Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΙATΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