Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γεωργαντάς. Μετά τις 20 Ιανουαρίου αρχίζει ο μαζικός εμβολιασμός
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5887 Τρίτη 05.01.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Τυχύει για το ενοίκιο Ιανουαρίου
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥΡΑΦΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
>>> ελ .
>>> ελ
φοολογκν
αναστολές, επιστρεπέα προκαταβολή και
αύξηση μοθν
Η ωβέρηση έει αέραα ην ευθύη γα ας παλνοδες
και την αναβολή τουγραμματπομένον εμβολιασμόν
Περισσότερους από 25.000
φορολογικούς ελέγχους θα
διενεργήσουν το 2021 οι
ελεγκτικές υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ ότως προκύπτει από
απόφαση του
Γιργου Πιτσιλή.
Διοικητή
Η απόφαση η οποία παρα
δοσιακά δημοσιεύεται στην
εκπνοή κάθε έτους , προ
κειμένου να υπάρχει ο
αναγκαίος προγραμματισμός προβλέπει ότι το 2021
θα διενεργηθούν 23.000
πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις
ελεγκτικές Υπηρεσίες της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
..Φ.Δ.).
ΑΑΔΕ :
Διοίκησης
Πστονη χρόνου γαα
Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν ,
τουλάχιστον το 70% θα
αφορά φορολογικά έτη,
χρήσεις , υποθέσεις , περιόδους ή υποχρεσεις της
τελευταίας πενταετίας.
Μετατίθενται για την Τ
Απριλίου 2021 η έναρξη της
υποχρεωτικής
διαβίβασης στην πλατφόρ
μα των Ηλεκτρονικν Βιβ
λίων-myDΑΤΑ για όλες τις
επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από
αυτή την ημερομηνία και
έπειτα, με τροποποίηση της
κοινής απόφασης του υφυ πουργού Οικονομικν Απόστολου Βεσυρόπουλου και
του Διοικητή της Ανεξ άρτ- τφόρμα του myDATΤΑ, με
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιργου Πιτσιλή.
πανδημίας
κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί
το 1ο τρίμηνο του 2021 ως
επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των
επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA.
COVID-19,
ψηφιακής
Ποσοστό τουλάχιστον 75%
των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου , θα αφορούν καταροχήν σε ελέγχους
της τελευταίας τριετίας για
τις οποίες έχει λήξει η
προθεσμία υποβολής δήλω
σης φορολογίας εισοδήμαΜπορεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε να μην
προχρησαν ούτε οι μισοί από τους είκοσι διαγωνισμούς για
μονάδες απορριμμάτων που σχεδίαζε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) , αλλά φέτος αναμένεται
να ξεκινήσουν τουλάχιστον 15 διαγωνισμοί, είτε μέσω
Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΑΙΤ) είτε ως
παραδοσιακά δημόσια έργα.
Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδσουν οι
επιχειρήσεις το 1ο τοίμηνο
του 2021, θα πρέπει επίσης Πρτοι στη λίστα είναι ου
διαγωνισμοί για τις δύο
Ακολουθεί ο διαγων ισμός
για τη Μονάδα Επεξερτος.
να διαβιβαστούν στην πλαμεγάλες μονάδες επεξ ερ- γασίας Αποβλήτων ( ΜΕA)
Παράλληλα το 2021 , σύμφ
ωνα με την ίδια απόφαση,
θα διενεργηθούν από τις
ελεγκτικές υπηρεσίες 2.50
έλεγχο για τη διατίστωση
της ορθής εκπλήρωσης των
μη ετήσιων υποχρεσεων
των φορολογιν κεφα
διαφορετική προθεσμία και
γασίας απορριμμάτων στην
συγκεκριμένα όχι αργότερα Αττική , που θα προκηρυχθούν με ΣΑΙΤ με συνολικό
Δυτικού Τομέα της Περιφέρ
ειας Κεντοικής Μακεδονίας,
προϋπολογισμού κοντά στα
75 εκατ. ευρ.
από την 31/10/2021, στε να
Κατόπιν αιτη μάτων φορέων δια μορφωθεί η ολοκληρω- προϋπολογισμό κοντά στα
της αγοράς και λαμβάνον- μένη εικόνα κάθε επιχείρητας υπόψη τα γενικότερα
προβλήματα εξαιτίας της
650 εκατ. ευρ.
σης στα ηλεκτρονικά βιβλία
για το 2021,
λαίου.
Created by Universal Document Converter