Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 IANOΥΛΡΙΟΥ 202 1 ΑP . ΦΥΛΛΟΥ 1417 Ο ΕΤΟΣ 33ο ΤΗΛ.: 265 10 22044 FAX: 26510 79437
ΤMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: ncatisipeirou@yaho o.gr
Αυξήσειs έus και 10% στous μισθούs τous
θα δουν από τον Ιανουάριο οι μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα μετά το -Πάγωμα - τns εισφοράs αλληλεγγύns
και τη μείωση των ασφαλιστικν εισφορν
Αναδρομικά και αύξηση 75% στη μηνιαία
σύνταξη τουs θα Πάρουν με τis συντάξειs Απριλίου
2021 όλοι οι συνταξιούχοι nου εργάζονται
θα λάβουν 190.000 συνταξιούχοι nou
έχουν Πάνω anό 30 συντάξιμα έτη
Τον Ιούλιο θα -κλειδσει- το ύψ0s
του νέου καττατου μισθού , ο onoios
Στο τραπέζι Πάλι τα κοινωνικά
επιδόματα και τι ηροβλέπεται
για το επίδομα ανεργίas
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2021
ΔΕΚΑ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ,
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
έκα ανατροπές σε μισθούς , συντάξεις , επιδόματα
φέρνει το 2021, το οποίο κάνει ποδαρικό εν μέσω
πανδημίας και Ιockdown . Aπό τον πρτο κιόλας
μίνα του έου έτους οι μισθωτοί ου ιδωτικού τομέα θα
διαπιστσουν αύξηση στον μιαθό τους λόγω της μείωσης
των αoφαλιστικν ειοφορν και της κατάργησης της
εισφορός αλληλεγγύης, Οι συνταξιούχοι περιμένουν την
απόφοση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 15 Ιανου αρίοu η οποία θα κρίνει την τύχη των αναδρομικν για το
κομμένα δρα και τις επικουρικές συντάξεις, εν χιλάδες
συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοκές
μικού επιτελείου θα βρεθούν μια σειρά από επιδόματα
τα οποία επανεξετάζονται και επανασχεδιάζονται . Τον
Ιούλιο αναμένεται να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου
καττατου μισθού , εν η παpάταση του Ιocksdown οδηγεί
σε παρ δομάτων ανεργίας και επέκταση
της τηλεργοσίας και
τη σύνταξη ενύψει Τω μάται
που θα ισχύσουν το 2022, εν στο τραπέζι του οικονο υ μηχανισμού
Συν-Εργοσίας .
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ο Πρόεδρος της Βουλής
Κ Τασούλας για την πανδημία
FLASH
Η Ελλάδα του 2021
Νικήσαμε
Θα έχουμε αλλαγές
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ
ίτερα στις
Από τους πρτου
( Π.Ε.) Aρτας , Ηγουμε Το 2021 λοιπόν είναι μια χρονιά αποφά
σεων για εμάς , αλλά ίσως περισσότερο για
την Τουρκία , για τηνοποία στενεύουν τα περιθρια . Ο Ερντογάν καλείται να αποφασί .
σει αν θα συνεχίσει την επικίνδυνη για το
λαό του αλλά και τη σταθερότητα χαι την ει
ρήνη στην περιοχή πολιτική , ή αν θα επανέλ .
θει στον δυτικό άξονα, σεβόμενος όμως τους
διεθνείς χανόνες και τις δημοχρατικές
που εμβολιάστηχαν
στη χρα μας ήταν
χαι ο Πρόεδρος της
Βουλής και βουλευ Στα Γιάννενα μαθαί νουμε ότι δεν αλλάξει . .
τίποτα . Μάλλον φταίει
τής Ιωαννίνων χ.
Τασουλας
|Φτης
Z.Πανταζής
Η Ελλάδα πρέπει να έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο . Έχω πει επανειλημμένως ότι με τον
γείτονα σου διαλέγεσαι σε χαλές αλλά κυ ρίως σε δύσκολες στιγμές . Συνέχεια στη σελίδα 3
Σε 120 δόσεις όλα τα
χρέη προς τους δήμους
Δικηγόρος