίου και Επιχειρηματικότη- ρωση , αιφνιδιάζοντας όλους νούν οι μικρομεσαίοι επιχειρnΒάζουν
φορικά με την επαναλειτουργία κής Ελλάδος
του λιανεμπορίου , ύστερα και
από τα Πρόσφατα έκτακτα μέτρα (0ΕΕΣΠ ), τονίζει Πως "σαν καnou ανακοινθηκαν για την κόγουστο αστείο , σαν κάποιος σταθμό δήλωσε ότι γνριζε την side και τρα μας ενημερνει
τρέχουσα εβδομάδα και τη δια - να μας έκανε πλάκα ακούστηκε απόφαση αυτή από την Παρα- ότι κλείνει τα Πάντα διότι οι noκοπή λειτουργίας των καταστημάτων
fΠαράδοση εκτός . Λίγες ημέ - Βέρνηση , αλλά δυστυχς δεν ενημερωθούν τελευταία στιγμή Πάρουν ένα Βιβλίο, ένα Παιχνίδι
ρες Πριν από την Προγραμματι - ήταν . Τα ενισχυμένα Περιορι - Προφανς όλα ήταν ηροσχε - για το noιδί τους Δεν βγάζει κασμένη έναρξη των χειμερινν στικά μέτρα ανακοινθηκαν διασμένα , χωρίς το Παραμικρό νένα νόημα όλο αυτό .
εκπτσεων, η Ομοσηονδία Εμ - χωρίς πρoηγούμενη ενημέ - ίχνος ευαισθησίας για όσα Περτας Πελοποννήσου , Νοτιοδυτι - τους επιχειρηματίες των ματίες τους τελευταίους μήνες.
onoίων οι δραστηριότητες είχαν Από την μια η κυβέρνηση μας
nροετοίμαζε για την επόμενη
Οκ Γεωργιάδης σε τηλεοπτικό φάση του click away, τo click inεπιχειρηματίες ανα Ζακύνθου ,
1θάκης "ανοίξει" για τις γιορτές ,
Κεφαλλήνιας
μονή της ηρωτοχρονιάς, Οι επι - λίτες χαλάρωσαν κατά την διάρ κεια των εορτν ότν Πήγαν να
η ανακοίνωση για επιβολή αυδιεκπεραίωση
ctick
away στηρού lockdown από την κυ- χειρηματίες γιατί έπρεπε να
συνέχεια σελ 9
Ασθένεια έχει ήδη νεκρσει μεγάλο αριθμό δέντρων στην περιοχή
Απειλούνται με αφανισμό
τα πλατάνια στον Δ. Σπάρτης
γεωργικν
Οι συστάσεις και οδηγίες της Δημοτικής Αρχής
Από την καταστροφική ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του Πλατάνου κινδυνεύουν
τα ηλατάνια του Δ. ΣΠρτης Η εν
λόγω ασθένειο Προκαλεί τη νέ
κρωση των δέντρων , χωρίς να
υπάρχουν μέχρι σήμερα φυτογοντας διασποράς του naθoγoνου είναι ο άνθρωηος με μηχανήματα εκσκοφής και εργαλεία
κοπής κλάδων , Γ' αυτό, είναι
anολύτως anαραίτητο να τη .
ρούνται όλα τα αnαραίτητα
μέτρα [καθαρισμός και anολύ μανση των εργαλείων και μηχανημάτων ) Πρiv και μετά τις
εργασίες σε ηεριοχές με Πλατά νια .
nισης , εκτός από την Πρόληψη.
Ο μύκητας εξαπλνεται στα
ρέματα με φυσικούς τρόπους,
αλλά ο σημαντικότερος Παρά Μέ άφορμή την
καινούργια χρονιά
να μή χωριστούμε
άπό το Θεό
ουνέχεια σελ 8
31lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης
κ. Χρυσοστόμου Γ .
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα