Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣKΕΥΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27696
Δηλστε
συμμετοχή για να
μετάσχετε στη
Χριστουγεννι άτι κη
Θεία Λειτουργία
Το ελληνικό Δημόσιο ρίχνεται
στη μάχη του δανεισμού
Τα πλέον ασυνήθιστα Χριστούγεννα
Το ελληνικό Δημότων τελευταίων δεκαετιν καλούνται να
εορτάσουν οι Χριστιανοί στην Ελλάδα,
υπό τη σκιά της πανδημίας. Μεγάλο
στοίχημα για τους ιερείς των ενοριν παραμένει η διαλογή που θα πρέπει να κάνουν μεταξύ των πιστν , αφού σύμφωνα
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση στους
ναούς της χρας θα επιτραπεί να εκκλησιαστούν έως και 25πιστοί, με την τήρηση
της αναλογίας ένας πιστός ανά 15 τ.μ. να
ού, εν στους μητροπολιτικούς ναούς ο αριθμός αυτός δύναται να
φθάσει μέχρι τους 50 πισιο , σύμφωνα με τις
βασικές κατευθυντήριες γραμμές για πρό
γραμμα δανεισμού, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) , προχωρά για να
καλύψει τις δανειακές
του ανάγκες το 2021.
Αυτές θα κυμανθούν
από 22 έως 24 δισ . ευρ- διαθέτοντας στα
Ταμεία του ρευστά διαθέσιμα μόλις 31 δισ . ευρ εξαιτίας των πρόσθετων δαπανν που
ΣΕΛΑ 2
Βουλή των
Μηχανικν:
Δριμεία κριτική
έχουν προκλη θεί για
την αντιμετπιση της
χρίσης που προκάλεσε
η πανδημία. Το Δημόσιο έχει ξοδέψει από τα διαθέσιμα που
διέθετε τον Σεπτέμβριο 36 δισ . ευρ , περίπου 5 δισ. ευρ.
Οι ανάγκες που θα πρέπει να καλύψει
το 2021 ο δημόσιος δανε ισμός, όπως προ
κύπτει από το σχεδιασμό του ΟΔΗΧ, σε
σημαντικό βαθμό διαφοροποιείται ανάλογα με το πόσο θα επιχειρήσει το οικονομι κό επιτελείο της κυβέρνησης να μεισει
το ύψος του βραχυχρόνιου Δημόσιου χρέ
ους ήτοι των Εντόχων Γραμματίων.
yια τα
Προγράμματα
εξοικονόμησης
ενέργειας
ανάγκες το 2021 επιβαρύνονται με την αποπληρωμή μέρους των διακρατικν δανείων και δόσεων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 5,4 δισ ευρ .
Οι δανειακές αυτές ανάγκες θα καλυφθούν με την έκδοση νέων ομολόγων στην
αγορά . Στο πρτο σενάριο το Δημόσιο
σχεδιάζει ν' αντλήσει από την αγορά με
ομόλογα μεσοπρόθεσμης
και μαχροπρόθεσμης διάρ - ΣΕΛ
Σύμφωνα με το πρτο σενάριο , οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου ανέρχονται σε 22 δισ. ευρ υπό την προϋπόθεση
ότι το Δημόσιο θα μεισει το στο% των EΤην ανάγκη βελτίωσης των προγραμ( από 11,8 δισ. ευρ που είναι τορα ) . Στην
περίπτωση που το Δημόσιο προχωρήσει σε
εξόφληση Εντόκων Γραμματίων ύψους 3,8
δισ . ευρ , τότε οι δανειακές ανάγκες θ.
αυξηθούν στα 24 δισ. ευρ . Οι δανειακές
μάτων εξοικονόμη σης ενέργειας στον
κτιριακό τομέα, που προκηρύσσει το Υ.
ΠΕΝ και γενικότερα η Πολιτεία, μετά α πό μια δεκαετία εφαρμογής τους, αποτυπνει το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας
του TΕΕ , της λεγόμενης <βουλής των
μηχανικνν
Το Ψήφισμα της πλειοψη φίας του σματος της Αντι- Ε
Μίχαλος: Από τρα ο σχεδιασμός
για το άνοιγμα της αγοράς
Σε χρόνο ρεκόρ
αναρτήθηκε στον
OΗΕ η συμφωνία
οριοθέτησης ΑΟΖ
Ελλάδας
Αιγύπτου
χουμε κάθε λόγο , λοιπόν, να ελπί Τί δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανι σμός
Φαρμάκων για την αξιολόγηση του εμβολίου
της Pfizer-Bionte ch
ζουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τον εμβολιασμό . Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να
ανοίξει η αγορά , να βελτιωθεί το κλίμα
και η Ψυχολογία . Να μπορέσουν οι άν.
θρωποι να ξαναβρούν τις συνήθειές τους
και την κοινωνική τους ζωή . Μόνο έτσι
θα μπορέσουμε να βάλουμε όλη αυτή τη
δοκιμασία πίσω μας και να αναπληρσουμε ό,τι χάθηκεν.
Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρ
κής Ενωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ
A, Κωνσταντίνος Μίχαλος , στην πρόσφατη , ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή Eστιασμένα> που διοργάνω σε ο Πανελλή νιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης.
Στην ομιλία του ο πρόε
δρος σημείωσε, μεταξύ άλ- ΣΕΛΛΑ3
Λεπτομέρειες αναφορικά με την αξιολόγηση και έγκριση του εμβολίου των PizerBiontech, με το όνομα Comirnaty, έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕMA ).
Το Comirnaty, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο το εμβόλιο χατά του κορονοϊού 2019 απευθύνεται σε για άτο μα ηλικίας 16 ετν και άνω .
Πός λειτουργεί το εμβόλιο
Αναρτήθηκε την Πέμπτη η συμφωνία
Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζνης
μεταξύ των δύο κρατν , που είχε υπογραφεί στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και του Δικαίου της
Θάλασσας του ΟHΕ από το Γραφείο Nομικν Υποθέσεων της Γραμματείας των
Ηνωμένων Εθνν.
Με την πράξη αυτή , η οwww.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα