Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" διαφων μο4 οu.
Ε0 ογμντ όμως
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 6167
Τιμή φύλ.: 0,50 6
Καθημερινή εφημερίδα Koζάνης
Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων της Κοζάνης εκπέμπουν
οι δήμοι της περιφερειακής ενότητας
- Τι λένε Μαλούτας , Πλακεντάς & Ζευκλής
Σελίδα 13
Ανασχηματισμός 2021
Νέα σύνθεση
4Μποδοσάκειο) και Μαμάτσει ο
Εεκίνησαν
οι εμβολιασμοί
της κυβέρνησης
Σελίδα 11
Η ηρτη Που εμβολιάστηκε
ήταν νοσηλεύτρια σε κλιΜική
Covid-19 στο Νοσοκομείο
τns Πιολεμαίδα
Στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
η τροφοδότησης
της τηλεθέρμανσης Πτολεμϊδος
Σελίδα 12
Τα νέα της ΑΕΠ: Καλύφτη κε
το μετοχικό κεφάλαιο
Σελίδα θ
των 30.000
- Μέ00 στον Ιανουoριο η γενή ουνέλευση των μετόχων
Σελίδα 24
Emvolio.
Α.Ε.Π
gov.gr
Πότε ανοίγει
η πλατφόρμα
για το εμβόλιο
Τα κεφάλια μέσα
Η σπουδή της κυβέρνησης να επαναφέρει τα σκληρά
|μέτρα "κλειδματος, από την επομένη της Πρωτοχρο|νιάς , καταδεικνύει και την ανησυχία nou τη διέπει με |
βάση τις εκτιμήσεις των ειδικν που τη συμβουλεύουν .
Ηλήψη καθολικν μέτρων καταδεικνύει πως υπάρχουν
, συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre.0'
ΚΟΖΑΝ)
PRESS