Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αp. φύλλου 17.916 . Τιμή 0 ,60 . Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ Κέντρο 26510 25.67π, 3.791-Fax 26510 30.350 .htip:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ο Υφυπουργός Υγείας για τη μάχη της πανδημίας έβαλε ..
Κανένας συμπολίτης μας χωρίς φροντίδα υγείας, τόνισε χθες ο
Βουλης Κοντοζαμότης που πρτος εμβοίοσημε στο ΠΓΝ. ε Επικίνδυνη η αποχρηση προσφύγων
συναντήθηκε με Περιφερειάρχη και Δήμαρχο Ιωανίνων
Διαδικτυακή συνάντηση στο Πήμο Ιωαννιτν
από τις δομές εν μέσω πανδημίας!
Το σημαντικό ρόλο
Της Αυτοδιοίκησης στη
διαχείριση της πανδημίας στο νομό μας
Προβληματική η ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες. .
Να στηριχθούν οι ΟΤΑ για καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού
. Μπορεί η πανδημία τους
τελευταίους μήνες να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοι νής γνμης , καθς τόσο η χρα
μας , όσο και η παγκόσμια κοινό τητα βνουν πρωτόγνωρες κα ταστάσεις σε υγειονομικό και ο κονομικό επίπεδο , ωστόσο πρόστις συναντήσεις Του
με Περυφερειάρχη
Δήμαργο Ιωαννίνων
ο προς που έγινε στο Πανειστημιακό Νοσοιομείο για να ακολουθή
ποτελέσματα , τόνσε χαρακτηριστ
. Πολλαπλά μηνύματα με
συμβολισμό , αλλά και απόδοση
ευσήμων στα Νοσοκομεία της Η
πείρου για την διαχείριση της
πανδημίας , προέκυψαν από τη
χθεσινή επίσκεψη στα Γιάννενα
ο Καθηγητής Χαp . Μηλινης
σουν ε
Κανείς πολίτης αβοήθητος
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
και η αν. Καθηγήτρια Σταυρούλα
Τσιάρα , σε δηλσεις του, έκανε ειδ
κή ανοφορά στον τρόπο λεΙτουργίας σης και ένα σαφές μήνυμα στήριξης
των νοσοκομείων ης Ηπείρου
αδσανε μεγάλη μάχη , με άρστα aΟ. Κοντοζαμάνης έστειλε επΕΣΥ κα διαβεβ
ωσε ότι δεν πρόκεπαι -11η σελ
κληση παραμένει για την Ελλάδα
η διαχείριση του μεταναστευτι
κού , σημαντικό βάρος του οποί .
ου σηκνει και η περιοχή μας.
Και είναι ακόμη μεγαλύτερο αυτή ην περίοδο, καθς λόγω του
τρόπου διαβίωσής Τους , mo εύκολα
-εάν χαλαρσουν τα μέτρα-μποpei να γίνει διασπορά του κορωνοί . Νοεμβρίου από το Δήμο Ιωσννιπν
ο. Καμπανάκι εξάλλου είχε κρου - συνούκά 3.815 ατούντες όσυλο
σει η περίπτωση της δομής στην
Έκδηλος είναι ο
φόβος για αυξηση άστεγων προσφύγων , όταν
θα υποχγρεωθούν να
εγκαταλείψουν Τις δομές
φιλοξενίας. .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Του Υφυπουργού Υγείας Βασίλη
Κοντοζαμάνη, ο οποίος ε
την Ηπειρωτική πρωτεύουσα για
να εμβολιαστεί κατά του κορωνοίου , καθυς όπως τονισε είναι η
πόλη στην οποία έησε πολλά
χρονια, ως φοιτητής και στη συνέχεια υπηρέτησε την στρατιωτι
κή του θητεία.
Ο Υφυπουργός Υγείας αμέσως
μετά τον εμβολασμό Του , που ήταν
Μόνο ένα κρούσμαχθες
Από τοκαλό στο καλύτερο
τα Γιάννενα στον κορωνοϊό
ν Τεστ ααπό το αυτοκίνητον σήμερα στην Κεντρική Πλατεία
Ay. Ελένην Του όμως εγκαίρως είχαν τεθεί υπό έλεγχο τα κρούσματα
και είχαμε αποφύγει τα χειρότερα.
Σύμφωνα πάντως με τα στοχεία που είχαν δοθεί περμ τα tέλη Διαδικτυακή συνάντηση
διάλεξε
Η διαχείριση του μεταναστευτ
κού συζητήΒηκε σε ενημερωτική συπειρο, εκ των οποίων οι 2.302 βρ- ναντηση που υλοποίησε για πρη
και πρόσφυγες δέμεναν στην Η.
σκοντα στα όρια του Δήμου Ιωανντν .
φορά ο Δήμος Ιωανντν με Δημοτ-11η σελ.
κούς ΣυμβούλουςΔωρεάν σεμινάριο γα
Ψηφιακό μάρκετινκ
Πρόταση για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
ο κυκλικός κόμβος στο Πανηπειρωτικό
νΕκρίθηκαν αμελέτες από την Οικονομική Επτροπή του Δήμου
Σελ 0
. 0 τετραψήφιος αριθμός διάθεσή τους οι επιστήμονες και
κρουσμάτων κορωνοίού που α .
