Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Helleni Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
91 772529
029152
ΕΤΟΣ: 500
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AΡ ΦΥΛΛΟΥ 14282
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 21038 17 331 E: iho @otenet.gr W www.ihodimoprasion.gr
Χρόνια
Πολλά
Υγεία
Ευτυχια