Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5622

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Οι νέες
τιµές στα
διόδια

«Καλή
χρονιά» µε
ελέγχους

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μπαίνει τάξη
στις λαϊκές
αγορές

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 5

2.321 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆ΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΝΑ ΕΠΟΥΛΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ

Μέλλον
ελπίδας
για όλους
ΣΕΛ. 5

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Επίλογος
του ’20 µε…
κατήφεια
ΣΕΛ. 2

H δοκιµασία

της ∆υτικής Ελλάδας
 ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
(1.153), ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
(834) ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ (334)
ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΣΕΛ. 3

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Στοίχηµα το
εργοστάσιο
απορριµµάτων

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Σε κάθε
γωνιά
του
πλανήτη

ΣΕΛ. 5

Αυξήσεις σε
µισθούς και
συντάξεις
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 20

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ∆ΙΗΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΟΤ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΤΑΝΤΗ

π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ

«Μην
αναστηθείς
παππού»

Με όραµα
την
αιωνιότητα

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 13

Η ∆ιεύθυνση και οι
εργαζόµενοι της
«Γ» σας εύχονται

ευτυχισµένο
το 2021 µε υγεία
και ελπίδα για
καλύτερες ηµέρες.
Η «Γ» θα
κυκλοφορήσει
πάλι τη ∆ευτέρα
4 Ιανουαρίου.