Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.917 . Τιμή 0 ,60 . Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.67π, 3.791-Fax 28510 30.350 . htp:/www.proinosiogos.gr o [email protected]ρproinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Το ατηρχαιωμένο δίκτυο της πάλαι ποτέ κραταιάς ΔΕΗ στην Ηπειρο αφήνε .
ΣΠΟ ΣΥΟΤΑΙ ΕΥΑΝΙΑΠΟΝΜΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΕ
00 (υφικές διακοτές του ηλετρικού σκόμη και οι προγραμματσμόνες ατό η ΔΕΔΔΗΕ11 φορολογικές εκκρεμότητες Που πρέπει να κλείσουν
Τελευταία ημέρα σήμερα για όσους έχουν
κανοιχτούςν λογαριασμούς με την Εφορία
@ k ηγ πρτη κΚΚΟκαμία ι βάβες πιννουν, τα αγριογούρουνα προκολούν ζημές
στς ολνες εν ιεlapεις τεμπίν επρέρουν πρόσθετες δυσχολές.
. Τα βήματα που έγιναν τα
τελευταία χρόνια με τη βελτίωση
των δρόμων και των τηλεπικοινωνιν (μέσω των νέων τεχνολογιν ) , αποδεικνύεται ότι δεν
είναι τελικά αρκετά για να άρουν
την απομόνωση στην οποία ουΤέλος και στη δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις
. Μέρες γιορτινές και πολύ
διαφορετικές-λόγω κορωνοίού
- αυτές που διανύουμε ωστόσο
σήμερα , λίγες ρες πριν απο χαιρετήσουμε το 2020 όσοι φο ρολογούμενοι έχουν ακόμη κα νοιχτούς, λογαριασμούς με την
Εφορία θα πρέπει να σπεύσουν
να τους κλείσουν.
ΦΟΡΟΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Χάρη στην καθημερινή
μάχη που δίνουν οι ληοστοί
εχνίτες ης ΔΕΛΛΗΕ παραμέ
νει όρθιο το δικτυο ηλεκτpoδότησης οε πολλά χωριά του
νομού Ιωαννίνων
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΠΕΙ ΓΟΝ
σιαστικά έχουν καταδικαστεί τα
απομακρυσμένα από τα αστικά
κέντρα χωριά
σουν εδίχτυ ασφάλειας, οι ηλκιωμένοι στην πλειονότητα κάτοικοί τους
Υπάρχουν ακόμη ζητήμαα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
υπηρεσίες που πρέπι να βελτιωθούν στε να διασφαλιστεί η ομαλή
διαβίωση και να απο - -11η σελ.
Το θετικό tίνα ότι δίμηνη π στωση χρόνου έχουν πάρει για την
καταβολή των τελν κυκλοφορίας
καθς η ημερομηνία έχει π
Αρκετές φορολογ κές υποχρεσεις
πρέπει να διευθετηθούν
λήγο πριν από την εκπνοή του 2020..
μα μας και να αποκτή
νακίδες Τους,
Ακόμη . όσοι έχουν την σχετική
Να μη παρασυρθεί κανείς απόψε
ΚΟΙΔΠΟΛΙΤΙΚΑΙΜΟΤΟ0Ι ΗΠΕΙ : προθεσμία γα να θεσουνο φο υποχρέωση θα πρέπει να καταθέ- δουλευμένες αποδοχές που κατα μειωθεί ότι την ίδια ημέρα λήγει κι
Ο κορωνοϊός δεν συγχωρεί
προειδοποιούν οι επιστήμονες
σουν έως σήμερα ή να στείλουν με
email ή με courer στην αρμόδια Ε
φορία nις χειρόγραφες φορολογκές δηλσεις για ανείσπρακτες δεβλήθηκαν το 2019, για αναδρομικά
που δεν δηλθηκαν στην ρα
τους για τη μείωση έως και 1009%
της προκαταβολής
ρολογούμενοι τα οχήματά τους σε
ακνησία και να καταθέσουν τις π ν Πίντε χρούσματα χθες στην Ήπειρο ( 3 Γιάννενα-2 Πρέβεζα)
. Τρία νέα
κρούσματα κορωνοίου στα
Γιάννενα και
δύο στην Πρέ βεζα ανακοιν θηκαν χθες οπό τον ΕΟΔY,
Σε αυστηρόπλαίσο nλετουργία της και το επόμενο διάστημα
Βαριά πληγωμένη από την πανδημία
η αγορά αποχαιρετά το 2020
> Aνογτά έως Τις δ μμ. σίμαρα τα οουπερ μάρχετ γα τα τελυταία ψνια
Σελ. 6
Σελ. 12
δικαι
απόλυτα - ΟτΕΕΚ
σους επισημαίνουν ότι πρέ πει να τηρουνται
τητα τα μέτρα και ανά πάσα σιγ ελεγχόμενη , η Ήπειρος εξακολου μή μπορεί να φουντσει , κα
Επιχορήγτηση επιχειρήσεων εστίασης
για σόμπες εξωτερικού χρου
ν Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις ηλεχτρονικά
σχολαστικόπάλι το κύμα της πανδημίας.
Βέβαα η κατάσταση παραμένει
θεί να βρίσκεται σε
-11ησελ
. Από τους
πλέον πληττόμενους κλάδους λόγω κο ρωνοίού είναι
σήμερα η εστία ση, η οποία
Αγοράζοντας τα υλικά μέσω δωρεν .
Ορθόδοξοι νέοι στην Αλβανία φτάχνουν
τη στέγη στιτιού φτωχής οικογένειας!
