Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Μετάλλαξη" επενδυτών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|ΠΡΙΚΗ Μ!!
91 771234
567126
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020/ τιμή; 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.406
Πράσινο σε πράσινες
Μετάλλαξην επενδυτν
Τέσσερα νέα επενδυτικά έργα σε μονάδες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικού προϋπολογισμού 2,02 δισ. ευρ και συνολικής ισχύος
2.810,3 MW, ενέκρινε χθες η Διυπουργική ΕΠτροπή Στρατηγικν Επενδύσεων. σελ.9
Βουτιά των αγορν μετά την είδηση Περίνέουν κορονοϊού στη Βρετανία
Συναγερμός σήμανε ξανά στις διεθνείς αγορές, καίριο Πλήγμα . Μεγάλες ήταν οι απλειες στο
Χρηματιστήριο Αθηνν, Που έκλεισε με πτση
Πίστηκε στη Βρετανία, εγείροντας ανησυχίες για 3,80%, χάνοντας 1,86 δισ. ευρ από την κεφαΠιο σφοδρή εξάπλωση του Covid19 και θέτοντας λαιοποίηση. Επίσης, οι ευρωπαϊκές μετοχές καενεργειακό κλάδο να δέχεται το μεγαλύτερο Πλήγ
μα. Από τα νομίσματα, τη μεγαλύτερη Πτση,
όπως ήταν φυσικό, είχε η στερλίνα, η οποία άγγιξε
χαμηλό 10 ημερν έναντι δολαρίου και ευρ . Σε
υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των τέγραψαν ενδοσυνεδριακά απλειες 3%, όπως ελεύθερη πτση βρέθηκαν και οι τιμές πετρελαίου ,
Που ενδοσυνεδριακά έφθασε έως 5%, με το brent
να διολισθαίνει Προς στιγμή κάτω από το φράγμα
των 50 δολαρίων το βαρέλι. Μέσα σε αυτό το Πενα χάνουν προς στιγμή περισσότερο από 6% της ριβάλλον, οι επενδυτές αναζήτησαν τmv ασφάλεια
στα κρατικά ομόλογα και στο δολάριο. Η απόδοση
του διετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου άγγιξ
Κτηματολόγιο
e-unοθηκοφυλακεία
και νέες υπηρεσίες
μετά τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού Που εντοΈτος ορόσημο αναμένεται να είναι το 2021 για το
Κτηματολόγιο, το οποίο ενισχύεται με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, εν παράλληλα σε ψηφιακή
μορφή αναμένεται να μεταβούν και τα υποθηκοφυλακεία της χρας. σελ. 11
εμβολίων. Οι χρες του Πλανήτηn μία μετά την
και ο δείκτης FISE 100 στο Λονδίνο, για να τις
άλλη διέκοψαν κάθε εμπορική δραστηριότητα μαζέψειν ελαφρς προς το τέλος της συνεδρίασης,
με τις βρετανικές τράπεζες Lloyds και Barclays
με τη Βρετανία, Που αναδεικνύεται Πλέον στον
Μεγάλο Ασθενή της ΕυρΠης) , επιβάλλοντας
Τον ειδικό διαχειριστή
εγκαλεί η North Star
ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ο Πανικός εξαπλθηκε αξίας τους. Σε πτση και η Wall Stureet στο ξεκίγρήγορα και στις αγορές, με τον κλάδο αερομε- vημά της, με τους τρεις χρηματιστηριακούς δείκτες
να καταγράφουν απλειες άνω του 1% και τον
ταφορν και ψυχαγωγίας να δέχεται και Πάλι
νέο ιστορικό χαμηλό . σελ.4-5
Για σειρά λαθν εγκαλεί τον ειδικό διαχειριστή
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ο όμιλος της North
Star, Πou μέσω της Pyetech Shipyards κατέθεσε
προσφορά ύψους 15,1 εκατ ευρ για την εξαγορά τους . Παράλληλα δηλνει ότι είναι έτοιμη να
επενδύσει 700 εκατ. ευρ για την αναγέννηση
των ναυπηγείων. σελ. 12
Ε Παρατάσεις για νέο
Πτωχευτικό-Γέφυραν
σελ .4, 6
Οι... δόσεις των εμβολίων
Το χρονοδιάγραμμα
Παραλαβν
από την Ελλάδα
Διευκολύνσεις δανειοληπτν- οφειλετν
Σε στοχευμένες παρεμβάσεις για
τη διευκόλυνση των δανειοληπτν Πρόσωπαμε επχειρηματική δρα- δικαιούχων του Προγράμματος στηριότητα , με περιουσία άνω
Γέφυραν , καθς και στην Παρ ταση της έναρξης εφαρμογής του γασιν άνω των 700.000 ευρ.
νέου θεσμικού πλαισίου Ρίθμιση Παρατείνεται για 2 μήνες η διαΟφειλν και Παροχή Δεύτερης δικασία εξυγίανoης και παροχής
Ευκαιρίας, ενόψει της εφαρμογής 2ης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος
του νέου πτωχευτιού κδικα,
Αντοχές στον Covid-19
επιδεικνύει το επιχειρείν
την 1η/6/21. ια μμε και φυσικά
Ισχυρή κάμψη των διαγραφν και μονοψήφια
υποχρηση των συστάσεων επιχειρήσεων καταγράφει το ισοζύγιο επιχειρηματικότητας από την
1n/1/2020 έως τις 21/12/2020 έναντι του αντιστοιχου χρονικού διαστήματος του 2019 στη
βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες Που έφερε ο Covid-19. σελ. 13
των 350.000 ευρ και κύκλο ερ
την 1ηβ21.Αναφορικά με το πρό
Προχρησε η κυβέρνηση, λαμ- γραμμα Τέφυραν, δίνεται 3 μηνη
βάνοντας υπόψη τις Πρόσθετες Παράταση στους δανειολήπτες
ανάγκες Που έχει Προκαλέσει η
Πανδημία του κορονοίού . Για φυ- δικασίες και την κατάθεση εγγρά
σικά Πρόσωπα, νοικοκυριά και
μμε, με Περιουσία έως 350.000
ευρ, παρατείνεται για 5 μήνες η καθς και σε εκείνους των οποίων
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλν και Παροχής δεύτε
ρης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος μου. σελ.7
Ισοζύγιο τρεχουσν συναλλαγν
Τετραπλό χτύπημα
στις εισπράξεις
στε να ολοκληρσουν τις διαΕυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
φωνγια να ενταχθούν στις ευνοi
κές ρυθμίσεις του Προγράμματος,
Η βουτά των εισπράξεων από τον τουρισμό και
υς θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές και η
μείωση των εξαγωγν εμπορευματικν αγαθν
οδήγησαν σε Πολλαπλάσιο εξωτερικό έλλειμμα
στο δεκάμηνο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. σελ. 10
ΕΥκρισηγια/το εμβόλιο
των Ρizer/BioNTech
οι δόσεις βρίσκονται σε αναστολή
ενόψει του νέου Πωχευτικού νοσελ. 2-3
Οσμή και
Πολιτικού
σκανδάλου
στη Folli Follie
Οδικός χάρτης
για τα Εθνικά
Σχέδια Ανάκαμψης
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πριμη η συζήτηση
περί επιστροφής
στην κανονικότητα
ΕΩΣ 31/1 Η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ >
- Η χρα κερδίζει
νέους επενδυτές
ΑΠοκαλύψεις
Υποδείγματα από την Κομισιόν
- Τo click away
άρχισε
να δουλεύει
Στοιχεία Που δίνουν και ΠολιΥποδείγματα καθοδήγησης ου θα βοηθήσουν τα
κράτημέλη στην εκιόνηση των εθνικν σχεδίων , Που
θα στηριχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, στε να
είναι σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και να
μη χαθεί χρόνος, δημοσίευσε χθες η Κομισιόν, προειδοποιντας ότι ο έλεγχος των κρατικν ενισχύσεων
θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες
δαπάνες των κρατνμελν δεν Παραγκωνίζουν τις
ιδιωτικές δαπάνες, ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση
και ότι διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού. σελ.9
Η ΜΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
τική διάσταση στην υπόθεση
της FF , καθς υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένα Πολιτικά Πρόσωπα και σε παρεμβά
σεις τους, Προκύπτουν , σύμ
φωνα με Πληροφορίες, από τον
σχετικό διαχειριστικό έλεγχο
Που Πραγματοποίησε η εταιρεία
PVC. σελ .14
Συνέντευξη
του αναπληρωτή
υπουργού
Ανάπτυξης
& Επενδύσεων
Νίκου Παπαθανάση
Ειδική
έκδοση
μόνο στους
συνδρομητές
Σε νέα εποχή παγορά
των τηλεπικοινωνιν
στη N

Τελευταία νέα από την εφημερίδα