Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τοΠo του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓEΝΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝΑΓΟΡΑ
ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
1 η οία των αγορν αγορές την υπηpeoία
της τα φετνό Χριστού . nopaλοβής ano το κατά.
γεννα θα είναι μειωμέ στμα σε σχίση με την
νη, εν μλις ένα nopd οση στο oπitι Το
σης του κορωνοίού κιμά ότι θα είvaι aυξη - 26% δηλνει λίγο Πθa .
νο, εν το 404 δηλντι
στούγεννα
για την αγορα , καθς
Σημαντικό είναι τα λυσυητημένη εpappο - σοστά στις εξιδικευμε
στοrχtίa Εου ot στη γή του μέτρου του Cick ας εpuτσεις των a.
δημοσιότητα η έρευνα Auny μόνο 1 στους 4 γoρωv ano n!
ρήσεων & Λaνικής ντι mοθεση να το αο - χυφαγείων είναι ακόμα
Πωλήστως Ελλάδος
συντριπτκή Το 28% δηλντι ότι
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2021
Εκληραίνουν αντί να χαλαρνουν τα μέτρα
Με το 1ockdown να κοντεύει εξι εβδομάδες
Σε συνεδρίαση του Δηpοακού Συμόοιλίου Πριβεας μέσω τηλεδιάσκετης
Με 19 Ναι και 16 Οκι εγκρί0ηκε
Σκληραίνουν αντί να χαλαρνουν
|ο npounohoγιoμός του 2021 στη
ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού!
Συμβουλίου της Τετάρτης nou
τα Περιοριστικά μέτρα όο0 περνά ο
|καρός και εν η χρα κοντεύει να ου .
| μπληρσει εξι εβδομάδες πανελλαδι
| κού lockdown .
σκεψης.
Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε
Την άρση ασυλίας του Π. Πολάκη
Για συκοφαντική δυσφήμιση του διμοσιοτράφου Γιάντη Κουρτάκη
θα τραβήξουν για nολύ .
οι απαγορεύσεις
οι κρες της Ευρωnαϊκής Ενωσης eα
ξεκνήσουν τον εμβολιασμό των non
των τους κατά του κορωνοίού στις 27
pοunευτή του ΣΥΡΑ
θεon οορούσε μηνυση
Δεκεμβρίου , ανακοίνωσε χθες η nρo .
δρος της Ευρωnaίκής