Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ευκολότερη παραγραφή ποινικών φορο-αδικημάτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μιαa
771234
567164
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 / τιμή: 1,30
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.404
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ευκολότερη Παραγραφή
Ταμείο Εγγυοδοσίας 450 εκατ .
Τη δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρ, για τη δανειοδότηση
των μικρν επιχειρήσεων, προανήγγειλε χθες
από τη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, σελ 10
Ποινικνφορο-αδικημ
μάτων
Πιέσεις στα έσοδα
της Αθηναϊκής Ζυθοποίας
Με ανάχωμα τη θετική Πορεία των εξαγωγν ,
η Αθηναϊκή Ζυθοποία κατάφερε να απορροφήσει σημαντικό μέρος των κραδασμν της
κρίσης του Covid-19, καταγράφοντας στο
δεκάμηνο υποχρηση εσόδων της τάξεως του
15,9%. Μεγαλύτερη Πίεση εμφανίζεται στην
κερδοφορία, η οποία υποχωρεί στο ίδιο διάστημα με ρυθμό 30%. σελ. 13
Ο χρόνος θα μετρά από την έκδοση τmς Πράξης διοικητικού Προσδιορισμού επιβολής φόρου
Ευκολότερη καθίσταται η Παραγραφή Ποινικν
αδικημάτων φοροδιαφυγής με νέα διάταξη Που
συμπεριέλαβε το υπουργείο Οικονομικν στο Πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, τοοΠοίο κατατέθηκε
Προχθές το βράδυ στη Βουλή. Πρόκειται για τm διάταξη του άρθρου 134 του Πολυνομοσχεδίου, η
οΠΟία Προβλέπει ότι η Παραγραφή των εγκλημάτων
της φοροδιαφυγής αρχίζει από το πέρας του χρο- κουργημάτων φοροδιαφυγής θα αρχίζει πλέον να γίνεται σήμερα. Με άλλη διάταξη του Πολυνομο
νικού διαστήματος εντός του οποίου η φορολογική τρέχειν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης σχεδίου, Παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου η Προδιοίκηση μπορεί να εκδσει Πράξη διοικητικού ,
εκτιμμενου ή διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου διορισμού επιβολής φόρου από την αρμόδια φο
(πενταετία, δεκαετία ή δεκαπενταετία κατά περί- ρολογική αρχή . Δηλαδή η Παραγραφή του Ποινικού
πτωση), εκτός κι αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια Πράξη, αδικήματος της φοροδιαφυγής δεν θα αναστέλλεται
οΠότε η Παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων αρχίζει μέχρι η υπόθεση να περαιωθεί διοικητικά, είτε με
από την έκδοση της Πράξης αυτής. Βάσει, ειδικότερα, απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορν της
της διάταξης αυτής, η Πενταετής ερίοδος Παρα- Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είτε με ορι
γραφής των πλημμελημάτων φοροδιαφυγής και
η δεκαπενταετής Περίοδος Παραγραφής των καστική και αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικα
στηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως
Γ τρίμηνο
61,4% οι απλειες εσόδων
για καταλύματα και εστίαση
διοικητικού, εκτιμμενου ή διορθωτικού Προσ- θεσμία για την αντικατάσταση των ταμειακν μη
χανν Παλαιού τύπου. σελ. 4
Μεγάλη μείωση καταγράφεται στον τζρο των
επιχειρήσεων του κλάδου Παροχής καταλυμάτων και εστίασης το τρίτο τρίμηνο του 2020,
λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ. Το τρίτο τρίμηνο είναι επΟχικά το
Πιο δυνατό του κλάδου Παροχής καταλυμάτων
και το Πιο αντιπροσωπευτικό της συνολικής
κίνησης . Η πτση του τζρου έφτασε το
61,4%. σελ. 12
120 δόσεις για χρέη
Προς ΕΦΚΑ και δήμους
Το ESRB για τον Covid-19
σελ . 14
Πολυνομοσχέδιο-Μείωση εκκρεμν συντάξεων
Σχέδιο σε 4 άξονες ενεργοΠοιεί
το 2021 το υπουργείο Εργασίας εν τα επιπλέον δημοτικά τέλη
σε μια Προσπάθεια να μειωθείο
όγκος των εκκρεμν αιτήσεων
συνταξιοδότησης, Που φτάνουν τμ. των ακινήτων μπορούν να
τις 300.000 για κύριες και εΠ
κουρικές συντάξεις, όπως και για
εφάπαξ βοηθήματα. Το επιχει
ρησιακό σχέδιο για την επιτά
χυνση απονομής των εκκρεμν ρούν τα εργασιακά και συγκεκρι
συντάξεων περιγράφεται στο Πο μέα: Παρατείνεται έως 28.2.2021
λυνομοσχέδιο, στο οποίο ενσω
ματόθηκαν και ρυθμίσεις για την
επανένταξη στη ρύθμιση των 120 καταβολή επιδόματος Πάσχα
δόσεων οφειλετν του ΕΦΚΑΠου
την έχασαν μέσα στην Πανδημία . επιδόματος αδείας και Χριστου
Επίσης, σε 120 δόσεις ρυθμίζονται γέννων. σελ.4,6
και τα χρέη Προς τους δήμους ,
Ενισχύει τον στόλο της
n Star Bulk Carriers
και φόροι Που Προέκυψαν μετά
την αποκάλυψη των αδήλωτων
Στην εξαγορά τριν ακόμη φορτηγν Πλοίων
μεγέθους capesize Προχρησε η ναυτιλιακή
εταιρεία Star Bulk Carriers, n onoia διοικείται
από τον Ελληνα εφοπλιστή Πέτρο Παππά. Η
εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία, που
έχει έδρα την Αθήνα, απέκτησε τα πλοία από
την Ε.R. Capital Holding GmbH & Ge. KG,
ασκντας option Που είχαν υπογράψει τα δύο
μέρη από τον Αύγουστο του 2018. σελ. 11
αποπληρωθούν σε 24 δόσεις αντί
των 10 Που προβλέπονταναρχικά.
θηκαν και ρυθμίσεις Που αφοΣυστημικές
δονήσεις
στην ευρωπαϊκή
οικονομία
η εφαρμογή του μηχανισμού
ΣυνΕργασίαν και Προβλέπεται
Χ.Α.: Με εβδομαδιαία
κέρδη 2,69%
2021, Πλnv της αναλογίας του
Νέο υψηλό των τελευταίων 10 μnνν (26
Φεβρουαρίου 2020) κατέγραψε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνν, εν υπερέβη οριακά τις
800 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός
δείκτης έκλεισε με άνοδο 2,69% , ο FTSE 25
ενισχύθηκε κατά 2,72% , εν ο τραπεζικός
κλάδος έκλεισε με κέρδη 4,01%. Η κεφαλαοΠοίηση κέρδισε 1,26 δισ. ευρ. σελ. 17
Σε δύο φάσεις Στο στόχαστρο
η διάθεση του
επιδόματος
θέρμανσης
Πολιτική
του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
συμφωνία
για το Ταμείο
Ανάκαμψης
Frontier
από την Εθνική Τράπεζα
Ιανουάριο & Μάρτιο 2021
Δημόσες υπηρεσίες
Γερμανία-Ευρωβουλή
Ξεκίνησε n αντίστροφηn μέτρηση
για τη χορήγηση του φετινού επ
δόματος θέρμανσης, τοοποίο θα
καταβληθεί στους δικαιούχους
σε δύο φάσεις, Ιανουάριο και
Μάρτιο 2021, ανάλογα με τον
χρόνο υποβολής των τιμολογίων
αγοράς τωV καυσίμων. Το επίδο
Σειρά στοχευμένων ελέγχων στις δημόσιες υπη
ρεσίες όλων των βαθμίδων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ .λπ ) , ακόμn και για πρτη
φορά- στην Τράπεζα της Ελλάδος, ξεκινάει το Ελεγ
κτικό Συνέδριο το επόμενο έτος, σύμφωνα με το
ετήσιο Πρόγραμμα ελέγχων του ανωτάτου δικα - εκκίνηση
στηρίου του 2021, Που Παρουσίασε ο Πρόεδρός
του Ιωάννης Σαρμάς σuην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Θεσμν και Διαφάνειας της Βουλής, υπό τον αντι Πρόεδρο Αθανάσιο Μπούρα . σελ. 15
Πολιτική συμφωνία για την
έναρξη υλοποίησης του Ταμείου
Ανάκαμψης από τις αρχές του
επόμενου έτους επιτεύχθηκε
χθες μεταξύ της γερμανικής
Προεδρίας και της Ευρωβουλής,
σε συνέχεια της Προχθεσινής
υιοθέτησης του Πολυετούς Δη μοσιονομικού Πλαισίου της Πε
ριόδου 2021-2027. σελ. 2
Έτοιμη να κάνει χρήση του Ηρακλήν είναι και
η Εθνική Τράπεζα, προχωρντας σε ττλοποίηση με την κωδική ονομασία Frontier ύψους
6,2 δισ. ευρ. Αυτό ενέκρινε χθες το Δ.Σ. της
τράπεζας. σελ. 13
Επενδύσεις
Σε εμΠορική
ΣΕ 16 ΛΕΠΤΑ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΟΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
για το 5G
nWind
έως και 650 ευρ. σελ. 7
σελ . 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα