Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Hπείρου - δρυτis Εuθ. Τzάλλαs- Εos 940- Αp. Φυλλου 24965-Τετάριη 6 Ιανουαρίου 2021-060 e
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Νιέρμπι από τα Παλιά
στη Λάρισα
Έως τις 15 Ιανουαρίου
οι αήσεις
Στην τελική ευθεία
το έργο ΡΟLYPHONIA
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ξεπέρασαν τους 1000
οι εμβολιασμοί
Τον φάκελο του ΚΕΠΑΒΙ έβγαλε από τα συρτάρια Π δημοτική αρχή , ωστόσο το όλο εγχείρημα
κρύβει μεγάλες δυσκολίες και καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολο αν θα προχωρήσει
ΨΑΧΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
σε υγειονομκούς των νοοκομείων
της Ηnαiρo , μία εδεμόδα μαό την
στημιακό Νοσοκομείο εμβολιόστηκε ο
ΣΕΛΙΔΑ 4
Κανένα θανατηφόρο
τον Δεκέμβριο
Κανένα Βεντη φρο τροχίο δε σnμεκθηκε ον φετνό Δεκέμβρια στο
οδικό δίκτυο της Hηείρου , κάτι nou
nροφoνς oυνδέται κα με το ότι δeν
Σχεδόν αδύνατον
Yω των neροpομν για την navoημία
του κορωνοίο
να μπορέσει να
κατατεθεί Πρόταση
στην Πρόσκληση
του Προγράμματος
Αντ. Τρίτσης, καθς
aπατείται συνέχιση
της μελετητικής
ωρίμανσης . Το
υψηλό κόστος και
η ιδιοκτησιακή
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
θέλει κομμάτ
από την Πίτα
Η ανάδειξη του δήμου Ζhσoς ως νέου
τουριστικού πρoopομού στην Hnap
βρέθηκαν στο στκεντpo της τηλεδιάακεψης του δημάρχου Πλάκου κι
με ανυnpoωnείa της Ενωσης Ξενοδόχων Ν lωαννένων
ΣΕΛΙΔΑ 6
T. ΚΟΥΤΛΑΣ
Πολυπλοκότητα τα
Μια άλλη πρόταση για
το κίριο του Παλιού
Πανεπιστημίου
βασικά εμπόδια .
ΣΕΛΙΛΑ 5
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ανοιχτοί και
στα Πάννενα οι ναοί
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΑΙΡΕΠΙΚΑ ΤΑ RAPID TEST
Αθλητισμός.
Έτοιμοι
για την επιστροφή
οι εκπαιδευτικοί
ΑΛ. ΣΚΟΡΙΛΑΣ
Μια κουτάλα
ήταν η Πρτη ρακέτα
ΣΕΛΙΔΑ 1
Μετην nορου αία πιστν θα τελέσει ηςtερές ακαλουθίες σήμερα θεοφένεια η Μπτρό noλn tωoνiνων naeepxuπος στην anόφουη της Διαpρκούς Ιερός Συνό8ου και ύχ σε
aυτή της κυβέρνσης, noυ nήρε nίοω την αρχική της aπό φαon να λετουργίσουν αι
νοoί με ουστηρό nepiopiστικά μέτρα, όπως τα Χοιστούγενα και mν Πρωποχρονά
ΣΕΛΙΔΑ 3
Με τον Ατρόμητο
στο Κύπελλο ο ΠΑΣ
Μεικονεnoίnση υποδέχθηκον μαθηγια εnavολaτουργία διά ζσης των
δηματικν και νηπιoγωγείων anό
την ερχόμενη Δευτέρα 11 lονουαpiou, μετρντας αντίστροφα για να
βρεθούν ξονή υης σχολικές αίθου
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΕΟΕΣΑΝ
οι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 10
Αγνόησε Πάλι τον ΠΑΣ
ο λάτενμπεργκ
Τραβούν το σχοινί
για τον διαγωνισμό
λειτουργίας των ΣΜΑ
ΣΕΛΙΔΑ 10
Οι συνδεσμίτες
στηρίζουν Γανίκη
και Παίκτες
κρίνοντος και την απρόρnν ανακοiνωση anό ην ηλευρά της κυβέρνησης της εποναλεπουργίας των οχολείων,
Πρνουνεδριάσει η ορμόδια εnπponήτων λοιμωξωλόγων, ζητούν νε λ.
φθούν nρόσθετο μέτρα , εν θεωρούνπως πράτει w υπάρχει συστημοτικός
και ουντονιομένας τα κτικός έλεγος τακείας διόγνωσης και να μnν στοuίετα .
οτην εθελονική ηρooέλευσn των εκnοίδeυτικν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα