Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Ε0 αγuνιστ όμως,
μέχρι θονότου
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 6166
Τιμή φύλ: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
Ανοιγμα σχολείων
με testing
- Το σχέδιο Κεραμέως και οι επιφυλάξεις των ειδικν
Σελίδα 14
Υπηρεσίες βραχείας
φιλοξενίας αστέγων
θα προσφέρει
ο Δήμος Κοζάνης
Δήμας Κοζάνιnς
Σελίδα 11
έκτακτα μέτρα ενίσχυσης
Καλή Χρονιά!
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
.Η Πανδημία του κορωνοίού COMD-19
λετουργεί τουs tελευταous μήνεs
ωs εntowνήs των δυομενν εξελξεων
nou έχουν κάνει ήδη τmν εμφάνσή τουs
Η εφημερίδα μας
σας εύχεται
Ευτυχισμένο το Νέο Ετος!
στην Π.Ε. Κοzάνns
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σελίδα 12
Super League
Μείωση αγωνιστικν για
να τηρηθούν οι ημερομηνίες
Δικαστικό σίριαλ για
Την Εγνατία μετά από
οπόφοση του ΣΤΕ
Δεκτά τα ασφαλιστικά
μέτρα δύο
κοινοπραξιν,
στε να σταματήσει
προσωρινά η διαγωνι στική διαδικοσία
για την παραχρηση
της Εγνατίας Οδού
ΦΗ προθεσμία που ηξε στις
11 Δεεμβοίου και ο ανάδοχος
Σελίδα 24
Η δικαίωση
των "Ψεκασμένων"
Σε ένα σημείo nou έχouν δίαο οι συνωμοσιολόγο: και ο άλλο ψ κασμένο είναι nuς η επδημία του Cοviο19 anoτελεί μια γεννή
Ιδοκιμή ελέγχου της κυκλοφορίας και των συναναστροφν του πλη.|
| θυσμού
Τούτο όχι αnapeiτητa για να ελέγχουν.
οuνέχεια στη σελίδα 4
του διαγωνισμού
Σελίδα 1
εδιάφορες λετομέ .
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre8.gr
ΚΟΖΑΝΟ
PRESS