Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο το
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΛΑΓΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
AΛαyές στη σύν - Με μια nρτη oνάγνω ουτήη ενίσχυσn tης Κυθεση των μελν
on . tο vέο κυβερνητικό βέρνησης με nonitκό
rpueunoupγός Κυράκος οωna . ουσιασυκά στην τερη onάγνωσn .
νθηκαν χθες στις 12 το
10 Βουλευτές και μετου ή στήλn tne Κυβέρ
Την Παρασκευή 8 Ιανοναρίου
0α ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε γιατρούς
και υγειονομικό Προσωπικό
Του Νοσοκομείου Πρέβεζας
Την nαροσκευή 0
σουν οι εμβολιαομοί!
σε γιατρούς και υ
νομικό ηροοωnκό του
Νοοκομείου nρέβ ζος σύμφνα με nλnΣτο Νομό μας παραμένει καλή η εικόνα της Πανδημίας
Σε κεντρικό επίπεδο...
Τα νέα δεν είναι ευχάριστα
είtοται το τέο έτος να σεματοδοτέσει η
ομαλά εnστροφή στην κατοικότητα
Το 2021 αs είναι ένα έτος
ετημερίας γα τη Χρα μας
Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά
Πέντε νέα κρού.
σματα κορωνοίού
εντοπίστηκαν σο
Νομό Πρέβεζας τις
ημέρες της πρωτο χρονιάς .
κρούσμαα την nα .
ραμονή και τρία α.
νήμερα της Πρω.
τοχρονιάς .