Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò

“ÈÝëïõìå ëßãá

Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 956 - ÅÔÏÓ 17ï

KYΡIAKH 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Νέο πλήρες lockdown...
•Νέο αυστηρό,
πλήρες lockdown
για μία εβδομάδα
ανακοίνωσε ο Στελιος Πέτσας, με
στόχο να ανοίξουν
τα σχολεία στις 11
Ιανουαρίου.

s

Κοινωνία
Κρυφή παγίδα στην
παράκαμψη προς
Ίταμο

s

Τρεις 90χρονοι

s

Περιφερεια
6.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την
άρδευση 22.000 στρεμμάτων αγροτικής γης στο Δήμο
Παλαμά

Óåë. 4

Η αρχή του τέλους της πανδημίας

• λιάζονται στον Μεσενικόλα Καρδίτσας.
Óåë. 8

Óåë. 17

s

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου
Óåë. 3

s

Óåë. 12

Στην Καρδίτσα την Δευτέρα

s

•τα εβδομαδιαία «Drive through Rapid
testings» για τον κορωνοιό

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr