Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
3ΙΡΩΙΝΗ
Ιανουαρίου
Αριθ.φύλλου 7661
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Επιπλέον 11 εκ. ευρ | Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενν
στην αγορά
της Δυτ. Μακεδονίας
αΕλευθερίαν
για τη χρηματοδότηση δράσεων
βελτίωσης της ενεργειακής
οπόδοσης των δημόσιων κτιρίων ,
ρίχνει η Περιφερειακή Αρχή
Συνέχεια στην 18
από την Παρασκευή
Την Πέμπτη φτάνουν
τα πρτα εμβόλια και την
επομένη ξεκινά ο εμβολιασμός
των υγειονομικν
Συνέχεια στην 10
- Αυτονομν:
Η σύνθεση της νέας
κυβέρνησης
Σκέψεις για κριτήρια
στη μεγάλη προκήρυξη
Συνέχεια στην 14
Συνέχεια στην 11
Οι νέες προθεσμίες για
φορολογικές δηλσεις
και δηλσεις μισθσεων
μετά τις παρατάσεις
Eπίσημos Συνεργότηs ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 17
Το σχέδιο έναρξηs
και επανέναρξηs όλων
των Πρωταθλημάτων
Ποδοσφαίρου
ΓΡΕΒΕΝΑ
3ης Οκτωβρίου 151
- Τι anοκαλύπτει ο ΓΓΑ Γιργos Μαυρωτάs
Συνέχεια στην 20