Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 31.12.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6695
Η 31η Δεκεμβρίου ορόσημο για αιτήσεις φορολογου μένων
Τελευταία ευκαιρία
για αναβίωση των 120 δόσεων
Lockd own :
Το cick avay φεύγει και έργεται 10... dick in shop
Σκέψεις για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούν Η Enters oft εξαγόρασε
οι καταναλωτές τα ψνια τους εν μέσω lockdown κάνει η κυβέρν
ηση. Η πανδημία του κοροναϊού εξελίσσεται στη χρα μας καθς
και οι εμβολιασμοί κατά του ιού που ξεκίνησαν και είναι η πρτη
νίκη κατά του αόρατου εχθρού.Πλέον, το μεγάλο ενδιαφέρον στοέφ
εται στο πότε θα γίνει η άρση του Ιockdown και πότε τα στοιχεία θα επιτρέψουν στον κόσμο να γυρίσει στην κανονικότητα
την Optimum
Η Entersoft A.Ε.ανακοίνωσε
ότι στις 29/12/2020 υπεγράφη
100% των
η εξαγορά του
μετοχν
εταιρείας
Opimum Α.Ε., σε υλοποίηση
της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ.
της εταιρείας της 28/12/2020.
Το συνολικό συ μφωνηθέν
τίμημα ανέρχεται στο ποσό
των 5,1 εκ . ευρ και θα καταβληθεί ως εξής: 50% με την
υπογραφή της συμφωνίας,
25% σε 12 μήνες και 25ο σε
18 μήνες . Η εν λόγω εξαγορά
θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει
από τα αντληθέντα κεφάλαια
Οπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,
Αδωνις Γεωργιάδης , ανέφερε ότι στις αοχές του νέου έτους
θα γίνουν συζητήσεις με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για
το άνοιγμα του λιανε μπορίου.<Εφόσον συνεχίσει η εικόνα
της πανδημίας να έχει πτωτική πορεία, ασφαλός θα χαλα
ρσουμε κάποια μέτρα>, είπε ο υπουργός , ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν αυτό θα συμβεί από τις 8 Ιανουαρίου,Όπως εξήγησε ο κ. γεωργιάδης, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει σχέδιο το
οποίο επεξεργάζεται και σύμφωνα με αυτό, με τα στοιχεία
της πανδημίας και με τη σύμφωνη γνμη της επιτροπής , θα
παρουσιάσει την πρότασή του.
Διξpνεις στα συμβόλαα ηείας
εισαγωγή
Entersoft στην Κύρια Αγορά
του ΧΑ και εν μέρει από τα
ταμειακά διαθέσιμα της εταιρ
είας.
Διαγραφή χρεν για 118.906
φορολογούμενους από ΑΑΛΕ
Σύμφωνα με τον ισολογισμό
του 2019, η Optim um είχε
έσοδα 2,36 εκ ευρ και κέρδη
προ φόρων 0,44 εκ ευρ . Τα
έσοδά της κινούνται αυξητικά
για το 2020, εν τη στιγμή της
εξαγοράς η εταιρεία έχει
μηδενικό δανεισμό και
θετικό καθαρό ταμείο της υπερβαίνει το 0,7 εκ ευρ . Ο
αριθμός του απασχολούμενου
προσωπικού στις 29/12/2020
ήταν 23 άτο μα .
Η εξαγορά αυτή , δεν θα έχει
σημαντική επίδραση
μεγέθη του Ομιλου Entersoft
για το 2020, σημεινει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της,
επειδή διενεργείται στο τέλος
της Οικονομικής Χρήσης
αλλά θα ενισχύσει τα μεγέθη
του στη νέα χρονιά.
. Το υπόλοιπο της βασι Με στόχο την εκκαθάριση
του συνολικού χαρτοφυ - κής οφειλής συνολικά ανά
λακίου ληξυτρόθεσμων οφειλέτη δεν υπερέβαινε
οφειλν , η ΑΑΔΕ διέγρα
Ψε Ψηφιακά οφειλές έως
και 10 ευρ ανά οφειλέτη , οφειλές
για 118.906 φορολογουμέ- προσπου,
Την εκτίμησή τους ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρή σουν σε αυξήσεις τιμο λογίων στα συμβόλαια υγείας , που θα υπολείπονται σημαντικά του σχετικού Ενιαίου Δείκτη του
IΟBE , εκφράζουν στο Euro2day.gr παράγοντες
της αγοράς.Ειδικότερα, το ΙΟΒΕ ανακοίνωσε χθες
την αύξηση του Ενιαίου Δείκτη Υγείας κατά 10,9%
για το έτος 2019 , κάτι που σημαίνει ότι το κόστος
των ασφαλιστικν εταιρειν για τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια υγείας αυξήθηκε κατά 10,9% σε
σχέση με αυτό του 2018.
το ποσό των 10 ευρ.
Δεν υπήρχαν άλλες
ιδίου
νους,
οι οποίες πληρ- χρόνο διενέργειας της
ούσαν
παρακάτω διαγραφής.
προϋποθέσεις:
. Οι οφειλές που διαγρά φηκαν , είχαν καταστεί
ληξυτρόθεσμες μέχρι και
την 25/11/2019.
Η διαδικασία αυτή πραγ ματοπουήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παρ .
7α του ν. 4646/2019.
Created by Universal Document Converter