Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
βεθμό τον κορωνο ό
για να καlύψουν τις α.
της πνδημί Αρης Τσελίκος στοχίς , τα λάθη και
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
οι ουνθήκες.
την ανανότητά τους
Δημοτική Δρχή τη μους της Χρας οι ο - ou anοσχολούν τους
λίγrς prς, όnως npω roυinerv, oε tttoo
Εοβαρές απόλειες καταγράφει
Το λιανεμπόριο τm εορταστική περίοδο
| onoiες όμως 0α ήταν με .
εμαορικό λιμάνι της Αρχής όχι anό την οραί γνμη και ουνάμα πpo
| ριο και δευτερευόντως η
ως στον τελευταίo μήνα θέoεις της ή για να το
του Λμενικού Τομεωυ
Πότε θα επιστρέψει n κοινωνία
στην κανονικότητα. .
Το κυρίαρχο θέμα της Κυβέρνησης
είtοται το τέο έτος να σεματοδοτέσει η
ομαλά εnστροφή στην κανονικόττα
Το 2021 ας είναι ένα έτος
ετημερίας γα τη Χρα μας
Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά
κυρίαρχο
συζήτησης της κυβέρνη σης
και tων ειδικν μετά to
κοινωνία θα
κανονικότητα
ανοίξουν τα σχολεία, το