Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640- Αρ. φύλλου 17.915 . Τιμή 0 ,60 .Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3 . Τηλ Κέντρο 26510 25.67π, 3.791-Fax 28510 30.350 .htip:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Και στην Ήπειρο από σήμερα μετα εμβόλια, η αρχή του τέλους της πανδημίας.
ΤΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ
Ο0 Ηπειρτης Πρόεδρος της Βουλής-που εμβολιάστηκε από τους Φέτος σε πόλη καιχωριά των Ιωαννίνων
πρτους- αναφέρθηκε στην <πρωτόγνιωρη γοητεία ευθύνης και
ελευθερίας που χαρίζει η εξασφάλιση της υγείας μς..)
ΡHυπεύθυνη σάση των Γιανιωτν ανέκοψε την εξάπλωση του 1ού .
Μουντάν Χριστούγεννα
ελέω κορωνοϊού και καιρού
. Η ναρξη του εμβολιασμού
που ξεκίνησε την Κυριακή ταυτό .
χρονα με άλλες χρες της Ευρω
πης , αποτελεί την αρχή του Τ λους της πανδημίας του κορωνοίού που τόσο ταλαιπρησε και ε.
ξακολουθεί να ταλαιπωρεί όλο τον
πλανήτη .
Το μαρτυρκό 2020 στη δύση
του αφήνει μα γλυκότικρη γεύση .
Με άστατο καιρό η υποδοχή του νέου χρόνου
. Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν γνωστό εδ και μέρες ότι θα
ήταν εντελς διαφορετικά σε
σχέση με τα προηγούμενα χρό νια.
Οστόσο οι προβλέψες ήταν τε
λικά πολύ καλύτερες από την σκληpή πραγματικότητα που βίωσαν τα
Γιάννενα και ιδως τα χωριά εκείνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
cΗ επιστήμη, η συνεργασία και η λογική κέρδισαν το
στοήημαν, Τόνισε ο Γιαννιτης Πρόεδρος της Βουλής Κων.
Τασούλας, ο οποίος εμβολιάστηκε συμβολικά από τους
πρτους την Κυριακή (φωτό.
καθς το πολυπόθητο εμβάλιο δνα
νοτα αισιοδοξίας που τόσο αν μια
γκη έχει ο λαός, έται στε σιγά σιγ
να ζαναπάρει και πάλ τη ή του
στο χέρια του
Μεταξύ ων πρτων mου εμβο λιάστηκαν στη χρα μας ην Κυρακή ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρα Tίος, ο Πρωθυmοuργός, ο Πρoδpος ης Βουλής Κων. Τασούλα και μάλ της Βουλής και ο Λομωξιολόγος Σ
Τσιόδρας , ίσως το πιο οικίο πρόσωπο της επιστημονικής κονότητας
στην ελληνική κοινωνία.
Τα εμάς Τους Ηπειρτες , η πο που παραδοσιακά τέτοιες ημέρες
ευποδεχονταν, είτε απόδημους ,
ΤΕ Τουρίστες
Η ερημια βασίλευε παντού κλίμα των ημερν , συνέβαλλε σε
καθς η μετακίνηση τουριστν δεν
επιτρέπονταν , εν και ο αpeμός απόγευμα των Χριστουγέννων και
Τα χιόνια στα ορεινά
δεν θα μπορέσουν να τα
χαρούν φέrος οι Ηπει .
pουσία του τρrou τη τάξε πολιτιο κού άρχοντα Γιανντη Προέδρου σότερη να αντιμετωπίσουμε μια και
πλωση του ιού , δίνu δύναμη περισμεγάλο βαθμό και ο καιρός από το
στα σε μια περίοδο που η περιοχή
μας δείχνει να έχει ανακόψε την Εξάκαλή-μέσω του εμβολιασμού που : Των αποδήμων που έσπασε την
ξεανάει σήμερα, Τρίτη στα Γιάννενο
τον αόpατο αυτό ε -11η σελ : ξει την γενκή εικόνα . Στο κμουντό, λοίοπτσεις , οι χονοπτσεις στις μα βαριά χαμωνιάπκη σιμόσφωρα
μέχρι και χθες το βράδυ . καθς α
σχυρές βροχές , ο κατά τόπους χ καραντίνα δεν ήταν κανός να αλλόμε η θερμοκρασία να κνείτα σε
οpενές περιοχές και οι σχυροί κατα περιόδους άνεμοι , συνέθεταν χαμηλά επίτεδα .
Αν και δεν εξαλείφθηκε ο κίνδυνος διασποράς. . .
Σήμερα η έναρξη του
Εμβολιασμού στα Γάννενα
Υπό έλεγχο είναι
ο ιός στα Γιάννενα
Ο Δήμος Lτσας μρασε
εορταστικά πακέτα
σε 359 οικογένεις
Σης 31 Δεκεμβρίου
η καταβολή επι δομάτων
του ΟΠΕΚΑ
Σελ 6
ν Καθαρά τα λύματα της ΔΕΥΑΙ Μaύρη τρύπαν παραμένει η Καχαβιά
. Παρουσία του Υφυπουργού Υγείο
νη θα γίνει σήμερα τοπρωί η
ναρξη του εμβολιασμού κατά
κορωνοίού στα Γιάννενα,
με το υγειονομικό και νοσηλευ- |
τικό προσωπικό του Πανεπ στημιακού NοΚοντοζαμο |
Βασί.
.0 εφιάλτης της πανδημίας καθημερινούς ελέγτου κορωνοίού απομακρύνεται a - χους του ΕΟΔΥ και
πό τα Γιάννενα .
Βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηπειρο...
Των Νοσοκομείων,
Αν και χθες ανακοινθηκαν π ντε νέα κρούσματα ( και από ένα σε
Αρτα- Θεσπρωτία ) , εν τούτος όλα τα
: στοιχεία που πρoύπτουν από τους Βιολογικό καθαρισμό
Εκτεταμένο πρόγραμμα
ης νοσηλείtς , αλλά
και από τα λύματα
αντιπλημμυρικν έργων
νΕχρίθηκε ατό το Πριgερειακό Συμβούλιο το
Είδικό Σχέδιο Αντιμετπισης καταστροφν
που καταλήγουν στο
Από την Οικονομική ΕπιτροΠή του Δήμου Ιωαννιτν
νουν όη το επιδηΕγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης
για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού
V kανποίοη απ τη Δημ. Αgαn, έντονες αντιpτις από την Αντιτολίτυση
ναι ελάχιστο έως μη
δενικό
-11η σελ
. Ενα εκτε .
ταμένο πρόγραμ αντιπλημμυρ .
κν έργων εξ
λίσσεται στην Π.
ριφέρεια Ηπεί .
ρου , όπως ανέφε .
ρεο Περιφερειάρ χης Αλ . Καχριμά
νης στη χθεσινή
συνεδρίαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, Το ο ποίο ενέκρινε Το Ειδικό Σχέδιο Α
ντιμετπισης καταστροφν από
πλημμυρικά φαινόμενα .
Η συζήτηση συνέπεσε μάλιστα
και το τρεήμερο των έντονων βροχο ππσεων , το οποίο επκαλέστηκε ο
κ. Καχριμάνης ως απόδειξη του έρ .
γου που έχει επιπελεστεί σε καθαρσμούς καθς δεν υ-11η σελ.
. Την ικανοποίησή
της για την έγκριση των
Τευχν δημοπράτησης
για την αντικατάσταση
του οδοφωτισμού από
την Οικονομκή Εππροπή
που συνεδρίασε χθες το
Σύσκεψη Υπουργού Παιδείας και Επτροπίς Λοιμωξιολόγων
Εντός της εβδομάδος οι αποφάσεις
για το άνοιγμα των σχολείων
> θα προγηθούν τα Δημοτικά και μετά Γιμνάσια - Λυκεια
κή Αρχή Ιωαννίνων , Τον
ζοντας σε ανακοίνωσή
της ότι πλέσν ανοίει ο δρόμος στε
εντός της νέας χρονιάς να ξεκινήσυ
η υλοποίηση του έργου , προϋπολογισμού 19,2 εκατ. εup.
. Το άνοιγμα των σχολείων
απασχολεί σε καθημερινή βάση
Υπουργείο Παιδείας και Επιτροπή Λοιμωξιολόγων , με την ημε .
ρομηνία της 7ης Ιανουαρίου να
βρισκεται στο ετραπέ4 Των συζητήσεων.
Προτεραότητα της κυβίρνησης
είναι να ανοίξουν τα σχολεία επισή
μανε ο κυβερνητικός εκ- -11η σελ
ΑΠΟ ΑΜΗΣΚΟΠΙΑ
Πόσο άλλαξες.
Πόσο άλλαξα..
ΓΝΩΜ0δοτήσεις.. .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΒΟΛΕΣ
Έκκληση για αποκατάσταση
ενός τοπωνυμίου .
Από την Κυριακή στον ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΣ ΟΨΕΤΑΙ.
Εεκίνησε η προετοιμασία για τον
<τελικόν με Απόλλωνα Σμύρνης
- Μεταγραφική ενίσχυση έχει ζητήσει ο Αργ. Γιαννίκης
-0 Γράφει ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΧΑΡΙΣΗΣ
Καθηγητς -Χειρουργός Πανετ. Ιωαννίνων
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
. Ολοι γνωρίζουν ότι το βουνό Τύμφη βρίσκεται
στην περιοχή Ζαγορίου . Αυτό που δεν είναι γνωστό
είναι ότι η τοποθέτηση της αρχαίας Τύμφης στο Ζa γόρι οφείλεται σε ένα παλιο λάθος. Πραγματι , στις
πραγματείες που γράφτηκαν για την Ήπειρο από λόγιους Του 19ου
a. (Αραβαντινός , Λαμπρίδης κά) καθς και από περιηγητές
( Leake , Pouςuevile κά), Το βουνό στο Ζαγόρι ονομάζεται Λάζαρ,
Παλαιοβούνι , Βροδετινό , Παπιγκινό ή απλά όρος Ζαγορίου αλλά
ποτέ Τύμφη . Μετά από μια λεπτομερή έρευνα ανακό. Διακοπές τέλος για
τους ποδοσφαιριστές του
ΠΑΣ Γιάννινα καθς μετά
την πενθήμερη άδεια που
τους έδωσε ο Αργύρης
Γιαννίκης για τις ημέρες
των Χριστουγέννων επ. .
.. Ετοι πυ έγινε η ζωή του ανθρπου σήμερα , είναι θετικό να. .
| είσαι αρνητικός!
Aς οψεται ο κορωνοίός! Αυτό σε κανονικές συνθήκες , θα ήταν
πρόβλημα .
Τρα όμως, μόνο με συνεχόμενα αρνητικά τεστ, γίνεσαι χαρούμε .
νος και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό !
0ι σχέσεις και οι συζητήσεις των ανθρπων , στην καθημερινή
τους ζωή , άλλαξαν πλέον. .
Πιο πριν , η πρτη κουβέντα πou έλεγες στογετονά σου - 4η σελ
στρεψαν
- 7η σελ
-11η σελ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα