Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κοροναϊός : Απαραίτητη η αποστολή SMS και για την επιστροψή από το ρεβεγιόν
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5885 Πέμππη 31.12.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΟΑΕΔ:
Πειραις.
ΠΡΟΣΦΥΤΕΣ -ΜΤΑΝΑΣΤΕΣ
>>> ελ .
>>> ελ
Πόκε λήγει η προθεσμία
για το επίδομα των 400
ευρ για τοις μαχροχρύ
για άνεργους
Σχεδόν 2.200 άνθρωποι πέθαναν το 2020
Πς θα χειριστεί το ΧΑ την έκδοση
394,4 εκατ. νέων μετοχν
ρο0ταθντας να φτάσουν στην
Ισπανία
Ολοκληρθηκε η διαδι
κασία υποβολής στοιχείων
τραπεζικού λογαριασμού
(ΒAN) για την καταβολή
της νέας έχτακτης οικονομι
κής ενίσχυσης 400 ευρ σε
μη επιδοτούμενους μακο
οχρόνια ανέργους,
πλαίσιο των κυβερνητικν
μέτρων για την άμεση στήριξη του εργατικού δυναμ
κού Συνολικά , 96,767 (74%)
από τους συνολικά 130.000
δικαιούχους
IΒAΝ εντός της προθεσμίας
που έληξε χθες , 28 Δεκεμ
βρίου, μετά από δύο παρατάσεις , καθς η αρχική
προθεσμία έληγε στις 17
Δεκεμβρίου.
Ο ΟΑΕΛ έχει ήδη καταβάλει τα 400 ευρ σε 86.777
τραπεζικούς λογαριασμούς
δικαιούχων και σήμερα θα
καταβληθεί η ενίσχυση σε
περίπου 5740 επιπλέον
δικαιούχους που υπέβαλαν
υπέβαλαν
ΑΑΔΕ :
Διαγραφή χρεν για 118906
φορολογούμενους
τελευταίες ημέρες
της προθεσμίας.
Έχτακτη ενίσχυση σε 92.517
δικαιούχους
Συνολικά , έως το τέλος του
έτους θα έχει καταβληθεί η
έχταχτη ενίσχυση σε 92.517
(96%) από τους 96.767
δικαιούχους με καταχωρισμένο IΒAN , συνολικού
ύψους 37 εκατ. ευρ .
Οι λογαριασμοί των δικαισύχων πιστνονται εντός 3
εργάσιμων ημερν μετά την
καταβολή των 400 ευρ από
τον ΟΑΕΔ.
Με στόχο την εκαθάριση
του συνολικού χαρτοφυ- οφειλές
λακίου
Δεν υπήρχαν άλλες
ιδίου
ληξιπρόθεσμων προσπου, κατά το χρόνο
οφειλν , η Ανεξάοτητη διενέργειας της διαγραφ
Αοχή Δη μοσίων Εσόδων
( AΑΛΕ) διέγραψε ψηφιακά οφειλές έως και 10
ευρ ανά οφειλέτη, για
118.906 φορολογουμένους μογή του άρθρου 44 παρ .
οι οποίες πληρούσαν τις
παρακάτω προύποθέσεις:
Η πανδημία του κοροναϊού προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία
να διορθωθούν οι δομικές ατέλειες του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, γράφει στους Financial Times η οικονο
μολόγος Μαριάνα Ματσουκάτο, καθηγήτρια του University
College του Λονδίνου και οικονομική σύμβουλος των κυβερνήσεων της Σκωτίας και της Νότιας Αφικής.<Οι ελαστικές
μορφές εργασίας δεν προστατεύουν τους εργαζομένους σε
δύσκολους καιρούς.
Η διαδικασία αυτή πραγ
ματοπουήθηκε κατ εφαρΤα του ν. 4646/2019.
. Οι οφειλές που διαγρά φηκαν , είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσμες μέχρι χαι
την 25/1 1/2019.
Η διογκούμενη ανισότητα ιδιωτικού χρέους προς το
ανεγκάζει τους ανθρπους διαθέσιμο εισόδημαν αναφ
να στρέφονται στον δανει
σμό για την κάλυψη των
βασικν αναγκν τους , ανεβάζοντας την αναλογία του
έρει η Ματσουκάτο , η οποία
συμμετέχει επίσης στην Επι τροπή Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΗΕ.
Hοικονομική ενίσχυση είναι
αφορολόγητη, ακατάσχετη
και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την
καταβολή
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα .
. Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά
οφειλέτη δεν υπερέβαινε
το ποσό των 10 ευρ.
οποιασδήποτε
Created by Universal Document Converter