Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο χάρτης μείωσης των φόρων του 2021
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΠΡΙΚΗ μμ!Η
771234
567140
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.412
Ο χάρτης μείωσης φόρων του 2021
Πέντε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων φυσικν Προσπων - Ευνοϊκότερες κλίμακες
Εμβολιασμοί
Τέλος οι συμβολισμοί
με εντολή Μαξίμου
Οι υγειονομικοί Πήραν τη σκυτάλη των εμβολιασμν , αφού μετά τις αντιδράσεις των πολιτν
το Μαξίμου έδωσε εντολή να σταματήσουν
άμεσα οι συμβολικοί εμβολιασμοί Πολιτικν
Προσπων. Την ίδια ρα η πανδημία εξακολουθεί να μας δείχνει τα δόνττα της, με τις
καθημερινές απλειες να μη λένε να μειωθούν.
Οι ειδικοί κάνουν έκκληση στον κόσμο να τηρήσει αυστηρά τα μέτρα αν θέλουμε να βγούμε
από αυτήν περίπου στα μέσα του 2021. σελ. 16
( ακαθάριστα) Ποσά μισθν άνω των 1.000 ευρ,
θα δουν , εξάλλου, τοεπόμενο έτος τις μηνιαίες
έχει φορολογικούς συντελεστές μειωμένους. Επιφορολογικές κρατήσεις τους να μεινονται λόγω
της κατάργιησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Που Προβλέπεται να ισχύσει γι' αυτούς επί των
αποδοχν του 2021. Ειδικά οι μισθωτοί εργαζόμενοι
οι οΠοίοι έλαβαν το 2020 Πέραν των χρηματικν
αποδοχν και Παροχές σε είδος, οι οΠοίες θεω
ρούνται φορολογητέες αποδοχές , θα δουν τις φοτομέα με φορολογητέα Ποσά μηνιαίων αποδοχν ρολογικές επιβαρύνσεις τους επί των Παροχν
υποβληθούν την ερχόμενη άνοιξη- θα είναι ευνoικότερη σε σύγκριση με τη φετινή, καθς θα
Πέντε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των ει
σοδημάτων των φυσικν Προσπων φέρνει το
2021. Οι αλλαγές αυτές θα Προκαλέσουν σημαν
τικές μεισεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις Πλέον, το 2021 δεν θα ισχύσει η ειδική εισφορά
των Περισσότερων φορολογούμενων. Η φορολογική αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από επιχειρημα
κλίμακα με την οποία οι υπηρεσίες της Ανεξάρ τικές / αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλ
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα υπολογίσουν λευση ακινήτων , από κινητές αξίες κι αποταμιτο 2021 τα Ποσά των φόρων Που αναλογούν στα
εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρη-Πρόσωπα. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
ματικές και αγροτικές δραστηριότητες-κατά την
εκκαθάριση των φορολογικν δηλσεων, Που θα
εύσεις τα οΠοία απέκτησαν το 2020 τα φυσικά
άνω των 857 ευρ, τα οποία αντιστοιχούν σε μικτά αυτν να μεινονται αισθητά. σελ. 7
Προκαταβολή 2,1 δισ .
από το Ταμείο Ανάκαμψης
32.000
Το μεγαλύτερο
χρηματιστηριακό ράλι
από το 1929
Κρατική στήριξη
30.000
σε 30.000 επιχειρήσεις
28000
Θα εισπράξει η χρα μας το Πρτο εξάμηνο
διοχετεύθηκε μέσω των τραπεζν την περίοδο
της Πανδημίας στην αγορά και συγκεκριμένα
σε 30.000 επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με
έγκυρες τραπεζικές Πηγές, το μεγαλύτερο κομμάτι δεν αφορά Παραγωγικές επενδύσεις αλλά
κεφάλαια κίνησης που απαιτήθηκαν λόγω της
Πανδημίας . σελ 5
Η οριστική έγκριση του Πολυε
τούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
( ΠΔΙ) της Περιόδου 202 1-202 7 τ
στην τελευταία σύνοδο κορυφής , δύσεις) και της αγροτικής ανά
στις 10 Δεκεμβρίου, σήμανε και
την αντίοτροφη μέτρηση για την
έναρξη υλοΠΟίησης του Ταμείου νολικά σε 32 δισ. ευρ, εκ των
Ανάκαμψης, για το οποίο τα κρά - οΠοίων 19,5 δισ. αφορούν επι
τημέλη Προετοιμάζουν Πυρε χρηγήσεις είτε απευθείας είτε
τωδς τα εθνικά σχέδια χρημα- μέσω των συλλογικν δράσεων
τοδότησης, Που αναμένεται να
έχουν υποβληθεί μέσα στο Πρ - θηκαν , εν 12,5 δισ. ευρ θα
το τρίμηνο του 2021. Τα εθνικά
σχέδια θα απορροφήσουν τα
672,5 δισ. ευρ από τα 750 δισ. φάση με σχεδόν μηδενικό επ ευρ του Ταμείου Ανάκαμψης,
εν τα υπόλοιπα αφορούν τη
χρηματοδότηση του μέσου Re
actEU (απασχόληση συνοχή ) , ίση με το 13%, όπου θα προκύκαθς επίσης και συλλογικές ψει ένα Ποσό της τάξης των 2,1
δράσεις στους τομείς της υγείας , δισ . ευρ . σελ.4
26.000
της Πολιτικής Προστασίας, της
δίκαιης μετάβασης (αΠολιγνι
τοΠοίηση), του InvestEU (επεν
24.000
Ετήσια εξέλιξη δείκτη Dow Jones
πτυξης. Οι χρηματοδοτήσεις
Προς την Ελλάδα εκτιμνται συ22.000
20.000
Λιανεμπόριο
18.000
Θολό τοπίο η επαναλειτουργία
α' τρίμηνο
β' τρίμηνο
Υτίμηνο
δ' τρίμηνο
στους τομείς Που Προαναφέρ
Θολό Παραμένει το τοπίο ως προς την επαναλειτουργία των καταστημάτων, με τον
υπουργό Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη να σημεινει ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα γίνει
υπό αυστηρότερο πλαίσιο σε σύγκριση με
αυτό του περασμένου Ιουνίου. σελ . 6
δοθούν σε δάνεια με ευνοίκούς
όρους, δηλαδή στην Παρούσα
Το τρενάκι του τρόμου> τέλειωσε με χαμόγελα
τόκιο. Μέσα στο Πρτο εξάμηνο
η χρα θα εισπράξει μια Προ
χρηματοδότηση (προκαταβολή)
Η φετνή άνοδος είναι μεγαλύτερη από εκείνες του 1929, του 1938 και του 1974. Στρατηγικοί
αναλυτές προβλέπουν ότι το ράλι των διεθνν μετοχν θα συνεχιστεί και το 2021. Το Χρηματστήριο Αθηνν κλείνει το 2020 με τις λιγότερες δυνατές απλειες, ολοκληρνοντας τη χρονιά
του Covid-19 με μια πτση κοντά στο 12%. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς διαμορφνεται στα 53,397 δισ. ευρ και απέχει κάτι λιγότερο από 8 δισ. ευρ από την αρχή της χρονιάς.
Για το 2021 α εκτιμήσεις των αναλυτν συγκλίνουν σε μία λέξη μεταβλητότητα. σελ . 2, 3
Κοσμήματα-ρολόγια
ΒΑΡΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΖΙΡΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ο1αΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
Πρεμιέραγια
Ηλεκτρονική
Ταυτότητα
Kuρίου
.Κλειδνουν)
τανέα μέτρα
στήριξης
Έπεσαν
Επιχειρείν
ΘΕΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΤΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟ 2020
οι υπογραφές
για τα δίκτυα
του 5G
ELPEN A.Ε.
cΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 51 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Από 1ης Ιανουαρίου
Μετά τα Φτα οι οριστικές αποφάσεις
σελ. 11
Το Πακέτο μέτρων στήριξης Που θα ενεργοΠοιηθεί
τον Ιανουάριο οριστικοποιεί το οικονομικό επτελείο Εκτιμήσεις για 202 1
της κυβέρνησης. Οι ανακοινσεις ανα μένονται αμέ
σως μετά τα Φτα, καθς πλέον θεωρείται δεδομένο
ότι οι Περιορισμοί θα συνεχιστούν-σε άλλους τομείς
με μεγαλύτερη και σε άλλους με μικρότερη ένταση- και για ολόκληρο τον Πρτο μήνα του νέου
έτους. Με το δεύτερο Πακέτο ανακοινσεων η κυ
βέρνηση θα επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν Περισσότερο το τοπίο για το 2021. σελ. 5
Με την υπογραφή των συμ
βάσεων Παραχρησης από την
ΕΕT, τον ΟΤΕ, τη Vodafone Ελ
λάδας και τmWIND Ελλάς ολοκληρθηκε και επίσημα η διαδικασία χορήγησης δικαιωμά
των χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων
5G, αντί συνολικού τιμήματος
372.261.153 ευρ. σελ. 12
Προαιρετικά για έναν μήνα
ξεκινά από την 1 η Ιανου αρίου
και στη συνέχεια τίθεται σε Πλή
Ρωσία
ΔΙΚΑΙΩΜΑΓΙΑ ΔΥΟ NΕΕΣ
ΘΗΤΕΙΕΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΠΟΥΤΙΝ >15
Σταδιακή
ρηλειτουργία από τον Φεβρουά
ριο 2021 n Ηλεκτρονική Ταυ
τότητα Κτηρίου, Που σύμφωνα
με το υπ. Περιβάλλοντος κι Ενέρ
γειας αποτελεί ένα μόνιμο σύ στημα Παρακολούθησης των
υφιστάμενων κτηρίων. σελ. 10
ανάκαμψη
diybulk
και τάνκερ
ΗΕ.Ε. ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τα Τέμπη και ο …Μαζαρίνος
  Σχεδόν 400 χρόνια πριν, πρωθυπουργός της Γαλλίας ήταν ο καρδινάλιος Μαζαρίνος, διάδοχος του διαβόητου Ρισελιέ, που όλοι γνωρίζουμε από τους «Τρεις σωματοφύλακες». Ο Μαζαρίνος κατόρθωσε να επιτύχει τον τερματισμό του…Τα Τέμπη και ο …Μαζαρίνος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μητσοτάκης: Θα τιμωρηθούν οι ένοχοι για τα Τέμπη – Η Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
  «Οι ένοχοι για το δυστύχημα των Τεμπών θα τιμωρηθούν», τονίζει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τακτική κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, εκφράζει την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας τη βεβαιότητα του…Μητσοτάκης: Θα τιμωρηθούν οι ένοχοι για τα Τέμπη – Η Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Όταν οι νεκροί «ανασταίνουν» την τοπική οικονομία
  Η Τουβά είναι μια ρωσική φτωχή περιοχή στα σύνορα με τη Μογγολία, που ως το 1911 ανήκε στην Κίνα. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι αυτόχθονες Τουβά – ένα βουδιστικό μογγολικό –…Όταν οι νεκροί «ανασταίνουν» την τοπική οικονομία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • 16 ημέρες στα Ιμαλάια για την πιο αξέχαστη εμπειρία της ζωής σας
  Εκτός από θρησκευτική και γαστρονομική γιορτή, το Πάσχα είναι και μια καλή ευκαιρία για ταξίδι τόσο εντός, όσο και εκτός. Φέτος, η ομάδα Comboride οργανώνει ένα από αυτά τα ταξίδια…16 ημέρες στα Ιμαλάια για την πιο αξέχαστη εμπειρία της ζωής σας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Εκδικητική πορνογραφία: Σύλληψη 52χρονου στη Θεσσαλονίκη
  Για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και άλλων διατάξεων και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 39χρονης συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου…Εκδικητική πορνογραφία: Σύλληψη 52χρονου στη Θεσσαλονίκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