νακοινθηκε χθες βράδυ από τον νη σταδιακή βελτίωση των δε .
ΕΟΔΥ (1.047) περιορίζει το βαθμό κτν σε νοσηλείες και ενεργά
αισιοδο4ας που προκύπτει από
: τα άλλα στοιχεία που έχουν στη
τα οποία δείχνουν μια συνεχόμε .
ευγρν λιεβρου ψμάη ΒΕ
κρούσματα
Σελ. 12
Εξχνιάστηκαν 6 κλοπές και 3 απόπειρες
Είχε ρημάξει σταθμευμένα λεωφορεία
στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων!
Μεριτήλύση του σοβαρού προβλήματος
362.000 ευρ-μέσω φιλόδημου" για
επέκταση του καταφυγίου αδέσποτων
> Στόχος του Δήμου Ιωαννιτν η 4μεση υλοτοίηση του έργou
. Τα σταθμευμένα λεωφορεία στο
σταθμό του Υπερα .
στικού ΚΤΕΛ ωαννίνων είχε βάλει στο
μάι ένας άνδρας , ο
οποίος κατάφερε να
διαρρήξει έξ από
αυτά τον περασμένο
Οκτβριο , αφαιρ .
ντας μάλιστα χρη .
ματικά ποσά
Συμφωνα με πληροφορίες δεν Εστία κατάρροικο Πυρετου
είναι η πρτη φορά που ο ίδιος
δράστης-τα στοιχεία ου oποίou . Η ένταξη της
πρότασης του Δή .
μου Ιωαννιτν για
επέκταση του κατα φυγίου αδέσποτων
στον Φιλόδημο .
αναμένεται να λυ : σει μερικς το σο βαρό πρόβλημα
που αντιμετωπίζει
η πόλη και τα περίχωρα με τα δεκά δες παρατημένα ζωα που κυκλο φορον .
. Ένας σημαντικός κόμβος
στην είσοδο της πόλης των Ιωανvίνων θα αναζητήσει χρηματοδό
τηση μέσω ευρωπαϊίκων κονδυλίων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Η Oκoνομκή Εππροπή του Δήμου Ιωαννπν κατά την χθεσινή συνεδρίασή της προχρησε στην Ε
γκριση των μελετν και την υποβο
λή πρότασης για ένταξη- 11η σελ.
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ . 7
Στο εν λόγω πρόγραμμα εκτός
από την επέκταση Του κπρίου φιλο ξενίας, εντάχθηκε και η-11η σελ
Εστη θεσηρωτία
ΑΠΟΨμΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ο
ΛΥΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
2021: Μια απρόβλεπτη
και δύσκολη χρονιά. .
Για το Κυριακάτικο παικνίδι του ΠΗΣ με Απόλλωνα. .
Θύμησες από Κάλαντα...
Λύσεις για τη <μεσαία γραμμή
αναζητά ο Αργ. Γιαννίκης
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ατρού
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ.
-Ψάχνει τους αντικαταστάτες Σιόντη και Κάστρο
. Παρά Τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες και Τς συνεχείς βροχοοι προπονήσεις Του ΠΑΣ
Πέροσαν τα Χριστούγεννα και πλησιάζει η Πρω
τοχρονιά , όμως φέτος όλα είναι διαφορετικά . Δεν
ήχησαν των παιδιν τα τρίγωνα , και δεν θα ψάλλουν
ούτε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς . Μόνο τα δικά
μας εγγόνια μέσα στο σπίm γύpω από το δέντρο θα
τα επούνε, στους παππούδες, να πάρουν το χαρτζ.
λίκι και τα δρα.
Η αλήθεια είναι όΤ σε όποια ηλικία και να είμαστε μας έρχονται
θύμησες από τα κάλαντα. Τα δικά μας, των χρόνων εκείνων . Βέβαια
άλλα χρόνια εκείνα , τα δικά μος, φτωχικά , κι άλλες εποχές . 4n gεA.
πισεις
Γιάννινα συνεχίζονται κανονικά
καθς η γιαννιτικη ομάδα συνε xίζει την προετοιμασία της για την
κυριακάτικη (03/01 , 5:15 μ.μ ) αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρ.
νης στο Ζωσιμά - -11η σελ.
. Σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε μια από ς πιο
"μούρες- χρονιές (annus horribilis) στην νεότερη
ιστορία και ιδιαίτερα μετά το Baenn. Ολή η ανθρω πότητα έχει υποστεί τις συνέπειες της πανδημίας
σε ανθρπινες απλειες . κατάρρευση συστημάτων
υγείας , οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις
αλλά και γεωπολιτικές επιπτσεις.
Ποιος να το φανταζόταν και να περιέγροφε τέτοιες αντίστοιχες
μέρες του 2019 π θα μας ξημέρωνε και Τι θα βναμε το 2020. Το κα
λύτερο think tank Του πλανήτη, αναλυτές, διεθνολόγοι,
-7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα