Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

13oC, 20:00

10oC - Υγρασία 73%-85% - Άνεμοι: Ν-NA 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:30

€0.80

Ç ðïëéôéêÞ óôï ðñïóêÞíéï

Η πολιτική επέστρεψε, παρατήρησε ο κοινωνιολόγος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μιλώντας
στο Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την Κυριακή. Και εννοούσε ότι η ανάγκη αποφάσεων
διαχείρισης και πορείας των πραγμάτων υπό το κράτος της απειλής του κορονοϊού, έθεσε υποχρεωτικά την ηγεμονία της οικονομίας σε δεύτερη μοίρα. Ανέστειλε τους αυτοματισμούς της. Ανέδειξε την χρεία της πολιτικής απόφασης. Γεγονός, που όπως πολλοί άλλοι παρατήρησαν και όσον αφορά στις δημοσιονομικές πολιτικές, οδήγησε στην εγκατάλειψη των νεοφιλελεύθερων εμμονών λιτότητας και στην προσφυγή σε κρατικοπαρεμβατικές ενέσεις. Σα να βούτηξαν στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ, μέρες πούναι, κραυγάζοντας απεταξάμην! Εντέλει, κινούμενοι στον αντίποδα των μεθόδων διαχείρισης της προ δεκαετίας, κρίσης υπερσυσσώρευσης, που στα καθ’ ημάς εμφανίστηκε κυρίως,
ως πτώχευση του ελληνικού Δημοσίου. 3»

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5269

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ç ðëáôöüñìá ãéá ôï åìâüëéï
Áíïßãåé áðü ôçí
åðüìåíç ÄåõôÝñá 11/1
ãéá ôïí ðëçèõóìü
ΑΘΗΝΑ. Όπως είπε ο ο γ.γ. της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Μ.
Θεμιστοκλεόυς στην συνέντευξη Τύπου, η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού θα ανοίξει από τις 11 Ιανουαρίου.
Σελίδα 4»

Ανασχηματισμός, ο Στέλιος Πέτσας φεύγει, ο Χρήστος Ταραντίλης έρχεται. Σελίδα 5»

ÐÝèáíå ï åðßôéìïò
Ôåëåõôáßá êáé áðü ôéò 12
ðñüåäñïò ôùí îåíïäü÷ùí Éáíïõáñßïõ ï åìâïëéáóìüò
Ðáíáãéþôçò ÌðñÜìïò »
óôá íïóïêïìåßá ôùí Éïíßùí
3

6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα