Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 17.12.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6686
Θα συμβάλει άμεσα στην αποσυμφόρηση των εφοριν
Ψηφιακή έχδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο
Εφοριακοί Αθηνν:
Την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Εφοριακν Υπαλλήλων Αττικής και
Κυκλάδων προκαλεί η κανακάλυψη>-όπως τη χαρακτηρίζουν-από την
ΑΑΛΕ χιλιάδων υποθέσεων στα πρόθυρα της παραγραφής στο τέλος του
Ποια είναι τα δικαιματα
του καταναλωτή στο
click away
έτους, τις οποίες καλούνται εντός ασφυκτικού περιθωρίου να ελεγςουν Ενημερωτικό σημείωμα για
κατά προτεραιότητα.. Ο Σύλλογος σημεινει πως οι εφοριακοί είναι για
τα δικαιματα του καταναλω μία ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές , χαρακτηρίζοντας προλητικά τή με τη μέθοδο παράδοσης
απαράδεκτον το φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο λίγες εκτός καταστήματος (διαδι
κασία click away ) εξέδωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης.
Δημοσίων Εσόδων
ημέρες πριν το τέλος της χρονιάς
Αναλυτικά , η ανακοίνωση του Συλλόγου:
Δέκα ημέρες πριν την εκπνοή του 2019, η Διοίκηση της ΑΑΑΕ
"ανακάλυψε" στα συρτάρια της εκατοντάδες χιλιάδες υποθέ
σεις, οι οποίες δεν είχαν αποσταλεί στις αομόδιες εορίες προκειμένου να εκκαθαριστούν . Υποθέσεις και στοιχεία τα οτοία
βρίσκονταν απ' το 2014 στα χέρια της ΑΑΔΕ, αλλά για λόγους μεοοο παράδοσης εκτός
που ποτέ δεν εξηγήθηκαν επαρκος , ανασύρθηκαν λήγο πριν την
παραγραφή τους και σε συνθήκες που πρακτικά δεν επέτρεπαν
τον ουσιαστικό και με ασφαλή τρόπο (για τα συμφέροντα του
Δημοσίου και τους Φορολογούμενους) έλεγχό τους
Το σημείωμα απαντά στο
ερτημα <Ποια δικαιματα
έχω σε περίπτωση που το
προϊόν που αγόρασα με τη
Στην Ελλάδα στο 40 EU
Jobs and Mobility Roadshow
καταστήματος δεν μου ταιριάζει και θέλω να το επιστρέψω) ως εξής:
Εφόσον διενεργήσατε αγορά
μέσω οργανωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος και η
σύμβαση συνήφθη από από σταση με αποκλειστική χρήση
ενός ή περισσότερων μέσων
επικοινωνίας από απόστα ση,
όπως το ηλε τρονικό ταχυδρ
ομείο, το τη λέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο ,
μέχρι και τη στιγμή σύναψης
της σύμβασης, τότε έχετε το
δικαίωμα αναιτιολόγητης
υπαναχρησης εντός 14 ημερν από την παραλαβή του
προϊόντος , ανεξαρτήτως του
τρόπου παραλαβής του ( με
courier ή αυτοπροσπως) και
χωρίς άλλη επιβάρυνση, εκτός
από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθν , εκτός εάν ο
προμηθευτής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με
το εν λόγω κόστος ή εάν ο
προμηθευτής έχει παραλείψει
να ενημερσει τον καταναλω τή ότι ο καταναλωτής οφελει
να επιβαρυνθεί με αυτόν .
Συγκροτήθηχε σε σμα το νέο ΔΣ
της Forthnet
Η ForthnetΦΟΡΘ 0,00% Μέλος
ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο , κατόπιν
της εκλογής των μελν του
από την Έκτακτη Γενική λος ,
Συνέλευση των Μετόχων Εκτελεστικό Μέλος
της Εταιρείας με ημερομηνία 11.12.2020, αποφάσι- ΜMiloje -Μη Εκτελεστικό
σε και συγκροτήθηκε αυθ
ημερόν (11.12.2020) σε
σμα ως εξής:
2. Δημήτριος Τζελέπης του
Ευαγγέλου -Αντιπρόεδρ
ος & Διευθίνων ΣύμβουΤο Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT με
την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαί
κής Επιτροτής στην Ελλάδα και του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διορ
γαννει το 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow την
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ρα έναρξης
11.00.
3. Vladislav Ratajac του
Μέλος
4. Γεργιος Δουκίδης
του Ιωάννη -Ανεξάρτητο
Μη Εχτελεστικό Μέλος
1 Νικόλαος Σταθόπουλος
του Παναγιτη-ΠρόεδρΕκτελεστικό
Gerkens
Herbert-Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος
Created by Universal Document Converter