Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα μυστικά της νέας μείωσης στα ενοίκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567140
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.402
Προληπτική... θεραπεία
κόκκινων δανείων
Τα μυστικά της νέας
Σχέδιο δράσης για την αποφυγή μιας νέας
έξαρσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ε.Ε, εξαιτίας των επιπτσεων της πανδημίας του κορονοίου, Πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή , η οποία επιδικει να εξασφαλίσει ότι
νοικοκυριά και επικειρήσεις θα εξακολουθούν
να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που
χρειάζονται Όπως επισημαίνει η Κομισιόν
δεδομένου του αντίκτυπου του κορονοίού στην
ευρωπαϊκή οικονομία, ο όγκος των ΜΕΔ αναμέ
νεται να αυξηθεί σε ολόκληρη την EΕ, αν και ο
χρόνος εκδήλωσης και το μέγεθος αυτής της
αύξησης εξακολουθούν να είναι αβέβαια. σελ . 2
μείωσης στα ενοίκια
Για ποιες συμβάσεις τα μισθματα θα ψαλιδιστούν 80% - Ποιοι εμπίπτουν στο μέτρο
Μόλις το 20% των ενοικίων Που οφείλουν δι
καιούνται να καταβάλουν στους ιδιοκτήτες τους
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του νέου έτους στο Πρτο δίμηνο του 2021 ανεξαρτήτως του εάν
οι επιχειρήσεις Που θα Παραμείνουν κλειστές την
όσες περιπτσεις τα μηνιαία ενοίκια ξεπερνούν κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με Παράδοση
κατά Πολύ τα 1.000 ευρ. Το μέτρο θα εφαρμοστεί
κατ' οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρ
τήτως εάν λειτουργούν με διανομή Προϊόντων
ή/και Παροχή Προϊόντων σε Πακέτο από ο κατάοι επιχειρήσεις λειτουργούν ή όχι εκείνη την Περίοδο, με στόχο να μηνέχουν Περατέρω απόλειες στημα, οι επιχειρήσεις των κλάδων Πολιτισμού,
από αυτές που έχουν σήμερα. Γενικά, οι μεισεις αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρή
των ενοικίων κατά 80% θα ισχύσουν για όλες τις
επιχειρήσεις Που θα Παραμείνουν κλειστές με
κρατική εντολή μετά τις 16 Δεκεμβρίου 2020. Σ'
Στον Πειραιά το κέντρο
διαχείρισης στόλου
Ο ένας μετά τον άλλο, όλοι οι μεγάλοι vηογνμονες ενισχύουν την παρουσία τους στην
Ελλάδα , καθιστντας την Παγκόσμιο κέντρο
ναυτλιακής τεχνογνωσίας. Η πλέον πρόσφατη
Vηση αποφάσισε τη μείωση των ενοικίων κατά
80% για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες των εκμισθούμενων ακινήτων θα υποστούν
και Πάλι εισοδηματικές απλειες, αλλά όσοι είναι
φυσικά πρόσωπα θα έχουν και οφέλη με τη μορφή αυτές Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του λιααποζημισεων και φοροαπαλλαγν, τα οποία μά- νεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με το
λιστα θα είναι μεγαλύτερα απότις απλειες, σε
σεις Που Παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.
ΕΠιΠλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του του
ρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορν, κα
θς Πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση
των μετακινήσεων από νομό σε νομό. σελ . 5
σύστημα Παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλε
μονα RINA Που αποφάσισε να κάνει τον Πειραιά
α Κέντρο Διαχείρισης Στόλου. σελ. 13
Nextego Mobil
Πάνω από 36 δισ. έχασε
Covid-19
Ηλεκτρικα
αυτοκινητα
in Greece
η αγορά στο δεκάμηνο
. Γιατί βγήκε ακόκκινη κάρτα
στα εστιατόρια των ξενοδοχείων
Αγότερα τα εμβόλια
στην πρτη Παρτίδα
Ανοικτό το ενδεχόμενο
λήψης πρόσθετων μέτρων σελ 47
5055 δισ. ευρ ο χαμένος τζίρος 12μήνου
Υπερβαίνουν τα 36 δισ. ευρ μήνα . Αυτή n απόλεια έρχεται
οι απλειες Που καταγράφει
στο δεκάμηνο ο τζίρος των επι
χειρήσεων της χρας και σύμ -με απλογραφικά και διπλογρα
φωνα με τις εκτιμήσεις και το
ιδιότυπο lockdowη στο οΠοίο
Που έχουV χάσει οι επιχειρήσεις
Επένδυσn 100 εκατ.
ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ >10
φικά βιβλία- κατά το Πρτο 9μηνο. Έτσι, χωρίς ναέχουν κατα
μΠήκε η οικονομία από τον Νο-γραφεί οι απόλειες των επιχει
έμβριο, για το σύνολο του 2020
η πτση θα διαμορφωθεί στα
50-55 δισ. ευρ. Σύμφωνα με
την ΕΛΣΤAT , τον Οκτβριο οι
εταιρείες Που τηρούν διπλογρα- φεται- τελευταίου διμήνου, η
φικά βιβλία δήλωσαν μειωμένα μείωση των εσόδων φέτος σε
έσοδα κατά 1,514 δισ. ευρ σε
σχέση με τον αντίστοιχο Περσινό στα 36,36 δισ. ευρ. σελ 5
Κωστής
Χατζηδάκης
ρήσεων με απλογραφικά βιβλία
μέσα στον Οκτβριο και χωρίς
να έχει αποτυπωθεί η ζημιά του
εφιαλτικού όπως ΠροδιαγράΥn. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πάνω από 1 δισ.
το επόμενο
σχέση με Πέρυσι έχει εκτοξευτεί
σελ. 15
- Αυτονομν
Αρθρο της Πάολα
Σούμπασι
Περιοριστική Στα 372 εκατ.
Πολιτική
μερισμάτων
ζητείη ΕΚT
Υψηλό
έλλειμμα,
αλλά εντός
στόχων
Καθηγήτρια Διεθνν Οικονομικν
στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο
Πολιτικής Queen Mary
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου
τοτίμημα
Ένα καλό αλλά
ατελές ξεκίνημα
για την ελάφρυνση
του χρέους
για το 5G
Τράπεζες
Cosmote, Vodafone, Wind - Δημοπρασία
Προϋπολογισμός
σελ. 19
Περιοριστική Πολιτική ζητεί
η ΕΚT να ακολουθήσουν οι τρά
πεζες της Ε.Ε. έως τις 31/9/2021,
αποφεύγοντας να διανείμουν
Προσόδους και ζητντας τους
τα μερίσματα να Παραμείνουν
κάτω από το 15% των σωρευμέ
νων κερδν 2019-20 και όχι υψηλότερα από 20 μονάδες βάσης
του δείκτη CET 1. σελ. 3
Με υψηλές προσδοκίες για την ανάπτυξη των
νέων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G)
και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη συνολικά της
χρας, ολοκληρθηκε χθες με επιτυχία από την
ΕETη δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζνες 700 ΜHz, τους τονους
2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz.Το κατακυρωθέν
τίμημα για τις Cosmote, Vodafone και Wind, Πυ
εξασφάλισε η ΕΕΤT για το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρ
χεται συνολικά σε 372.261.153 ευρ. σελ. 14
Καλύτερες του αναμενομένου
ήτανοι δημοσιονομικές επιδόσεις
Νοεμβρίου, αλλά το κλείσιμο της
χρονιάς θα είναι Πολύ δύσκολο.
Με δεδομένα τα μέτρα ενίσχυσης
της οικονομίας και τη μετάθεση
καταβολής των τελν κυκλοφο
ρίας για Φεβρουάριο, n χρονιά
θακλείσει με έλλειμμα κεντρικής
κυβέρνησης 24 δισ. σελ. 6
Αγκελα Μέρκελ
Γερμανίδα καγκελάριος
-Βισιμη ΑνάπυξηΕιδική
Σηκνει
σε αναδυόμενους
κνδύνους
καιπράσινες
μόνο στους
συνδρομητές
της Τουρκίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα