Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 29.12.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6693
Υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρσεις
Επίδομα θέρμανσης σε πολυκατοικίες:
Η διαδικασία για υποβολή αίτησης
Η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας, με τ σωστή αναγραφή
Α.Φ.Μ του διαχειριστή αποτελεί το πρτο καθοριστικό βήμα για
να ανοίξει η πόρτα του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους
που διαμένουν σε πολυκατοικίες. Εάν οι δικαιούχοι επιδότησης
κατοικούν σε διαμερίσματα πολυκατοικίας όπου το κάθε διαμέρ ισμα έχει το δικό του καυστήρα η διαδικασία είναι εντελς διαφ
ορετική.
Δωρεά 40 laptops σε
Κιβωτό του Κόσμου και
Χαμόγελο του Παιδιού
από τη Nestle
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν την σωστή αναγραφή του Α.Φ.Μ. διαχειριστή (εκπροσπου που αντι
στοιχεί στους χωδικούς ΤΑXISnet με τους οποίους θα
δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ή του
Α.Φ.Μ. Πολυκατοικίας εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος
και έχει δηλωθεί από το διαχειριστή στο σχετικό προΤα παιδικά δημητριακά
NESQUΙΚ της Nestle , που
θρέφουν τις δυνατότητες
των παιδιν , θέτουν
στόχο τη διαφύλαξη του
πολύτιμου αγαθού
μάθησης και της γν σης
Καθς τα σχολεία παραμένουν κλειστά , τα παιδιά που
δεν έχουν πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή
φίλ, καθς και την σωστή αναγραφή του κοινοχρηστου χρειάζονται βοήθεια προως
Γεύματα σε ευπαθείς ομάδες και
αrowdiunding από τους εθελοντές
αριθμού παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας.
της Generali
κειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ
αποστάσεως και να επικοινωνήσουν διαδικτυακά με
τους δασκάλους και τους
συμμαθητές τους.
Μεικτά έχλεισαν οι ευρωαγορές
Έτσι,
δημητριακά
Nestle
με την προσοχή στο Brexit
NESQUIΚ
GENERALI
προχωρούν στη δωρεά 40
laptops για την κάλυψη των
εκπαιδευτικν
Ητιες κινήσεις σημείω- μελλοντική τους σχέση
σαν τα πιο βασικά ευρω-λόγω του Brexit αναμένεπαϊκά χρηματιστήρια την
Πέμπη, καθός οι εμπορ-τερα μέσα στη μέρα
ικές συνομιλίες ανάμεσα καθς έχει σκαλσει
σε Ηνωμένο Βασίλειο
και Ευρωπαϊκή Ενωση
φτάνουν σήμερα παραμο-Στο Λονδίνο ο FTSE 100
νή Χριστουγέννων στην ολοκλήρωσε συνεδρίαση
κορύφωσή τους.
αναγκν
παιδιν που φιλοξενούνται
στους Εθελοντικούς Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς <Η Κιβωτός του
Κόσμουν και Το Χαμόγε
λο του Παιδιού> .
ται να ανακοινωθεί αργόΚάλεσμα για τη στήριξη των παιδιν και των οικογενειν που βρίσκονται υπό την αιγίδα των
οργανισμν Ενα Παιδί-Ενας Κόσμος στην
Αθήνα και Ελληνικό Παιδικό Χωριόν στο Φίλυρο
Θεσσαλονίκης. στέλνει η εθελοντική ομάδα εργαζομένων Lion Hearts της Generali Η πρωτοβουλία
διοργανν εται σε συνεργασία με το HIGGS , μία
ΜΚΟ που λειτουργεί ως hub συνάντησης, συνέργειας και υποστήριξης άλλων φορέων.
στο θέμα της αλιείας ..
Με αίσθημα ευθύνης, τα
παιδικά
δημητριακά
μόλις 0,1% υψηλότερα,
εν στο Παρίσι ο CAC
NESQUIΚ της Nestlέ στέ
κονται δίπλα στα παιδιά ,
προσφέροντάς τους εφόδια
απαραίτητα
εκπαίδευσή τους .
Μία εμπορική συμφωνία ένλεισε με πτση 0,1%.
των δύο πλευρν για τη
Created by Universal Document Converter