Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ιπ 1ΡΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15399 Ιδρυτής: Ιω άννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 www. proinanea.gr e0,50
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αρνητικά και τα νέα τεστ στnv Κακαβιά! ΚΕΔΕ
Σημαντική συνδρομή στις
ανάγκες των μαθητν
Μοχλός ανάπτυξns
ο Ιωάννινα- Κακαβιά
Πίσω στη δουλειά τουS οι δέκα αστυνομικοί και τελωνειακοί
ΕΛΛΑΣ
Σελ. 4
Σελ. 3
Σελ. 7
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμόs
αανάγκns
Προϋπολογισμός
. Ενίσχυση στο Νοσοκομείο τns ΠρέΒεζs
. 62 εκ. ευρ για τη Βελτίωση του δρόμου Πηγάδια- Γέφυρα Πλάκαs
Σελ. 5
Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά το
Πολυφωνικό τραγούδι τns Ηπείρου
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Στα ακάγκελαν και
οι ιδιοκτήτες ταξί
Σταθεροποίηση αλλά
όχι εφησυχα σμός
Πρτη εγγραφή τns Ελλάδαs στον σχετικό κατάλογο τηs UNESC
Σελ. 14
Σελ. 16
Σελ. 9