Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εκτός παγκόσμιων δεικτν MSCI επτά κινεζικές εταιρείες
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5875 Πέμπτη 17.12.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Νέες τιμές-στόχοι
για τις ελληνικές
τράπεζες από
Apha Finance
Τιμή- στοχος
Ε1,35 για την Πειραις
από την HSBC
>>> ελ .
>>> ελ
Διευρύνεται το χάσμα μισθν για
τους μετανάστες
Ποιοι δικαιούνται
Σε νέες αυξημένες τιμέςστόχους προχρη σε η Aipha
Finance
για τις τρεις
συστημικές εγχριες τράπε-|
ζες που δίνει στόχους.
συγκεκριμένα,
συστάσεις αγοράς συνεχίζει
για τις Eυrobank και Εθνική
ΤράπεζαΕΤΕ +3,92% , με
αυξημένες τιμές-στόχους
στα 0,77 ευρ από 0,65 ευρ
πριν για την πρτη και 2,70
ευρ από 2,24 ευρ πριν για
την έτερη.
80%% στο ενοίκιο
Αντίθετα, αν και διατηρεί τη
σύσταση διακρέτησης (hold)
για την Τράτεζα Πειραις,
προχωρά σε μείωση της
τιμής-στόχου για την τράπεζα από το 1,95 ευρ σε 1,60
ευρ .
Αδ. Γεωργιάδης:
Στην στρατηγωή κατεύθυνση
της κυβέρνησης
Ταυτόχρονα αλλάζει σημαντικά τις εκτιμήσεις της γι
τηνΧερόοφορία φέτος Για μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα
Eurobank Holdings εκτι
μέει ότι τα κέρδη ανά
μετοχή (ΕPS) θα είναι αον
ητικά στο 0,29 ευρ ανά
Στην στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης για
μία σύγχρονη " Ψηφιακή" υργός Ανάπτυξης
Ελλάδα αναφέρθηκε ο
υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης στο διαδικτυακό
συνέδριο "Digital economy
σύγχρονη
Ελλάδα ενο
"ψηφιακή"
υφυποκαι
θετική εκτίμηση προγενέ
Χρίστος
Δήμας , σε δική του ανάρτ
ηση στο twitter , υπογράμ
μισε ότι το 2021 αναμένεται να είναι χρονιά ανάκαμψης και προόδου για
την εθνική οικονομία.
Επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές τον Δεκέμβριο με κρατική
εντολή δικαιούνται μείωση ενοικίου κατά 80% τον Ιανουάριο και
τον Φεβρουάριο, άσχετα από το εάν το πρτο δίμηνο του έτους
επανέλθουν σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας ή όχι. Αυτό διευκρνίζει αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικν, εξειδικεύοντας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού από το βήμα της
Βουλής για ούρεμα ενοικίων 80% τον Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο.
Επενδύσεων
στερα.
Για την Εθνική Τράπεζα
αντίθετα , η Αpha Finance
αντιστρέφει τις προβλέψεις
και από αρνητικά EPS της
τάξεως του 0,26 ευρ ανά
μετοχή προβλέπει πλέον
θετικά ΕPS της τάξεως του
0,27 ευρ.
forum 2020" του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιν Ελλάδας .
Το μέτρο υπολογίζεται πως
αφορά περισσότερες από
200.000 επιχειρήσεις στους
κλάδους εστίασης και λιανεμ - ρήσεων οι οποίες , παρότι
πορίου, αθλητισμού και πολιτισμού , εν περιλαμβάνει και
τα καταστήματα εκείνα τα
οποία υπολειτουργούν από
αοχές της εβδομάδας με τη
μέθοδο του click away. Εξετά
ζεται όμως η εξαίρεση επιχει Αντίθετα , για την Τράπεζα
Πειραις , η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η φετινή χρήση
θα είναι αρνητική με νέα
εκτίμηση για αρνητικά EPS
Ο υπουργός , όπως ανέφερε σε ανάρτησή στο twitter, μίλησε για τον καίριο
ρόλο της τεχνολογίας στην
πανδημία καθς και την
στοατηγική κατεύθυνση
της κυβέρνησης για μία υογός.
<Με την επικείμενη έλευση του εμβολίου , όχι μόνο
θα ανακτήσουμε στα διακά
τις καθημερινές μας ζωές ,
αλλά φιλοδοξούμε να επαναφέρουμε την οικονο μία
μας σε τροχιά ισχυρής
ανάπτυξης> είπε ο υφυποκλειστές , εμφανίζουν αύξηση
τζίρου με τη χρήση ηλεκτρο
νικν καναλιν πλησης.
ενά μετοχή, προγενέστερα.
Created by Universal Document Converter