Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο το
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΙ
ΗΠΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΤΑΝ ΚΡΟΥΣΕΜΑΤΑΝ
ΑΝ ΔΕΝΕΦΑΡΜΟΣΙΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Κυβέρνηση και ναντήσεων , όλα όσα ή.
οι ειδικοί γνωρίζουν noσo
εύκολο είναι
Ο υφυnουργός Προστοσίας του noλίτη
Λευτέρης Oικονόμου
τον συνυφασμένα δη λαδή με τις γιορτές
να , νέο, nερορισμοί κανοnoinσn του γιo την
βρίσκονται naνω στο τήρηση των μέτρων τς
των εορτν . ο.
να ανατραηεί η καταπτωτική
noρεία των
των των τελευτοων n. σκέφεων, με tους op - nως είnε , αυτό δείνε
μερν . Φοβούνται και μόδιους να ετοιμάζο - ότι έχουν nειστεί ntov
anεύχoνται εικόνες καΛαρότητος , κινητικό τη . εφορμογή tην Πρωτο- των μέτρων .
τος , ουγκρωτισμού , συ- χρoνiά .
νται να τους θέοουν σε για την αναγκαιότητα
Γεγονός οι πρτοι εμβολιασμοί
Ιστορική μέρα χαρακτηρίστηκε
η 27η Δεκεμβρίου 2020
Καλή χρονιά Πρωθυπουργέ...
κτηρίστκε η κυριακη
εμβολιασμοί κατο του!
κορωνοίου στην Ελλό
Καλn xρονια, Πρω0unουργέ της χρος μου , με την
Προϋnoθεση ότι θα φροντίσεις και όλοι οι Ελλiνες
να έχουν ένα καλό και αξιοnρεπές 2021
ατων xρν της Ευpω
|να διαβνει και να επβινει και στη φτχεια.
Τέλος στα σενάρια
Πρόωρων εκλογν
είtοται το τέο έτος να σεματοδοτέσει η
ομαλά εnστροφή στην κανονικόττα
Το 2021 αs είναι ένα έτος
ετημερίας γα τη Χρα μας
Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά
Τέλος στα σενάρια
πρόωρων εκλογν αλλά και mιθανού ανα σχηματισμού έδωσε ο
κυθερνητικός εκπρόσωnoς , ξεκαθαρίζο
ντας ότι οι εκλογές θα
γίνουν στο τέλος της
τετραετίας.