Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΕΛΥΣΕ ΕΤΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ
ε αφορμή το Λμέν,
τέλος του έτους , καθς νηon για το Εμπορικό N. Λυo στο και φ τους
ρούσσν ως Προtδρο του
Αμενικού Τεμείου το t.
ρες εκπνέει το 2020 , σ.
ντoμβάνεται κανείς ό σon με το 2019, ωστό .
τiη στασμότητα των ε- σο το Δημοτικό Λμενικό on για το master pisn του
νεργειν της Δημοτικής Ταμείο και ουγκεκριμένα Λμένος να thηξε εδ κα
Αρχής μοιάξει κυρίαpχη nρόεδρος -Δήμορχος 6ύο μήνες nερίnou , ο .
για μείζονα θέματα ηou Nίκoς rtupγάκος δεν μυς κανείς , μα κανείς
αφορούν την tonκή κοιήτον ουξημένη σε
δεν οσχολείται για το α
της nεpιoής μος ,
όηως είναι το Εμηορικό ζntήματα nou toν οφο
Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση Folli Follie
Εμπλοκή Πρην Υπουργν
κααι Βουλευτν του ΣΥΡΙΖΑ
Καταδεικνύουν οι αnοκαλύψεις
ύπαρξnς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
FoSt, Λήτερες μετ0 κoοκon00εκ να non Α
Ένα από τα θασικά θέματα
0 εμβολιασμός για τον Κορωνοϊό
Απασκόλησε τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο
Αυτές οι ιορτές θα είrαι πολό
διαφορετικές, εξαπτίας της nανδημίας .
HΤΦ, οι Εργασό μενοι και οι Συνεργά .
τες της είχονπαι η γένηση του
θεανθρπου να δσει πνοή αισιοδοξίας
και nίδας για το μέλλον
Καλά Χριστούγεννα |
να anό τα βασικά έματα
στο unοuργικό συμβο
ριστικά , στο rpoτο δ
στημα του μponoομού
σύουν τα μέτρα anoτρο