>Συγκίνηση για το χριστουγεννιάτικο δρο
δα , συγκρτικά με φέτος λόγω της
. Τα προηγούμενα χρόνια τ Τοια περίοδο-ακόμη και εν μέσω πανδημίας που πλήπει και τη χοκονομικής κρίσης -η κίνηση
ρα μας,
στην αγορά ήταν ιδιαίτερα αυξ, Σήμερα , παραμονη ρωτο - : σΥεδόν στο σύ,
χρονιάς οι πολίτες Βα κάνουν τις : νολό της έχει
κατεβάσει po λά , με αποτέλε
σμα οι επιχε ρηματίες να μην
μένη και οι τροι σίγουρα κυμαίνονταν σε πολύ καλύτερα επίπεΤελευταίες αγορές της-11η σελ
. Η πράξη ν .
ων της Αλβανίας ,
μελν της Ορθόδοξης Νεολαίας Τιρ .
νων , εκφράζει με
τον καλύτερο τρο
πο το μήνυμα της
ενανθρπησης του
Κυρίου , που είναι η
αφετηρία της νέας
ανθρωπότητας και
της αναδημιουργίας Του ανθρπου μέσα από την
αγάπη.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ατενίζουν το μέλλον με ιδιαίτερη
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Τα σημαντικότερα ooa δον τπ π
γεγονότα της χρονιάς που φεύγεl . .
λεγχο η φονική πανδημία-που
όλοι πλέον ελπίζουν ότι αυτό θα
συμβεί με το εμβόλιο-δύσκολα
θα πάρει και πάλι μπροστά!
Οστόσο χθες υπεγράφη η από φαση για τη νέα δρόση του ΕΣΠΑ Τρυγονα Τρικάλων
15 χρόνια anό τη δολοφρνία
tων δυο αστυνομικν στην
> Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΠΩΤΙΤΣΑΣ
2014-2020, προύποίο--11η σελ
να κατασκευάσουν, ως χριστουγεν
νιάτικη προσφορά , Τη στέγη ενός
σπιτιού μιας φιωχής οκογένuας με
αρρωστο μέλος στο χω
ριό Τεγκ κοντά στα Τίρα - -11η σελ .
πό το αγαπητικό πνεύμα και φρόνημα του Αρχεπσκόπου Αναστασίου
ΕΠΙΣΗ ΜΑΝΣΕΙΣ
Μην έχουμε αυταπάτες.
ΒΟΛΕΣ
Στον. αγύριστο!
> Του ΜΑΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
. Λίγες ρες απομένουν μέχρι Τη δύση του 2020, μιας χρονιάς που
στιγματίσηκε από την εμφάνιση της πανδημίας Του κορωνοίου και Τς :
εκατομμύρα απλειες ανθρπινων φον λόγω της ασθένεειας covid .
19. Το ποδόσφαιρο και γενικότερα κάθε μορφή αθλητισμού πέρασε σε
δεύτερη μοίρα και ήταν φυσικό επακόλουθο να επηρεαστούν όλες οι a - .
θλητικές δραστηριότητες
Τη δεδομένη χρονική στγμή από όλες Τις ομάδες των lωαννήνων σε όλα τα
αθλήματα μόνο ο ποδοσφαιρικός ΠΑΣ Γιάννα βρίσκετ σε ογωνιστκή δρόση , :
συμμετέχοντας στο πρωτάλημα της Super League. Ο Πρωνός Λόγος σε E - :
δικό αθλητκό αφέpωμα καταγράge τα σημαντικότερα γεγονότα και στγμές της
: μανντικης ομάδας γιαη χρονιά που μος αποχαιρετάει σήμερα το βράδυ
ΘΗ Τουρκία έλαβε Τς προηγούμενες ημέρες δύο
εκ διαμέτρου αντίθετα μηνύματα . Το ένα από τς
ΗΠΑ , οι οποίες , έστω και στα τέλη της προεδρίας
Τραμπ και με την ενεργό εμπλοκή του επικεφαλής
του Στέπ Ντιπάρτμεντ Μάικ Πομπέο, ανακοίνωσαν
Τις πρτες κυρωσεις μιας νατοϊκής χρας προς
ένα άλλο μέλος της συμμαχίας , με αφορμή τους ρωσικούς πυρο .
λους S-400. Παρά το ότι οι κυρσεις δεν μπορεί να χαρακτηριστουν
ως ιδιαίτερα βαριές , ωστόσο το μήνυμα που έστειλε στην Αγκυρα
είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται παρερμηνειν . Η Τουρκία δεν
μπορεί να συνεχίσει να παίζει σε δύο ταμπλό , και με τη Δύση και με
τη Ρωσία , κερδίζοντας και από τους δύο , για να
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ .
. Κάποιοι δημοσιογρόφοι της Τρίτης κατηγορίας (ενημέρωσης ,
σύγχυσης , τρομοκρατίας ) , μέσα στο πλήθος Των ειδήσεων Τόλμησαν να πούνε, πς ο καινούριος χρόνος , δεν πρόκειται να εμφαν
στεί φοβούμενος τον κορωνοί !
Κι όμως το 2021 θα τολμήσει, θα εμφανιστεί στην ρα του, δυναμικά και αντμέτωπος με τον αόρατο εχθρό! Θα τον πετάξει στα
σχοινιά- και θα τον γροθοκοπήσει ανελέητα! (με του εμβολίου πς
δόσεις, κάνοντας μεγάλες επιδόσεις!) . Και θα προσπαθήσει ο νέ ος χρόνος να κλείσει και τις άλλες πληγές, που όφησε
-4η σελ.
Αναλυτικά σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα