Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 05.01.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7517
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ Παρατάσεις προθεσμιν λόγω Πανδημίας
ΑΑΔΕ:
Βορείου Ελλάδος
Κόντρα στην πανδημία η εγχρια μεταποίηση προσδοκά ανοδική πορεία το 2021
Καλύτερες μέρεςν περιμένει
Περιμενει
η ελληνική μεταποίηση
μέσο στο 2021 ετφράζουν κίκλοι της αγορός, ετμάντας ότη βτίωση
αυτή θα αρχίσει να φίνεται απότο δείτερο τπίμηνο της χρονάς και ατόμη
Περσσότερο ορατή θο γία κατί το δατερο μαύ της
Κονή διαπίστωση dναι Πως με
Φυη τος ειμέοςΠέρασαν μέσω ΧΑ κπακέταν της Paperpack
εξίρεση κάποους
κλδους που υποχρεάθηκον σε
βορές ατόλες (πιχ δυλοτήρ0, κλωστούφοντουργίο) , <η
μπαιοήση σε γενικός γραμές,
Τρία πακέτα μετοχν της Paperpack , σωρευτι-συμφωνία του βασικού μετόχου Ι. Τσουκαρίδη
κά 2.360.845 ΤΙΤλων ή Του 59,7% της εταιρείας, Πέρασαν νωρίτερα μέσω του ΧΑ
Τα Πακέτα Πέρασαν στην Τιμή των 6,66 ευρ and Eastern Europe Investme nt Co-operation
ανά μετοχή , με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να διαμορφνεται στα 15,72 εκατ.
Σημεινεται ότι η εταιρεία έχει αναΚοινσει
και 15 ακόμη μετόχων της να Πωλήσουν Τις
μετοχές τους σε θυγατρική της Ch ina Central
Fund, η onοία αναμένεται να αποκτήσει ο
90,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Θα ακολουθήσει squeeze out και έξοδος
από Το ΧΑ .
31 εσία για την Η
+0,41% Πα ρα-Δεκεμβρίου νεκκαθάριση +0,41% καλεί διακόψει την
του Μητρου
ΔΕΗΔΕΗ σήμερα
ΔΕΗΔΕΗ
τε λόγο έχουν
εκ νέου τους αγροτική τους
να δραστηριότητα
του τακτοΠοιήσουν και συνεχίζουν
Αγροτικού Τις εκκρεμότ-Παράτυπα
τους, απολαμβάνουν
προνόμια
του αγροτικού
εκείνους Που Τιμολογίου.
τείνει
προθεσμία 31η Μαρτίου των
υποβολής τν
απαιτούμενων
την 2020, έως την
δικαι- αγρότες
2021.
ούχων
Απόφαση του ΣΤΕ
ΑΙΚΑΙΟΑΟΥΟΙΚΟΥ 1 δικαιολογ- Σημεινεται όπ Τιμολογίου,ητές
ΔΕΗΔΕΗ ξεκίνησε
ητικν για το
Αγροτικό +0,41% , εφα - διαδικασία από εία ,
τιμολόγιο,
οποία
τη προς την εταιειδικά
πρόσωπα κεφαλαιουμκόν
ετιραν που Τπωχεύουν
η ρμόζοντας τη
λήγει σχετική νομοθΤο 2014.
για οποιοδήπο
Created by Universal Document Converter