Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εως 12 Ιανουαρίου πληρνεται το επίδομα 534 ευρ
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ 5884 Τετάρτη 30.12.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Εισπράττουν
Για την αντιμετπιση της πανδημίας
>> > Τελ.
Ιατρικό εξοπλισμό δρισε η ΑΝΑΚΕM
σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
101.000
επαγγελματίες
Eρχονται εκπτόσεις
νη γα ληότες ατή
Από σήμερα, Τετάρτη 30
Δεκεμβρίου 2020 θα πιστω στους λογαριασμούς 101.613
ελεύθερων επαγγελματιν,
αυτοαπασχολού μενων και
αγροτν ως επιστροφές που
προέχυψαν μετά από εκκαθ
άριση που διενήργησε ο e
ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικς
εισφορές έτους 2019.
Συνολικά , προέχυψαν προς
επιστροφή 135.346.225,11
ευρ σε συνολικά 158.600
ενεργούς ελεύθερους επαγ
γελματίες ,
λούμενους και αγρότες.
Δεδομένου ότι .56.987 εξΛήγει στις 17 Φεβοουαρίου 2021
αυτν δεν δηλσαν μέχρι
σήμερα ΒAΝ το ποσό των
37.326.847,19 ευρ που τους
αντιστοιχεί , θα επιστραφεί
στο τέλος Ιανουάριου ή θα
συμψηφιστεί με τις εισφορές
επόμενων μηνν.
Προϋπόθεση για την επιστρ
οφή είναι να καταχωρήσουν
τον ΙΒΑΝ στο δικτυ ακό τόπο
του e- ΕΦΚΑ μέχρι 14 Ιανοαυτοαπασχοτων
Ο Υπουργός Περιβάλλον- ητας της PAΕ καθς και
τος και Ενέργειας Κωστής εχέγγυα ανεξαρτησίας και
Χατζηδάκης υπέγραψε την
απόφαση για την πρόσ
κληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των
θέσεων του Β' Αντιπροέδοου και τοιν μελν της
Ρυθμιστικής Αοχής Ενέρ- πολυ επίπεδη επαγγελματιγειας (PΑΕ) . Η θητεία του
' Αντιπροέδρου λήγει στις
17 Φεβρουαρίου 2021 και
των μελν στις 18 Φεβρο-υδίως σε ουθμιζόμενες αγουαρίου 2021.
Σύμφωνα με την προκήρ - ανταγωνισμού , καθς και
υξη, οι υποψή φιοι πρέπει
να διακρίνονται για την
επιστημονική τους κατάρτι ση και την επαγγελματική οέδρου , απαιτείται επιπρό τους ικανότητα και να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπει
ρία σε θέματα αρμοδιότ
αμμεροληψίας, σύμφωνα με
διατάξεις
(www.eka.gov.gr -> ηλεκτρονικές υπηρεσίες-> Ατομικά
Στοιχεία Στοιχεία Επικοινωνίας>).
4001/2011.Πιο συγκεκουμ να , οφείλουν να διαθέτουν
και να επιδεικνύουν υψηλή
επιστημονική γνση και
Τις πρτες ημέρες του Ιανουαρίου ξεκινά ο νέος, πέμπτος
κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής , με το 50% των
ενισχύσεων να έχει χαρακτήρα επιδότησης και τις αιτή σεις
να διαχωρίζονται και πάλι από τις πληρωμές .Στη συνέχεια ,
το υπουργείο Οικονομικν θα ζητήσει από τις επιχειρήσες
να στείλουν το συντομότερο δυνατό, εντός Φεβρουαρίου το
πιθανότερο, την πληρέστερη δυνατή εικόνα τζίρου, λειτουργικν δαπανν , κερδν, ζημιν ελλά και ..
Σύμφωνα με την ανακοίνωκή εμπειρία στην Ελλάδα
ή/και στο εξωτερικό και
εξειδικευμένη
υπουργείου
Εργασίας, με την επιστροφή
των ποσν στους λογαρια
σμούς των ασφαλισμένων
ολοκληρνεται οριστικά ο
κύκλος ζωής του συστήματος
εισφορν
4337/2016 (νόμος ΣΥΡΙΖΑ),
που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους να καταβάλουν
εισφορές βάσει των εισοδήματός τους.
εμπειρία
καταθέσεων στους μήνες της
πανδημίας. Κάτι σαν μια προκα
ταβολική φορολογική δήλωση .
Αυτά τα στοιχεία θα είναι που
θα κρίνουν εάν και ποιοι θα
δικαιούνται έξτρα στήριξη με τα
μέτρα <νέας γενιάς που σχεδιάζονται στο οικονο μικό επιτελείο , στε οι επιχειρήσεις που
ήταν υγιείς και επλήγησαν
καταλυτικά από την πανδημίανα
λάβουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη για να μείνουν όρθιες , διατηρντας τις θέσεις εργασίας
ρές ενέργειας, σε ζητήματα
στην αντίστοιχη νομοθεσία
της ΕΕ. Ειδικά όσον αφορά
στη θέση του Β' Αντιποτου
νόμου
σθετα διοικητική επαγγε
Αματική εμπειρία σε υψηλό
επίπεδο.
Created by Universal Document Converter